Úřednická zkouška

Státní zaměstnanec je dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, § 35 povinen vykonat úřednickou zkoušku. Vykonání úřednické zkoušky je umožněno za poplatek také osobě (nestátnímu zaměstnanci), která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru. V tomto případě se úhrada poplatku řídí dle Služebního předpisu č. 4 náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky, který je dostupný zde na stránkách Ministerstva vnitra. Na těchto stránkách také naleznete další dokumenty, které upravují problematiku úřednické zkoušky.

Přihlašování na úřednickou zkoušku bude probíhat přes informační systém ISoSS, kde budou zveřejňovány vypsané termíny pro všechny obory služby napříč státní správou.

Úřednická zkouška se skládá z části obecné a zvláštní.

Obecnou část úřednické zkoušky tvoří písemný test složených z 30 otázek. Otázky pro obecnou část jsou zveřejněny na portále Ministerstva vnitra sekce pro státní službu.

Zvláštní část úřednické zkoušky je skládána ústně před zkušební komisí. Seznam otázek zvláštní části pro jednotlivé obory služby včetně doporučené literatury jsou též zveřejněny na portále MV.

Do gesce Ministerstva zemědělství patří tyto obory služby:

42. Zemědělství a rostlinolékařská péče

43. Lesní hospodářství, myslivost, rybářství a včelařství

44. Vodní hospodářství

45. Potravinářská výroba a péče o potraviny

46. Veterinární péče

47. Pozemková správa a krajinotvorba

48. Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky


Zkušební otázky a odborná literatura jsou dostupné na tomto odkazu.

Bližší informace k úřednické zkoušce Vám poskytne:

Ing. Marcela Novotná, tel. 221 812 036, marcela.novotna(at)mze.cz  
či na e-mail: urednicka.zkouska@mze.cz.

Přílohy

Žádost o vykonání úřednické zkoušky - občané

Stáhnout (doc, 47 kB)

Žádost o vykonání úřednické zkoušky - státní zaměstnanci

Stáhnout (doc, 42 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.