Uzavřené smlouvy

V souladu se Zákonem o registru smluv 340/2015 sb.) jsou veškeré uzavřené smlouvy po 1. 7. 2016 ministerstvem publikovány výlučně jen v Registru smluv.

Na této stránce zůstávají dostupné bez další aktualizace pouze zveřejněné smlouvy uzavřené do data 1. 7. 2016.

 

Uzavřené smlouvy
Datum Název smlouvy Typ smlouvy Smlouva (pdf)
23.11.2016 Odbor vnitřní správy

Předmětem smlouvy je zajištění domovnických služeb spočívajících v zajištění technické údržby objektu

smlouva na služby  
25.11.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

objednávka

4500113429-2016-12131 (pdf, 364 kB)

4500113429-2016-12131 Potvrzení objednávky (pdf, 96 kB)

21.11.2016

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření


4 ks posudků na akce: VD Boskovice-rekonstrukce VD, PPO města Písek- LB Otavy, Labe, Mělník-PPO II. et., Višňová, Víska-výstavba suché nádrže na Krčelském potoce, 3ks posudků na akce: Librantický potok, Bukovina-výstavba suché nádrže, Suchá nádrž Choltický, Markoušovický potok-zkapacitnění

objednávka

20. dílčí objednávka k Rámcové smlouvě 1050-2014-15122 (pdf, 273 kB)

Rámcová smlouva 1050-2014-15122 (pdf, 4 MB)

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě 1050-2014-15122 (pdf, 311 kB)

24.11.2016 Odbor vnitřní správy

Nákup frankovacího stroje

objednávka

4500113379-2016-12132 (pdf, 364 kB)

4500113379-2016-12132 Potvrzení objednávky (pdf, 430 kB)

20.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Školení kontrolních organizací EZ a státních kontrolních orgánů pro ekologické zemědělství - SZPI, SVS a ÚKZÚZ - 24. - 25. 11. 2016 v Úštěku.

objednávka

4500113270-2016-14153 (pdf, 364 kB)

4500113270-2016-14153 Potvrzení objednávky (pdf, 50 kB)

14.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vyhotovení komplexní studie "Současné trendy výzkumu a výroby potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu"

smlouva na služby 861-2016-14151 (pdf, 274 kB)
16.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Předmětem této Smlouvy je vytvoření webové aplikace eKatalog bonitovaných půdně ekologických jednotek „eKatalog BPEJ"

smlouva o dílo 855-2016-10052 (pdf, 2 MB)
9.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení a realizace dvou seminářů "Optimalizace organické hmoty v půdě - postupy udržitelného hospodaření"

objednávka

4500113109-2016-14153 (pdf, 364 kB)

4500113109-2016-14153 Potvrzení objednávky (pdf, 13 kB)

9.11.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zajistit provoz 13 samostatných dlouhodobých polních pokusů, zajistit provedení dlouhodobých polních pokusů podle schválených metodik, ......

smlouva na služby 857-2016-14151 (pdf, 311 kB)
21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Internationale Grüne Woche 2017

smlouva na služby

894-2016-10042 (pdf, 261 kB)

894-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 230 kB)

894-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 186 kB)

894-2016-10042 Příloha č. 4 (pdf, 3 MB)

22.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému Aspi. Předplatné pro aktualizace právních informací je stanoveno na dobu 24 měsíců, to je od 1.1. 2017 do 31.12. 2018.

smlouva o poskytnutí užívacích práv 738-2016-13310 (pdf, 382 kB)
21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu SIAL CHINA 2017.

smlouva na služby

899-2016-10042 (pdf, 261 kB)

899-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 223 kB)

899-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 186 kB)

899-2016-10042 Příloha č. 4 (pdf, 7 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Gulfood 2017.

smlouva na služby

896-2016-10042 (pdf, 261 kB)

896-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 222 kB)

896-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 186 kB)

896-2016-10042 Příloha č. 4 (pdf, 7 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Foodex Japan 2017

smlouva na služby

897-2016-10042 (pdf, 260 kB)

897-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 223 kB)

897-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 185 kB)

897-2016-10042 Příloha č. 4 (pdf, 7 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Biofach 2017

smlouva na služby

895-2016-10042 (pdf, 261 kB)

895-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 224 kB)

895-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 187 kB)

895-2016-10042 Příloha č. 4 (pdf, 7 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a zajistit doprovodný program a další smluvené služby, uvedené v Příloze č. 1 na mezinárodním potravinářském veletrhu Anuga 2017

smlouva na služby

900-2016-10042 (pdf, 261 kB)

900-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 221 kB)

900-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 187 kB)

21.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS, Bezpečnost informací PnR č. 10,  240 MD

prováděcí smlouva OPOS

851-2016-13001 (pdf, 374 kB)

165-2015-13310 Rámcová smlouva (pdf, 590 kB)

21.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Architektura a koncepce, PnR č. 4, 120 MD

prováděcí smlouva OPOS

862-2016-13001 (pdf, 375 kB)

160-2015-13310 Rámcová smlouva (pdf, 575 kB)

21.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS, část Infrastruktura a serv.řešení, PnR č. 6, 330 MD

prováděcí smlouva OPOS

864-2016-13001 (pdf, 393 kB)

162-2015-13310 Rámcová smlouva (pdf, 571 kB)

4.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Informační systém Národní dotace 2016"

smlouva o dílo

520-2015-13310/2 (pdf, 444 kB)

520-2015-13310/1 (pdf, 5 MB)

520-2015-13310 (pdf, 69 MB)

21.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Zajistit a provést výrobu, montáž a demontáž výstavní expozice a další služby, související s provozem expozice včetně pronájmu příslušného výstavářského zařízení a nábytku a ubytování konzultantů a zajistit doprovodný program a další smluvené služby.

smlouva na služby

898-2016-10042 (pdf, 262 kB)

898-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 222 kB)

898-2016-10042 Příloha č. 2 a 3 (pdf, 188 kB)

16.11.2016

Sekce ekonomiky a informačních technologií


Smlouva o zajištění serverů platformy IA64 A X86 pro potřeby migrace mezi platformami

smlouva o zajištění serverů 865-2016-13001 (pdf, 630 kB)
4.11.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Vypracování analýzy migrace ISVS-VODA

objednávka

4500113016-2016-13330 (pdf, 365 kB)

4500113016-2016-13330 Příloha (pdf, 2 MB)

4500113016-2016-13330 Potvrzení objednávky (pdf, 450 kB)

16.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka pilotního čísla odborného proexportního speciálu Ministerstva zemědělství

objednávka 4500113272-2016-10042 (pdf, 154 kB)
4.11.2016 Odbor vnitřní správy

Koupě ojetého osobního automobilu Škoda Superb (dříve nám pronajatého).

kupní smlouva

858-2016-12132 (pdf, 226 kB)

858-2016-12132 Příloha (pdf, 66 kB)

9.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Aktualizace Příručky ochrany proti vodní erozi (dále jen "Příručka") včetně grafické přípravy pro tisk a příprava interaktivní webové encyklopedie.

smlouva o dílo 630-2016-10052 (pdf, 2 MB)
9.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Integrace optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské výrobě a ochraně zemědělského půdního fondu do samostatného modulu Protierozní kalkulačky.

smlouva o dílo 632-2016-10052 (pdf, 2 MB)
9.11.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Získání nových poznatků o infiltraci a retenci vody v degradovaných zemědělských půdách.

smlouva o dílo 633-2016-10052 (pdf, 2 MB)
15.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 - anglická verze

objednávka

4500113198-2016-10040 (pdf, 104 kB)

4500113198-2016-10040 Potvrzení objednávky (pdf, 65 kB)

1131-2014-11110 Rámcová smlouva (pdf, 230 kB)

14.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2015

objednávka

4500113161-2016-10040 (pdf, 105 kB)

4500113161-2016-10040 Potvrzení objednávky (pdf, 626 kB)

449-2016-10042 Rámcová smlouva (pdf, 293 kB)

10.11.2016 Odbor vnitřní správy

Stavební práce budovy Agrodům Vyškov

smlouva o dílo

674-2015-12135/2 (pdf, 282 kB)

674-2015-12135 (pdf, 300 kB)

674-2015-12135/1 (pdf, 227 kB)

4.11.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost v oblasti využití GMO í

smlouva o dílo 807-2016-17224 (pdf, 231 kB)
7.11.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva a provedení činností s tím souvisejících v rozsahu daném Ing. J. Bohadlem

smlouva o dílo

877-2016-12131 (pdf, 249 kB)

877-2016-12131 Příloha č. 1 (pdf, 25 kB)

8.11.2016 Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod 

Na základě Rámcové smlouvy č. 670-2016-15150 objednáváme Posudky týkající se specifikovaných akcí, jak je tento pojem definován v čl. I. Smlouvy

objednávka

64409/2016-MZE-15152 (pdf, 134 kB)

64409/2016-MZE-15152 Potvrzení objednávky (pdf, 8 kB)

670-2016-15150 Rámcová smlouva (pdf, 222 kB)

7.11.2016 Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Zpracování procesního a výsledkového hodnocení dle specifikace v Příloze č. 1 smlouvy

smlouva na služby

759-2016-14121 (pdf, 370 kB)

759-2016-14121 Příloha č. 1 (pdf, 388 kB)

759-2016-14121 Příloha č. 2 (pdf, 97 kB)

759-2016-14121 Příloha č. 3 (pdf, 216 kB)

759-2016-14121 Příloha č. 4 (pdf, 150 kB)

12.10.2016 Odbor Řídící orgán PRV

Zajištění zpracování hodnocení během programového období (průběžné hodnocení) a následné (ex-post) hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“) v letech 2016-2024.

smlouva o dílo 493-2016-14114 (pdf, 2 MB)
9.11.2016 Odbor kanceláře ministra

Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: GASTROFEST České Budějovice

smlouva na služby 824-2016-10042 (pdf, 159 kB)
9.11.2016 Odbor vnitřní správy

Oprava kopírovacích strojů Canon

objednávka

4500113107-2016-12134 (pdf, 364 kB)

4500113107-2016-12134 Potvrzení objednávky (pdf, 553 kB)

27.10.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení vydání "Almanachu Zlatá udice 1974 - 2016" - u příležitosti 45. výročí rybářského vzdělávacího programu Zlatá udice.

objednávka

4500112880-2016-14153 (pdf, 364 kB)

4500112880-2016-14153 Potvrzení objednávky (pdf, 69 kB)

31.10.2016 Odbor kanceláře ministra 

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015

objednávka

4500112886-2016-10040 (pdf, 104 kB)

4500112886-2016-10040 Potvrzení objednávky (pdf, 64 kB)

1131-2014-11110 Rámcová smlouva (pdf, 230 kB)

3.11.2016 Odbor vnitřní správy

Provedení rekonstrukce sociálního zařízení v budově Ministerstva zemědělství (části "B") na adrese Šumperk, Nemocniční 1852/53.

Smlouva o dílo 719-2016-12131 (pdf, 312 kB)
2.11.2016 Odbor ICT

Prováděcí rámcová smlouva - výzva č. 4 - Zajištění kontroly kvality dodávky (quality assurance, dále také „QA“) migrační fáze projektu PRAIS ze strany nezávislého dodavatele s dostatečnou praktickou zkušeností s realizací obdobných projektů(hlavní úkoly QA vypsány ve výzvě)

Objednávka k rámcové sml. 863-2016-13001 (pdf, 285 kB) 282-2016-13310 rámc.sml. (pdf, 6 MB)
1.11.2016 Odbor vnitřní správy

Opravy venkovního ochozu v I. NP vč. hlavního vchodu budovy Mze Ústí n. L., Masarykova 19/275

Objednávka 4500112897-2016-12131 (pdf, 289 kB)
26.10.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka a montáž elektronických indikátorů topných nákladů v objektu MZe Ústí nad Labem, Masarykova 19/275

Objednávka 4500112822-2016-12131 (pdf, 284 kB)
2.11.2016 Odbor vnitřní správy

Novoročenky 2017

objednávka

4500112951-2016-12134 (pdf, 364 kB)

4500112951-2016-12134 Potvrzení objednávky (pdf, 100 kB)

2.11.2016 Odbor rostlinných komodit

Monitoring invazních a k herbicidům odolných populací plevelů

Smlouva o dílo 644 -2016-17221 (pdf, 164 kB)
1.11.2016 Odbor kanceláře ministra 

Poradenství v oblasti lesnictví a myslivosti

Smlouva o dílo 871-2016-10040 (pdf, 2 MB)
27.10.2016 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Zajištění Formulace výzkumných okruhů a otázek pro připravované šetření

Objednávka Obj.61093-2016-16222 (pdf, 206 kB) Obj.61093-2016-16222-akceptace (pdf, 348 kB)
26.10.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost len a konopí

Smlouva o dílo 470 -2016-17222 (pdf, 166 kB)
24.10.2016 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Zajištění Dotazníkového šetření o sběru lesních plodin, návštěvnosti a vnímání lesa v reprezentativním souboru obyvatel ČR za rok 2016

objednávka

59688/2016-MZE-16222 Objednávka (pdf, 207 kB)

59688/2016-MZE-16222 Potvrzení objednávky (pdf, 217 kB)

26.10.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

objednávka

4500112842-2016-12131 (pdf, 364 kB)

4500112842-2016-12131 Potvrzení objednávky (pdf, 92 kB)

25.10.2016 Odbor kanceláře ministra

Objednávka grafického zpracování a tisku publikace Český chmel/Czech hops 2016

objednávka

4500112818-2016-10040 (pdf, 104 kB)

4500112818-2016-10040 potvrzení objednávky (pdf, 419 kB)

449-2016-10042 Rámcová smlouva (pdf, 293 kB)

27.10.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

Smlouva na služby 637-2016-12131 (pdf, 258 kB) 637-2016-12131- Příloha č.1 (pdf, 223 kB) 637-2016-12131- Příloha č.2 (pdf, 245 kB) 637-2016-12131- Příloha č.3 (pdf, 201 kB)
26.10.2016 Odbor vnitřní správy

Podlahářské práce             

Smlouva o dílo 638-2016-12131 (pdf, 251 kB)
24.10.2016 Odbor vnitřní správy

Smlouva o zajištění domovních služeb v budově J. Hradec          

Smlouva na služby 843-2016-12131 (pdf, 192 kB) 843-2016-12131 př.1 (pdf, 128 kB)
18.10.2016 Odbor vnitřní správy

Ukončení dodatku č. 6 smlouvy - nově pronajaté prostory. V pronájmu zůstávají prostory původní.

nájemní smlouva

1398-2012-12143/9 (pdf, 88 kB)

1398-2012-12131 (pdf, 345 kB)

1398-2012-12131/1 (pdf, 77 kB)

1398-2012-12131/2 (pdf, 80 kB)

1398-2012-12131/3 (pdf, 66 kB)

1398-2012-12131/4 (pdf, 76 kB)

1398-2012-12131/5 (pdf, 65 kB)

1398-2012-12131/6 (pdf, 104 kB)

1398-2012-12131/7 (pdf, 72 kB)

1398-2012-12131/8 (pdf, 80 kB)

25.10.2016 Odbor auditu a supervize

Poskytnutí činnosti odborného experta při provádění interního auditu systému bezpečnosti informací Ministerstva zemědělství

                 
Smlouva o dílo 809-2016-10013 (pdf, 200 kB)
21.10.2016 Odbor vnitřní správy

Stavební práce - oprava venkovního schodiště a přilehlého chodníku před

budovou MZe, Wurtmova 606/2, Přerov

Objednávka 4500112724-2016-12131 (pdf, 364 kB) potvrzená obj. 4500112724-2016-12131 (pdf, 55 kB)
24.10.2016 Odbor živočišných komodit 

Dohoda o  narovnání regresního nároku MZe x ČMSCH,a.s.

      
Dohoda 815-2016-17210 (pdf, 121 kB)
11.10.2016 Odbor Řídící orgán PRV

Smlouva o nevýhradní podlicenci k užití a vydání Aktualizované Brožury – SZIF

    
Smlouva o dílo 767-2016-14111 (pdf, 150 kB)
25.10.2016 Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení

Zpracování aktualizace dokumentu "Krizový plán Státní veterinární správy ČR"

    
Smlouva o dílo 844- 2016-10020 (pdf, 171 kB)
19.10.2016 Odbor ICT

Zajištění podpory SW produktu HP Intelligent Manager Center

     
Objednávka 4500112671-2016-13330 (pdf, 365 kB) 4500112671-2016-13330- akceptace obj. (pdf, 509 kB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra

Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově

        

Smlouva na služby

(Dohoda)

840-2016-10042 (pdf, 160 kB)
19.10.2016 Odbor Řídící orgán PRV

Kompletní zajištění služeb pro realizaci Konference Venkov 2016, která se bude konat ve dnech 20. a 21. 10. 2016 v Ústeckém kraji

         
Smlouva na služby 490-2016-14111-dodatek č.1k rámc.sml. (pdf, 318 kB) 490-2016-14111-rámc.sml. (pdf, 358 kB)
18.10.2016 Odbor ICT

Zajištění služeb v oblasti zefektivnění spolupráce v rámci ICT útvarů MZe a resortních organizací

     
Objednávka 4500112668-2016-13330 (pdf, 365 kB) Akceptace obj.4500112668-2016-13330 (pdf, 800 kB)
14.10.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení a realizace odborných školení pro vinohradníky a vinaře - 4. 11. 2016 v Lednici a 8. 11. 2016 ve Zlíně

Objednávka 4500112605-2016-14150 (pdf, 364 kB) Akceptace obj.4500112605-2016-14150 (pdf, 14 kB)
20.10.2016 Odbor kanceláře ministra

objednávka tisku a distribuce informační tiskoviny - omalovánek - k projektu Ovoce a zelenina do škol

Objednávka Obj.4500112679-2016-10040 (pdf, 140 kB) rámc.sml.449-2016-10042 (pdf, 293 kB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra

záštita nad akcí Vesnice roku 2016 – Kašava              

Smlouvy na služby-dohoda 823-2016-10042 (pdf, 157 kB)
19.10.2016 Odbor environmentálního a ekologického zemědělství 

Vyhledání a zajištění spolupráce s alespoň dvěma vhodnými podniky pro provozování modelového intenzivního sadu obhospodařovaného podle pravidel pro ekologickou produkci v součtu o celkové výměře minimálně 4 ha.

      
Objednávka Obj. 59718-2016-17252 (pdf, 217 kB) akceptace obj. 59718-2016-17252 (pdf, 142 kB)
11.10.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka zimních pneumatik

Objednávka Obj. 4500112517-2016-12134 (pdf, 290 kB) 4500112517-2016-12134-akceptace (pdf, 41 kB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra
Záštita ministra zemědělství nad konferencí Biosummit 2016                           
smlouva na služby 797-2016-10042 (pdf, 161 kB)
21.10.2016 Odbor kanceláře ministra
Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: 6. Krajská výstava Jihomoravského kraje                           
smlouva na služby 796-2016-10042 (pdf, 160 kB)
14.10.2016

Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod


Uzavírání objednávky na realizaci VZ Činnost SE na posuzování akcí pro zařazení do prg. 129 280

smlouva o dílo 670-2016-15150 (pdf, 222 kB)
12.10.2016

Odbor vnitřní správy


Stavební úpravy v oblasti požární bezpečnosti.

smlouva o dílo

372-2016-12135 (pdf, 242 kB)

372-2016-12135 Přílohy (pdf, 2 MB)

10.10.2016 Odbor vnitřní správy

Poskytování nepravidelné přepravy osob objednatele poskytovatelem podle určení objednatele za podmínek v této smlouvě uvedených. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svého nonstop dispečinku poskytovat podle určení objednatele (zejména formou telefonických objednávek) přepravu osob za předem touto smlouvou garantované ceny.

smlouva na služby 356-2016-12132 (pdf, 246 kB)
17.10.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Analýza a vyhodnocení ekonomických dopadů současných i plánovaných opatření na ochranu půdy

smlouva o dílo 802-2016-10052 (pdf, 2 MB)
10.10.2019

Odbor environmentálních podpor PRV


Aktualizace a zpracování podkladů k vyhodnocení kritéria suchost, nízká teplota a nadměrná vlhkost půdy na území ČR podle pokynů Evropské komise

smlouva o dílo 494-2016-14131 (pdf, 175 kB)
14.10.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování projektové dokumentace na výměnu oken v budově MZe, Těšnov 17, Praha 1 - východní fasáda - 1. podlaží

objednávka

4500112586-2016-12132 (pdf, 364 kB)

4500112586-2016-12132 potvrzení objednávky (pdf, 46 kB)

4.10.2016

Odbor pro veřejné zakázky


Zajištění služeb pro 70 osob v rámci pracovního setkání se zástupci resortních organizací Ministerstva zemědělství k problematice zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve dnech 11. – 12. 10. 2016.

objednávka

56978/2016-MZE-12113 (pdf, 201 kB)

56978/2016-MZE-12113 potvrzení objednávky (pdf, 84 kB)

18.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS, Technická a technologická řešení PnR č. 19, 20 MD

prováděcí smlouva OPOS

732-2016-13001 (pdf, 370 kB)

164-2016-13310 Rámcová smlouva (pdf, 696 kB)

13.10.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění dvoudenní konference na téma "Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově", jejíž součástí budou přednášky a exkurze na zemědělské podniky včetně příkladů dobré praxe v návaznosti na Program rozvoje venkova.

objednávka

55972/2016-MZE-14111 (pdf, 209 kB)

55972/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky (pdf, 946 kB)

11.10.2016

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství


Zabezpečení zázemí "Ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2016" v hotelu Skalský dvůr (Bystřice nad Perštejnem) ve dnech 19. - 21. 10. 2016

Objednávka 4500112501-2016-14150 (pdf, 364 kB) 4500112501-2016-14150 potvrzení (pdf, 53 kB) 496-2016-15111 (pdf, 205 kB)
12.10.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění služeb pro podzimní setkání partnerů zemědělských podnikatelů v rámci činnosti Celostátní sítě pro venkov dne 7. listopadu 2016 v době od 9:00 – 21:00 hod. a 8. listopadu 2016 od 9:00 – 13:30 hod. v Hotelu Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem.

smlouva na služby

780-2016-14111 (pdf, 226 kB)

780-2016-14111 Příloha (pdf, 2 MB)

7.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Konzultační služby na zefektivnění spolupráce

objednávka

4500112431-2016-13330 (pdf, 365 kB)

4500112431-2016-13330 potvrzení objednávky (pdf, 917 kB)

5.10.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k veřejné zakázce "Kam by Ministerstvo zemědělství mělo vyslat své diplomaty?"

objednávka

57118/2016-MZE-10040 (pdf, 198 kB)

57118/2016-MZE-10040 potvrzení objednávky (pdf, 335 kB)

7.10.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Digitalizace historických materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd (KPP)

smlouva o dílo 183-2016-10052 (pdf, 582 kB)
7.10.2016 Odbor vnitřní správy

Projektová dokumentace na rekonstrukci zasedací místnosti v budově MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec

smlouva o dílo 596-2016-12131 (pdf, 234 kB)
7.10.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti se zabezpečením a realizací projektu na propagaci rybářství, ochrany přírody a efektivního využití volného času dětí a mládeže "Ve vodě nežijí jen vodníci", který se uskuteční v měsících říjnu a listopadu 2016 na území Středočeského kraje.

objednávka

4500112435-2016-14153 (pdf, 364 kB)

4500112435-2016-14153 potvrzení objednávky (pdf, 53 kB)

31.8.2016

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření


Objednávka na vypracování dokumentu "Podpora pro zajištění plánování v oblasti vod do roku 2021"

objednávka

48823/2016-MZE-15121 (pdf, 255 kB)

48823/2016-MZE-15121 potvrzení objednávky (pdf, 915 kB)

5.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Infrastruktura a serv.řešení, PnR č. 5, 60 MD

Smlouva prováděcí 777-2016-13001 (pdf, 386 kB) 162-2015-13310 Rámc.sml. (pdf, 572 kB)
30.9.2016 Oddělení programového řízení

Smlouva o poskytování služeb ICT provozu

smlouva o poskytování služeb

313-2015-13310/2 (pdf, 2 MB)

313-2015-13310 (pdf, 14 MB)

313-2015-13310/1 (pdf, 2 MB)

13.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - výzva k poskytnutí plnění dle rámcové smlouvy o poskytování služeb - výzva č. 3/2016

Smlouva prováděcí 817-2016-13001 (pdf, 284 kB) 282-2016-13310 Rámc.sml. (pdf, 6 MB)
3.10.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - výzva č. 2

Smlouva prováděcí 821-2016-13001 (pdf, 263 kB) 282-2016-13310 Rámc.sml. (pdf, 6 MB)
5.10.2016 Odbor Řídící orgán OP Rybářství 

Příprava a realizace 3 stanovených seminářů a 3 dodatečných seminářů se zaměřením na veřejné zakázky OP Rybářství 2014-2020

                             

Smlouva o dílo

734-2016-14121 (pdf, 335 kB)
29.9.2016 Odbor vnitřní správy

Svoz odpadů v budovách MZe v Praze

smlouva na služby

689-2016-12133 (pdf, 238 kB)

689-2016-12133 Příloha č. 1 (pdf, 133 kB)

689-2016-12133 Příloha č. 2 (pdf, 357 kB)

27.9.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce páteřních silnoproudých rozvodů  a ostatních silnoproudých rozvodů mimo prostory Finančního úřadu

Smlouva o dílo 292-2016-12135 (pdf, 276 kB)
27.9.2016 Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyhodnocení účinnosti leteckého vápnění (po 10 letech od aplikace), včetně přípravy projektů chemické meliorace.

       
Smlouva o dílo 752-2016-16212 (pdf, 185 kB)
27.9.2016 Odbor informačních a komunikačních technologií

Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací PnR č. 9, 80 MD

Prováděcí smlouva 773-2016-13001 (pdf, 375 kB)
22.9.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti se zabezpečením a realizací odborných seminářů k problematice chovu a zdraví skotu, přežvýkavců, prasat, drůbeže, ryb, včel a produkce potravin, které se uskuteční ve dnech 18. 10.,  15. 11. a 29. 11. 2016 ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně.

objednávka

4500112121-2016-14153 (pdf, 364 kB)

4500112121-2016-14153 potvrzení objednávky (pdf, 103 kB)

20.9.2016 Odbor bezpečnosti potravin

Zajištění činnosti Vědeckého výboru výživy zvířat

Smlouva o dílo 574-2016-18111 (pdf, 5 MB)
20.9.2016 Odbor bezpečnosti potravin

Zajištění činnosti Vědeckého výboru veterinárního

Smlouva o dílo 573-2016-18111 (pdf, 5 MB)
12.9.2016 Odbor vnitřní správy

Kompletní rekonstrukce topné soustavy v budově MZe na adrese Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary

smlouva o dílo 741-2016-12131 (pdf, 236 kB)
22.9.2016 Odbor bezpečnosti potravin

Zajištění činnosti VV fytosanitárního a životního prostředí a VV pro geneticky modifikované potraviny a krmiva

Smlouva o dílo 572-2016-18111 (pdf, 5 MB)
23.9.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna oken budovy MZe Tábor, Purkyňova 2533

Smlouva o dílo 790-2016-12131 (pdf, 240 kB) 790-2016-12131-příloha č.1 (pdf, 24 kB) 790-2016-12131-příloha č.2 (pdf, 129 kB) 790-2016-12131-příloha č.3 (pdf, 286 kB) 790-2016-12131-příloha č.4 (pdf, 29 kB) 790-2016-12131-příloha č.5 (pdf, 61 kB) 790-2016-12131-příloha č.6 (pdf, 61 kB) 790-2016-12131-příloha č.7 (pdf, 22 kB)
21.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rozšíření a upgrade softwarového produktu Misys Budova

objednávka

4500112101-2016-13330 (pdf, 365 kB)

4500112101-2016-13330 potvrzení objednávky (pdf, 595 kB)

19.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zajištění podpory webového servisu eAGRI platné legislativy

objednávka

4500112058-2016-13330 (pdf, 365 kB)

4500112058-2016-13330 potvrzení objednávky (pdf, 654 kB)

11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce stávající EPS  

Smlouva o dílo 876-2015-12132/Dodatek č.1 (pdf, 147 kB)
27.9.2016 Odbor kabinetu ministra

záštita Ekologický oskar/E.ON Energy Globe Award ČR

Smlouva na služby 745-2016-10042 (pdf, 158 kB)
7.9.2016

Odbor kabinetu ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství nad projektem: KŮROVCOVÉ INFO

Smlouva na služby

603-2016-10042 (pdf, 159 kB)
21.9.2016

Odbor environmentálního a ekologického zemědělství


Provedení komplexní analýzy výchozí situace a možností pro zvýšení produkce biomasa v ČR a zjistit možnosti jeho zpracování a odbytu

Smlouva o dílo 539-2016-17252-dodatek č.1 (pdf, 129 kB)
23.9.2016 Odbor vnitřní správy

Kompletní dodávka zpracované projektové dokumentace v rozsahu pro realizaci stavby - zbudování výtahu v budově MZe Šumperk, Nemocniční 1852/53

Objednávka 4500112122-2016-12131 (pdf, 368 kB) 4500112122-2016-12131-potvrzení objednávky (pdf, 722 kB)
19.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Komunikační služby

Smlouva o dílo 754-2016-10040 (pdf, 356 kB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "T"

Průběžné dodávky automobilů  

Rámcová smlouva 709-2016-12132 (pdf, 2 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "E"

Průběžné dodávky automobilů    

Rámcová smlouva 708-2016-12132 (pdf, 3 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "D"

Průběžné dodávky automobilů   

Rámcová smlouva 707-2016-12132 (pdf, 4 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "C"

Průběžné dodávky automobilů   

Rámcová smlouva 706-2016-12132 (pdf, 2 MB)
19.9.2016 Odbor vnitřní správy

Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva zemědělství část "B"

Průběžné dodávky osobních automobilů  

Rámcová smlouva 705-2016-12132 (pdf, 817 kB)
21.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Den otevřeného dvora v areálu ovčína ZD Jeseníka

smlouva na služby 748-2016-10042 (pdf, 160 kB)
17.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Den otevřeného dvora na farmě Doubravský dvůr

smlouva na služby 747-2016-10042 (pdf, 191 kB)
16.9.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti se zabezpečením a realizací semináře "Hospodaření zemědělců v podmínkách integrované ochrany", který se uskuteční 18. října 2016 v Kulturním domě, Herbenova 4, Hustopeče u Brna.

objednávka

4500112040-2016-14153 (pdf, 364 kB)

4500112040-2016-14153 potvrzení objednávky (pdf, 14 kB)

16.9.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění konference zaměřené na výměnu zkušeností a přípravy projektů mezinárodní spolupráce v rámci implementace Komunitně vedeného místního rozvoje se Slovinskem.

smlouva na služby 768-2016-14111 (pdf, 261 kB)
15.9.2016

Oddělení kabinetu ministra


Objednávka překladu Zprávy o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2015

objednávka

4500112011-2016-10030 (pdf, 364 kB)

4500112011-2016-10030 potvrzení objednávky (pdf, 461 kB)

20.7.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Provedení studie účinnosti ponechání nepokosených ploch dle § 18 NV č. 75/2015 Sb.

Smlouva o dílo 594-2016-14132 (pdf, 284 kB)
14.9.2016 Odbor vnitřní správy

Rámcová smlouva na zajištění malířských a natěračských prací

Rámcová smlouva o dílo 645-2016-12132 (pdf, 252 kB)
13.9.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva k VZ "Revize podkladové vrstvy erozní ohroženosti půdy v DZES 5"

Smlouva o dílo a poskytování služeb

 

 

629-2016-10052 (pdf, 2 MB)
13.9.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Aktualizace informativní vrstvy erozní ohroženosti zemědělských půd na základě aktualizovaných podkladových vrstev

Smlouva o dílo 399-2016-10052 (pdf, 2 MB)
12.9.2016 Oddělení programového řízení

Smlouva o zajištění provozu a podpory aplikace ND2015 v roce 2016 a 2017

Smlouva na služby 750-2016-13001 (pdf, 451 kB)
12.9.2016 Oddělení programového řízení

Smlouva o nákupu ICT prostředků NOTEBOOKY

Smlouva na služby 725-2016-13001 (pdf, 478 kB)
2.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: GULÁŠFEST PŘEROV

Smlouva na služby 673-2016-10042 (pdf, 160 kB)
1.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zajištění metodické, technické a konzultační podpory

objednávka

4500111778-2016-13330 (pdf, 365 kB)

4500111778-2016-13330 potvrzení objednávky (pdf, 673 kB)

1.9.2016 Oddělení programového řízení

Objednávka - Zajištění metodické, kontrolní a konzultační podpory

objednávka 779-2016-13001-4500111776 (pdf, 538 kB)
8.9.2016 Oddělení programového řízení

DODÁVKA SAN SWITCHŮ PRO DATOVÁ CENTRA MZE

kupní smlouva 739-2016-13001 (pdf, 504 kB)
7.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové smlouvy - číslo výzvy 1/2016

prováděcí příkazní smlouva 778-2016-13001 (pdf, 265 kB)
5.9.2016 Oddělení programového řízení

Objednávka - Zajištění podpory SW produktů Gela Citrix Xenapp Enterprise a Go to Assist

objednávka 765-2016-13001-4500111773 (pdf, 555 kB)
1.9.2016 Oddělení programového řízení

Objednávka - Zajištění metodické, technické a konzultační podpory

objednávka 763-2016-13001-4500111777 (pdf, 786 kB)
14.9.2016

Odbor kanceláře ministra


záštita RODINNÝ DEN: "NA DĚTECH NÁM ZÁLEŽÍ"

smlouva na služby 746-2016-10042 (pdf, 160 kB)
9.9.2016

Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení


Smlouva k součinnostnímu cvičení "Voda 2016"

smlouva o dílo 737-2016-10020 (pdf, 184 kB)
6.9.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a porad.

Zajištění služeb v souvislosti s realizací pilotního programu "Škola na farmě"2016

objednávka 4500111845-2016-14150 (pdf, 364 kB)
9.9.2016 Odbor živočišných komodit

Aktualizace odhadovaných genetických parametrů.

smlouva o dílo 660-2016-17211 (pdf, 232 kB)
7.9.2016 Odbor vnitřní správy

Bourací a stavební práce ve stávající výtahové šachtě, odstranění vjezdové vrátnice a ekologická likvidace stavební suti.

objednávka

4500111583-2016-12134 (pdf, 364 kB)

4500111583-2016-12134 potvrzení objednávky (pdf, 272 kB)

7.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Jabkový den - zdravý den.

smlouva na služby 723-2016-10042 (pdf, 160 kB)
6.9.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování projektové dokumentace na zateplení budovy MZe na adrese Nemocniční 1852/53, Šumperk, včetně zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru v průběhu stavby.

objednávka

4500111747-2016-12132 (pdf, 368 kB)

4500111747-2016-12132 potvrzení objednávky (pdf, 704 kB)

6.9.2016 Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Předmětem Rámcové smlouvy je závazek Poskytovatele pro Objednatele na základě jím potvrzené Výzvy v souladu s čl. 5 Rámcové smlouvy realizovat služby v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2 Rámcové smlouvy spočívající v marketingovém průzkumu postojů.

smlouva na služby 358-2016-10051 (pdf, 987 kB)
5.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část infrastruktura a serverové řešení

prováděcí smlouva OPOS 

733-2016-13001 (pdf, 384 kB)

162-2015-13310 Rámcová smlouva (pdf, 572 kB)

5.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zpracování družicových dat

objednávka

4500111803-2016-13330 (pdf, 367 kB)

4500111803-2016-13330 potvrzení objednávky (pdf, 719 kB)

2.9.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva o poskytování služeb

smlouva na služby 726-2016-13001 (pdf, 507 kB)
2.9.2016 Odbor vnitřní správy

Doplnění systému elektrické požární signalizace v budově Mze, Těšnov 17, Praha 1.

objednávka

4500111797-2016-12132 (pdf, 364 kB)

4500111797-2016-12132 potvrzení objednávky (pdf, 259 kB)

1.9.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

smlouva o dílo 557-2016-17222 (pdf, 165 kB)
1.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XLVI. celostátní výstava mladých králíků; VIII. celostátní výstava mladé drůbeže; I. celostátní výstava výletků holubů

smlouva na služby 735-2016-10042 (pdf, 161 kB)
1.9.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: XI. MRÁKOVSKÁ VÝSTAVA HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU

smlouva na služby 717-2016-10042 (pdf, 159 kB)
31.8.2016 Odbor vnitřní správy

Zřízení nového domovního plynovodu v administrativní části budovy.

smlouva o dílo 666-2016-12131 (pdf, 263 kB)
31.8.2016 Odbor vnitřní správy

Správa administrativní budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

objednávka

4500111749-2016-12131 (pdf, 63 kB)

4500111749-2016-12131 potvrzení objednávky (pdf, 78 kB)

31.8.2016 Odbor vnitřní správy

Servis a opravy výtahů v budovách MZe v Praze

smlouva na služby

528-2016-12133 (pdf, 214 kB)

528-2016-12133 Příloha č. 1 (pdf, 81 kB)

528-2016-12133 Příloha č. 2 (pdf, 694 kB)

528-2016-12133 Příloha č. 3 (pdf, 2 MB)

31.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita 23. Svatohubertská slavnost 2016

smlouva na služby 518-2016-10042 (pdf, 157 kB)
30.8.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění služeb údržby

smlouva na služby

443-2016-12131 (pdf, 357 kB)

443-2016-12131 Příloha č. 1 (pdf, 10 MB)

30.8.2016 Odbor vnitřní správy

Smlouva o nájmu nebytových prostor

smlouva o nájmu

1595-2012-1313002/5 (pdf, 215 kB)

1595-2012-1313002 (pdf, 217 kB)

29.8.2016

Odbor rostlinných komodit


Hodnocení sklizně obilovin ze sklizně 2016

smlouva o dílo 636-2016-17221 (pdf, 194 kB)
29.8.2016

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost –zjišťování spotřeby hnojiv k plodinám

smlouva o dílo 546-2016-17221 (pdf, 177 kB)
29.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část platforma Microsoft

prováděcí smlouva OPOS

701-2016-13001 (pdf, 369 kB)

163-2015-13310 rámcová smlouva (pdf, 479 kB)

29.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Inspekce a vyhodnocování síťového provozu

smlouva na služby 466-2016-13310 (pdf, 2 MB)
26.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Národní konference Venkov 2016

smlouva na služby 490-2016-14111 (pdf, 358 kB)
25.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita Hanácká dožínková pouť

smlouva na služby 713-2016-10042 (pdf, 160 kB)
24.8.2016 Odbor pro veřejné zakázky

Zajištění služeb - Catering menu pro 140/40 osob v rámci odborné konference Odpovědné a efektivní veřejné zadávání - nové příležitosti konané dne 15.9.2016 v Lichtenštejnském paláci.

objednávka

48432/2016-MZE-12113 (pdf, 199 kB)

48432/2016-MZE-12113 potvrzení objednávky (pdf, 86 kB)

23.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění služeb spojených se zajištěním rautu na akci Večer venkova, v Pivovarské Zahradě na Výstavišti České Budějovice.

objednávka

47032/2016-MZE-14111 (pdf, 156 kB)

47032/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky (pdf, 2 MB)

23.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


nákup ICT prostředků TISKÁRNY

smlouva na služby 702-2016-13001 (pdf, 567 kB)
18.8.2016

Odbor resortních organizací


Personální poradenství při vyhledání kandidáta na vedoucí pozici v resortní organizaci

objednávka

46406/2016-MZE-13221 (pdf, 220 kB)

46406/2016-MZE-13221 potvrzení obj. (pdf, 486 kB)

17.8.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Písnice

smlouva na služby 700-2016-12132 (pdf, 453 kB)
16.8.2016

Odbor resortních organizací


Právní poradenství ve věci zpracování a kontroly dodatků Smlouvy o převodu

objednávka

46662/2016-MZE-13222 (pdf, 216 kB)

46662/2016-MZE-13222 potvrzení objednávky (pdf, 92 kB)

11.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění propagačních materiálů PRV (skládací deštník Drizzle, Rotate Basic USB Black 8GB laser 1/1, bavlněná nákupní taška).

objednávka

44698/2016-MZE-14111 (pdf, 176 kB)

44698/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky (pdf, 233 kB)

46035/2016-MZE-14111 (pdf, 173 kB)

46035/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky (pdf, 617 kB)

1.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - výzva č. 1

Rámcová smlouva na služby 568-2016-13001 (pdf, 263 kB)
30.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva o poskytování služeb - Outsourcing role hlavního architekta

Rámcová smlouva na služby 476-2016-13310 (pdf, 487 kB)
1.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Řízení služeb, Požadavek na realizaci č. 4, 280 MD

smlouva na služby 560-2016-13001 (pdf, 362 kB)
1.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Řízení služeb, Požadavek na realizaci č. 5, 150 MD

smlouva na služby 561-2016-13001 (pdf, 361 kB)
24.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: 23. ročník výstavy koní a všeho, co k nim patří - "Kůň 2016"

 

smlouva na služby 610-2016-10042 (pdf, 160 kB)
23.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení PnR č. 18, 60 MD

prováděcí smlouva OPOS

590-2016-13001 (pdf, 370 kB)

164-2015-13310 (pdf, 697 kB)

23.8.2016 Odbor vnitřní správy

Mobilní hlasové a jiné telekomunikační služby - zaměstnanecký program

smlouva na služby

685-2016-12133/1 (pdf, 58 kB)

685-2016-12133/1 Příloha č. 1 (pdf, 2 MB)

685-2016-12133/1 Příloha č. 2 (pdf, 133 kB)

685-2016-12133/1 Příloha č. 3 (pdf, 166 kB)

22.8.2016 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Edukační a motivační pomůcky pro odborný program LP

Objednávka 46192-2016-16222 (pdf, 135 kB)
19.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje č. QJ1210093 - Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků probiotických potravin".

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1210093

392-2012-17012/2 (pdf, 211 kB)

392-2012-17012/2 Příloha č. 1 (pdf, 592 kB)

392-2012-17012 Příloha č. 2 (pdf, 484 kB)

392-2012-17012/1 Příloha č. 3 (pdf, 140 kB)

19.8.2016 Odbor živočišných komodit

Dohoda o  narovnání náhrady škody - dorovnání nárokované částky  na dočasnou mimořádnou podporu na chov prasnic

Dohoda o narovnání 690-2016-17210 (pdf, 187 kB)
23.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění pronájmu prostor v pavilonu T1 včetně souvisejících služeb, kde proběhne prezentace PRV, CSV a jejích partnerů na výstavě Země živitelka 2016

Smlouva na služby 614-2016-14111 (pdf, 814 kB)
19.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnou příjemci/příjemcům finanční podporu formou dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu výzkumu a vývoje č. QJ1510160 "Nové technologie získávání biologicky aktivních látek z léčivých a aromatických rostlin jako zdrojů účinných látek botanických pesticidů a potravinových doplňků".

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu

82-2015-17012/1 (pdf, 212 kB)

82-2015-17012/1 Příloha č. 1 (pdf, 517 kB)

82-2015-17012 Příloha č. 2 (pdf, 524 kB)

19.8.2016 Odbor vnitřní správy

Odizolování budovy-garáže objektu MZe Ústí n. L., Masarykova 19/275

Objednávka 4500111022-2016-12131 (pdf, 218 kB)
18.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Vinař roku 2016

smlouva na služby 692-2016-10042 (pdf, 160 kB)
18.8.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Smlouva o dílo 556-2016-17222 (pdf, 163 kB)
17.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva o zajištění aplikačního monitoringu formou služby

smlouva na služby 540-2016-13001 (pdf, 535 kB)
17.8.2016 Odboru zahraničně obchodní spolupráce

zajistit a zorganizovat incomingovou misi nákupčích vybraných obchodních řetězců a distributorů z USA v ČR

Smlouva na služby

669-2016-19123 (pdf, 197 kB)

669-2016-19123- příloha 1,2 (pdf, 2 MB)

18.8.2016 Řídící orgán PRV

Organizační a technické zajištění akce Večer venkova 2016

Smlouva na služby 679-2016-14111 (pdf, 205 kB)
16.8.2016 Odbor vnitřní správy

Dodávka a montáž rozvodů NN

objednávka

45000111529-2016-12131 (pdf, 365 kB)

45000111529-2016-12131 potvrzení objednávky (pdf, 241 kB)

16.8.2016

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost ve vztahu ke způsobům aplikace hnojiv

smlouva o dílo 543-2016-17221 (pdf, 177 kB)
15.8.2016

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva k VZ "Ověřování půdoochranných technologií"

Smlouva o dílo 622-2016-10052 (pdf, 596 kB)
17.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita Soutěž na dvoře na Farmě Zdeňka 2016

smlouva na služby 605-2016-10042 (pdf, 159 kB)
9.8.2016

Odbor pro veřejné zakázky


Konzultační podpora v souvislosti s testováním systému Easyproject v rámci zavádění elektronických nástrojů do procesu elektronického zadávání veřejných zakázek na Ministerstvu zemědělství. Ke konzultaci bude bezplatně umožněn přístup k nástroji Easyproject.

objednávka

45673/2016-MZE-12113 (pdf, 512 kB)

45673/2016-MZE-12113 potvrzení objednávky (pdf, 23 kB)

8.8.2016 Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů

Sumarizace a zpracování dostupných evidovaných údajů o výskytu lesních škodlivých činitelů v České republice.

Smlouva o dílo 471-2016-16212 (pdf, 187 kB) příloha_471-2016-16212 (pdf, 240 kB)
11.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zajištění služeb se zabezpečením a realizací odborného semináře a výstavy "Staročeské a regionální pekařské produkty, stavovské normy kvality výrobků", které se uskuteční 25. srpna 2016 v rámci zahájení výstavy Země živitelka 2016 v Českých Budějovicích.

objednávka 4500111484-2016-14150 (pdf, 364 kB)
16.8.2016 Odbor vnitřní správy

Pokládka podlahové krytiny PVC v I. poschodí v budově Mze Poděbradova 909, 537 01 Chrudim v místnostech č. 113-118, včetně likvidace staré krytiny a úprava plochy pro pokládku nové krytiny.

objednávka 450011531 (pdf, 364 kB)
15.8.2016 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor - Štěpánská 626/63, Praha 1

smlouva o nájmu dodatek č.3 ke sml. 540-2015-12131 (pdf, 197 kB)
12.8.2016 Odbor vnitřní správy

Mobilní hlasové a jiné telekomunikační služby

rámcová smlouva

685-2016-12133 (pdf, 95 kB)

1.př.685-2016-12133 (pdf, 197 kB)

2.př.685-2016-12133 (pdf, 564 kB)

3.př.685-2016-12133 (pdf, 847 kB)

4.př.685-2016-12133 (pdf, 414 kB)

5.př.685-2016-12133 (pdf, 184 kB)

6.př.685-2016-12133 (pdf, 870 kB)

1.9.2016 Odbor vnitřní správy

Smlouva o zajištění úklidových služeb

smlouva na služby

678-2016-12131 (pdf, 354 kB)

678-2016-12131 Příloha (pdf, 2 MB)

11.8.2016 Odbor vnitřní správy

Výroba soklu a krytu rozměr 148x94, výška 80cm (50) na model budovy MZe, Těšnov 17, Praha 1, včetně dopravy a umístění

objednávka 4500111473-2016-12132 (pdf, 364 kB)
9.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění pronájmu prostor a souvisejících služeb pro konání akce Večer venkova v rámci výstavy Země živitelka 2016

objednávka

45026/2016-MZE-14111 (pdf, 149 kB)

45026/2016-MZE-14111 potvrzení objednávky (pdf, 951 kB)

9.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Kupní smlouva o dodávce rozšiřujících modulů a dodatečných licencí pro Lan switche MZe

kupní smlouva 589-2016-13001 (pdf, 219 kB)
9.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Kupní smlouva o dodávce Lan switchů pro MZe

kupní smlouva 588-2016-13001 (pdf, 228 kB)
9.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva 577-2016-13001 (pdf, 372 kB)
8.8.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce elektroinstalace ve 2.PP budovy Kotlářská 931/53,602 00 Brno

smlouva o dílo 491-2016-12131 (pdf, 2 MB)
8.8.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Kurz odborné přípravy pro osoby odpovědné za kuřata - kurz pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso

objednávka obj.4500111425-2016-14150 (pdf, 364 kB)
9.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění grafických a tiskových služeb

smlouva na služby 449-2016-10042 (pdf, 293 kB)
8.8.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění kompletní realizace expozice objednatele na agrosalonu Země živitelka na Výstavišti České Budějovice ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2016

smlouva na služby 593-2016-14111 (pdf, 16 MB)
8.8.2016 Odbor vnitřní správy

Provedení napojení splaškové kanalizační přípojky pro budovu Ministerstva zemědělství Liberec, U Nisy 745/6a,

smlouva o dílo 340-2016-12134 (pdf, 226 kB)
8.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Rozkvetlé památky

smlouva na služby 509-2016-10042 (pdf, 160 kB)
8.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Flora Olomouc – Podzimní etapa

smlouva na služby 508-2016-10042 (pdf, 160 kB)
8.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva k udělené záštitě ministra zemědělství na akci: Flora Olomouc – Letní etapa

smlouva na služby 507-2016-10042 (pdf, 159 kB)
5.8.2016 Odbor rostlinných komodit

Spotřeba čistých živin v min. hnojivech v České republice

smlouva o dílo 545-2016-17221 (pdf, 178 kB)
4.8.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Evidence staveb

objednávka 4500111271-2016-13330 (pdf, 365 kB)
3.8.2016 Odbor vnitřní správy

Projektová činnost pro stavební úpravu a snížení energetické náročnosti objektu č.p. 151, Bělská, Mladá Boleslav.

smlouva o dílo

15333/2016-MZe-12134 (pdf, 226 kB)

15333/2016-MZe-12134 Příloha č. 1 (pdf, 11 MB)

15333/2016-MZe-12134 Příloha č. 2 (pdf, 698 kB)

3.8.2016

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství


Zabezpečení a realizace dvou seminářů "Odchov a vypouštění drobné zvěře, úprava biotopu jako hlavního předpokladu pro zvyšování současných stavů drobné zvěře"

objednávka 4500111295 (pdf, 364 kB)
29.7.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost, pilotní ověření a monitoring změn během skládkování čistírenských kalů

smlouva o dílo 544-2016-17221 (pdf, 178 kB)
28.7.2016 Odbor vnitřní správy

Dynamická simulace průběhu teplot

objednávka 4500111502-2016-12131 (pdf, 364 kB)
28.7.2016

Odbor ICT


Zajištení podpory SW Symantec Protection for SharePoint Servers 6.0 per User Renewal Basic

objednávka 4500111191 (pdf, 364 kB)
19.7.2016 Odbor environmentálních podpor PRV

 


Aktualizace finanční strategie NS 2016

smlouva o dílo 457-2016-14131 (pdf, 189 kB)
21.3.2016

Odbor provozu inf. a kom. technologií


Vytvoření standardů inst. a konfigurace

objednávka 4500108789 (pdf, 676 kB)
18.3.2016

Odbor provozu ICT


Aktualizace ASPI

objednávka 4500108768 (pdf, 625 kB)
30.3.2016

Odbor provozu ICT


Úprava modulu vOKO a vOKOsCom

objednávka 4500108917 (pdf, 838 kB)
25.2.2016

Odbor provozu ICT


Podpora SW Nintex

objednávka 4500108197 (pdf, 679 kB)
22.3.2016

Odbor provozu ICT


Pronájem licencí na SW HP Service Manage

objednávka 4500108819 (pdf, 741 kB)
7.6.2016

Odbor provozu ICT


Podpora HP Enterprise Maps

objednávka 4500110307 (pdf, 365 kB)
20.5.2016

Odbor provozu ICT


Licence EuroCALC Enterprise LAN

objednávka 4500110011 (pdf, 778 kB)
8.4.2016

Odbor provozu ICT


Poskytování zvýšené podpory - předtisky

objednávka

4500109149 (pdf, 377 kB)
9.5.2016

Odbor provozu ICT


Podpora SW aplikace Správa agend EU

objednávka
4500109754 (pdf, 739 kB)
27.5.2016

Odbor správy centr. inf. syst.


Zajištění služeb -výjezdní zasedání ICT

objednávka 4500110122 (pdf, 687 kB)
4.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě 3. ročník Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce 2016

smlouva na služby 523-2016-10042 (pdf, 160 kB)
3.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě HANÁCKÉ WOODSTOCK & BYSTŘICKÉ PIVNÍ SALON 2016

smlouva na služby 618-2016-10042 (pdf, 161 kB)
1.8.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva o zajištění účasti Flora Olomouc - podzimní etapa 2016

smlouva na služby 553-2016-10042 (pdf, 2 MB)
1.8.2016 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor

smlouva o pronájmu 601-2016-12135 (pdf, 816 kB)
29.7.2016 Obor strategie a trvale udržitelného rozvoje

Smlouva k VZ "Pilotní testování výběru a činnosti demonstračních farem v oblasti péče o půdu"

smlouva o dílo 566-2016-10052 (pdf, 197 kB)
27.7.2016 Odbor vnitřní správy

Projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace budovy MZe, Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec

smlouva o dílo

551-2016-12131 (pdf, 231 kB)

551-2016-12131-Příloha č. 1 (pdf, 144 kB)

19.7.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna stávajících oken za nová v budově Ministerstva zemědělství Velká Krajská 44/1, Litoměřice

smlouva o dílo

532-2016-12131 (pdf, 244 kB)

532-2016-12131-Příloha č. 1-1. část projektová dokumentace (pdf, 3 MB)

532-2016-12131-Příloha č. 1-2. část projektová dokumentace (pdf, 2 MB)

532-2016-12131-Příloha č. 2-položkový rozpočet (pdf, 842 kB)

532-2016-12131-Příloha č. 5,6,7-rozsah a popis stavební řipravenostitechnologický postuppřehled subdodavatelů (pdf, 264 kB)

28.7.2016 Odbor vnitřní správy

Nákup kancelářských potřeb

objednávka 4500111193-2016-12134 (pdf, 369 kB)
26.7.2016 Odbor vnitřní správy

Výměna originálních tiskových válců

objednávka 4500111155-2016-12133 (pdf, 364 kB)
20.7.2016 Odbor vnitřní správy

Export údajů do systému ASSET - parkoviště

objednávka 4500111029-2016-12131 (pdf, 364 kB)
25.7.2016

Obor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Strategie trvale udržitelného rozvoje

smlouva o dílo
592-2016-10051 (pdf, 610 kB)
21.7.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva o poskytnutí služeb - Přezimovací a aklimatizační objekty pro jelení zvěř

smlouva na služby 369-2016-16221 (pdf, 285 kB)
19.7.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování návrhu řešení rekonstrukce oken a balkonových dveří budovy MZE Tyršova č.p. 59 v Náchodě, včetně kování a krycích nátěrů.

objednávka 4500110972 (pdf, 364 kB)
18.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva OPOS 504-2016-13001 (pdf, 366 kB)
18.7.2016 Odbor vnitřní správy

Oprava havárie kamerového systému

objednávka 4500110980 (pdf, 364 kB)
18.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva o zajištění standardizované servisní podpory produktu Trend Micro TippingPoint

smlouva o dílo 483-2016-13310 (pdf, 421 kB) 483-2016-13310 Specifikace Produktů (pdf, 132 kB)
14.7.2016 Odbor vnitřní správy

Pokládka podlahové krytiny

objednávka 4500110930-2016 (pdf, 375 kB)
13.7.2016 Odbor environmentálního a ekologického zemědělství

Komplexní analýza výchozí situace a možností pro zvýšení produkce biomasa v ČR

smlouva o dílo

539-2016-17252 (pdf, 247 kB)

539-2016-17252 Pojistná smlouva (pdf, 5 MB)

13.7.2016 Odbor environmentálního a ekologického zemědělství

Série seminářů na téma „Finalizace bioprodukce a možnosti jejího odbytu“

smlouva o dílo

536-2016-17252 (pdf, 255 kB)

536-2016-17252-Příloha (pdf, 6 MB)

11.7.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva - Aplikace pro povolení vjezdu/vstupu

smlouva o dílo 414-2016-13310 (pdf, 2 MB)
11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění kontroly stavby - Rekonstrukce stávající EPS v budově MZE Těšnov 65/17, Praha 1

smlouva o dílo 584-2016-12132 (pdf, 213 kB) 584-2016-12132 Příloha č. 2 (pdf, 10 MB) 584-2016-12132 Příloha č. 4 (pdf, 7 MB)
11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Vypracování projektové dokumentace a výrobních výkresů interiéru chodby a přijímacího salónku ministra zemědělství, včetně vypracování rozpočtu realizace a autorský dozor projektanta v průběhu rekonstrukce

smlouva o dílo

320-2016-12131 (pdf, 177 kB)

320-2016-12131_Příloha č. 2 (pdf, 207 kB)

11.7.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce stávající EPS

smlouva o dílo 876-2015-12132 Příloha č. 2 (pdf, 7 MB) 876-2015-12132 (pdf, 260 kB)
4.7.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění účasti MZe na veletrhu v Číně včetně souvisejících služeb

smlouva na služby 533-2016-10042 Příloha č. 1 (pdf, 223 kB) 533-2016-10042 (pdf, 406 kB)
4.7.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu akce

smlouva na služby 519-2016-10042 (pdf, 157 kB)
29.6.2016 Odbor vnitřní správy

Nákup chladniček

objednávka 4500110686 (pdf, 364 kB)
30.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě XXVI. ročník mezinárodního folklorního festivalu LIDOVÝ ROK 2016

smlouva na služby 521-2016-10042 (pdf, 162 kB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Konference Integrate

smlouva na služby 585-2016-16222 (pdf, 2 MB)
30.6.2016 Odbor rostlinných komodit

Expertní činnost, monitoring a analýzy v zelinářském sektoru v r . 2016

smlouva o dílo 432-2016-17222 (pdf, 170 kB)
30.6.2016 Odbor vnitřní správy

Svoz odpadů v budovách MZe v Praze od 1. 7.  do 30. 9. 2016

smlouva na služby 571-2016-12133 (pdf, 133 kB) 571-2016-12133, Příloha č. 1 (pdf, 70 kB)

 

30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 371-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 370-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 368-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 367-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 366-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 365-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 364-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 363-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Vzdělávací činnost v LH v r. 2016

smlouva na služby 362-2016-16221 (pdf, 7 MB)
30.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva o poskytování služeb - Outsourcing role hlavního architekta

rámcová smlouva na služby 476-2016-13310 (pdf, 707 kB)
30.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Monitoring vybraných složek lesních ekosystémů s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo 417-2016-18111 (pdf, 10 MB)
30.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT na ZF JU v Českých Budějovicích

smlouva o dílo 444-2016-18111 (pdf, 6 MB)
23.6.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Služby a organizace v rámci 6 jednodenních seminářů na projektová opatření PRV

smlouva o poskytnutí služeb 174-2016-14111/2 (pdf, 893 kB)
17.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Dohoda k záštitě 7th International Weed Science Congress 2016

smlouva na služby 548-2016-10042 (pdf, 161 kB)
16.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva č.2016_035 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí Microsoft ze dne 1. 12. 2014

prováděcí smlouva 497-2016-13001 (pdf, 2 MB)
16.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění grafického zpracování a tisku publikace Zemědělství 2015

objednávka 4500110467 k rámc. smlouvě 1131-2014-11110 (pdf, 104 kB)
12.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění akce jízda králů

smlouva na služby 410-2016-10042 (pdf, 3 MB)
1.6.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu hudební akce

smlouva na služby 473-2016-10042 (pdf, 2 MB)
30.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Objednávka zajištění edukační kampaně

objednávka obj. 4500110154 (pdf, 593 kB)
27.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu akce slavnosti sena

smlouva na služby 464-2016-10042 (pdf, 3 MB)
18.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce pivních slavností

smlouva na služby 511-2016-10042 (pdf, 3 MB)
11.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění účasti a udělení záštity na festivalu

smlouva na služby 401-2016-10042 (pdf, 3 MB)
11.5.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce Oslava mléka

smlouva na služby 421-2016-10042 (pdf, 3 MB)
6.5.2016

Odbor účetnictví a statistiky


Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

smlouva na služby 448-2016-13230 (pdf, 2 MB)
28.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce slavností

smlouva na služby 188-2016-10042 (pdf, 3 MB)
18.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění festivalu v Červeném Kostelci

smlouva na služby 274-2016-10042 (pdf, 3 MB)
18.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce Vinařské Litoměřice

smlouva na služby 271-2016-10042 (pdf, 3 MB)
12.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění akce Ovčáckého dne

smlouva na služby 269-2016-10042 (pdf, 3 MB)
12.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva Farmářské slavnosti 2016

smlouva na služby 137-2016-10042 (pdf, 11 MB)
11.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce filmového festivalu

smlouva na služby 107-2016-10042 (pdf, 3 MB)
17.3.2016

Odbor kanceláře ministra


Zajištění průběhu akce Pro Rodeo Tour 2016

smlouva na služby 216-2016-10042 (pdf, 2 MB)
13.3.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a zajištění průběhu akce soutěže

smlouva na služby 87-2016-10042 (pdf, 2 MB)
13.1.2016

Odbor kanceláře ministra


Záštita ministra nad akcí

smlouva na služby 57-2016-10042 (pdf, 2 MB)
14.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Udělení záštity a realizace akce soutěž

smlouva na služby 267-2016-10042 (pdf, 3 MB)
27.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Sledování stavu zátěže zemědělských půd a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo 415-2016-18111 (pdf, 484 kB)
23.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT na a CTT na Mendelově univerzitě v Brně

smlouva o dílo 445-2016-18111 (pdf, 6 MB)
23.6.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce pro Finanční úřad

smlouva o dílo 674-2015-12135/1 (pdf, 2 MB)
22.6.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem rekr. zař. AMOR

nájemní smlouva 295-2015-12131/2 (pdf, 106 kB)
22.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 15, 90 MD

prováděcí smlouva OPOS 489-2016-13310 (pdf, 4 MB)
21.6.2016

Odbor rostlinných komodit


Smlouva o dílo - expertní činnost - ovoce

smlouva o dílo 430-2016-17222 (pdf, 231 kB)
21.6.2016

Odbor potravinářský


Objednávka studie "Vztah obchodní řetězec - dodavatel potravinářského zboží"

objednávka 37145/2016-MZE-18123 (pdf, 227 kB)
31.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Smlouva k provozní podpoře informačního systému zahrnující migraci dat z období 2014 – VaV

smlouva na služby 148-2015-13310-Dodatek č.1 (pdf, 261 kB)
16.6.2016

Odb. vodohosp. politiky a protip. opatř.


Zpracování úkolů technické normalizace v oboru hydromeliorací

smlouva o dílo 419-2016-15121 (pdf, 3 MB)
16.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Smlouva MCL 2016 VÚRV

smlouva o dílo 416-2016-18111 (pdf, 504 kB)
16.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Zajištění podpory softwarových produktů VMware

smlouva o poskytování podpory 311-2016-13310 (pdf, 753 kB)
13.6.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Realizace podpůrných aktivit v oblasti sběru dat pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a současně pro účely hodnocení zdravotních rizik na národní úrovni prostřednictvím budování systému „DATEX.CZ“ v roce 2016

smlouva na služby 190-2016-18111 (pdf, 2 MB)
13.6.2016 Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí

Zabezpečení zázemí ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2016 - veřejná zakázka

smlouva o poskytnutí služeb

496-2016-15111 (pdf, 4 MB)
9.6.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Vyhodnocení efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 a 6.4.2

smlouva o dílo 384-2016-14111 (pdf, 2 MB)
6.6.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Provedení monitoringu a vyhodnocení biodiverzity na lokalitách s opatřením „Ochrana Čejky chocholaté"

smlouva o dílo 527-2016-14130 (pdf, 231 kB)
2.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 14, 120 MD

prováděcí smlouva OPOS 393-2016-13310 (pdf, 240 kB)
2.6.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 12, 100 MD

prováděcí smlouva OPOS 354-2016-13310 (pdf, 249 kB)
2.6.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem nebytových prostor, dodávka služeb

nájemní smlouva MZe/131314/2751/2010/7 (pdf, 95 kB)
1.6.2016

Odbor pro veřejné zakázky

 


Administrátor veletrhů a výstav pro MZe

příkazní smlouva 479-2016-12110 (pdf, 7 MB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zajištění služeb pro odborný seminář "Nové technologie a netradiční suroviny v pekařské výrobě"

objednávka obj. 4500110167 (pdf, 366 kB)
31.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Licenční smlouva o přístupu k databázi MagnusWeb - webová služba

licenční smlouva 467-2016-13310 (pdf, 823 kB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 130-2015-17012/1 (pdf, 528 kB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa v Krušných horách

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 111-2015-17012/1 (pdf, 2 MB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Růstové modely jako nástroj pro zvýšení produkčního potenciálu a potravinové bezpečnosti ČR v podmínkách změny klimatu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 2199-2012-17012/2 (pdf, 523 kB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Možnosti zadržení reaktivního dusíku ze zemědělství ....

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 424-2012-17012-2 (pdf, 509 kB)
31.5.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Extrakce lignanů z dřevní hmoty a ....

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 413-2012-17012/2 (pdf, 452 kB)
31.5.2016 Odbor vnitřní správy

Renovace schodiště

smlouva o dílo

397-2016-12134 (pdf, 6 MB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb_Ústí nad Labem, Liberec

smlouva na služby 799-2015-12132 (pdf, 2 MB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb - Smečky, Štěpánská, Husinecká

smlouva na služby 798-2015-12132 (pdf, 3 MB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

308-2016-12131 (pdf, 390 kB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

304-2016-12131 (pdf, 390 kB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

303-2016-12131 (pdf, 395 kB)
30.5.2016 Odbor vnitřní správy

Energetické posudky budov MZe

smlouva o dílo

301-2016-12131 (pdf, 384 kB)
27.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Platforma Microsoft, Požadavek na realizaci č. 10, 150 MD

prováděcí smlouva OPOS 458-2016-13310 (pdf, 260 kB)
27.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytnutí podpory softwarových produktů Red Hat

smlouva o poskytnutí podpory 75-2016-13310 (pdf, 823 kB)
27.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb Olomouc, Přerov, Šumperk

smlouva na služby 805-2015-12132 (pdf, 3 MB)
27.5.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Objednávka na zajištění šesti regionálních workshopů pro MAS

objednávka 30619/2016-MZE-14111 (pdf, 864 kB)
26.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Platforma Microsoft, Požadavek na realizaci č. 9, 150 MD

prováděcí smlouva OPOS 442-2016-13310 (pdf, 297 kB)
26.5.2016 Odbor vnitřní správy

Zajištění úklidových služeb - Těšnov

smlouva na služby 795-2015-12132 (pdf, 4 MB)
25.5.2016 Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod

Stanovení kubatur odtěžovaného sedimentu z rybníků a vodních nádrží - vypracování Zaměření

rámcová smlouva

smlouva o dílo

 

477-2016-15150 (pdf, 421 kB)
23.5.2016

Odbor resortních organizací


Ocenění majetku Zemského hřebčince Písek

smlouva o ocenění majetku 884-2015-13220 (pdf, 4 MB)
23.5.2016

Odbor resortních organizací


Ocenění majetku Zemského hřebčince Tlumačov

smlouva o ocenění majetku 883-2015-13220 (pdf, 4 MB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Střední Čechy

smlouva o dílo 307-2016-12131 (pdf, 407 kB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Jižní Čechy

smlouva o dílo 306-2016-12131 (pdf, 415 kB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Plzeňsko

smlouva o dílo 305-2016-12131 (pdf, 405 kB)

20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Severní Čechy

smlouva o dílo 302-2016-12131 (pdf, 365 kB)
20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Východní Čechy

smlouva o dílo 300-2016-12131 (pdf, 395 kB)
20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Energetické posudky budov MZe - Vysočina

smlouva o dílo 299-2016-12131 (pdf, 392 kB)
20.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Brno, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště

smlouva na služby 796-2015-12132/1 (pdf, 987 kB)

19.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek, Bruntál

smlouva na služby 806-2015-12132 (pdf, 4 MB)

19.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Beroun, Příbram

smlouva na služby 802-2015-12132 (pdf, 4 MB)
19.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Brno, Vyškov, Zlín, Uherské Hradiště

smlouva na služby 796-2015-12132 (pdf, 4 MB)

18.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek

smlouva na služby 804-2015-12132 (pdf, 4 MB)

18.5.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění úklidových služeb Nymburk, Mělník, Pardubice

smlouva na služby 801-2015-12132 (pdf, 4 MB)
18.5.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací

smlouva na služby 465-2016-12135 (pdf, 431 kB)
16.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Infrastruktura a serverová řešení č. 3, 350 MD

prováděcí smlouva OPOS 389-2016-13310 (pdf, 312 kB)

12.5.2016

Odbor environmentálních podpor PRV

 


Zpracování brožury o opatření Ekologické zemědělství

smlouva o dílo 441-2016-14132 (pdf, 2 MB)

12.5.2016

Odbor vnitřní správy


Projektová činnost pro snížení energetické náročnosti budovy B. Němcové 231, Pardubice

smlouva o dílo 319-2016-12131 (pdf, 653 kB)

12.5.2016

Odbor vnitřní správy


Projektová činnost pro řešení klimatizace v budově Kotlářská 53, Brno

smlouva o dílo 318-2016-12131 (pdf, 6 MB)
6.5.2016

Odbor účetnictví a statistiky


Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb

smlouva o dílo 448-2016-13230 (pdf, 2 MB)
9.5.2016

Odbor vnitřní správy


Nákup originálních tonerů a spotřebního materiálu

rámcová smlouva

316-2016-12132 (pdf, 7 MB)
13.5.2016

Odbor rostlinných komodit


Smlouva k spolufinancování plenárního zasedání AREV 2016 v ČR

smlouva za služby 338-2016-17223 (pdf, 308 kB)
13.5.2016

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Marketingová studie odvětví akvakultury a Komunikační strategie OP Rybářství

smlouva o dílo 328-2016-14121 (pdf, 493 kB)
9.5.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 13, 60 MD

prováděcí smlouva OPOS 361-2016-13310 (pdf, 331 kB)
6.5.2016

Odbor vnitřní správy


Rekonstrukce výměníkové stanice Tábor, Purkyňova 2533

smlouva o dílo 387-2016-12134 (pdf, 12 MB)
20.4.2016 Odbor vnitřní správy

Projekt rekonstrukce střechy v Rychnově nad Kněžnou

smlouva o dílo 256-2016-12134 (pdf, 9 MB)
6.5.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Rekognoskační lety na území krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského, Pardubického a Vysočina

smlouva o dílo 285-2016-16212 (pdf, 4 MB)
3.5.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Provádění rekognoskačních letů na kůrovce v roce 2016

smlouva o dílo 284-2016-16212 (pdf, 4 MB)
3.5.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Vydávání stanoviska LOS k dotacím z Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

smlouva o dílo 243-2016-16212 (pdf, 3 MB)
29.2.2016

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Kontrola kvality leteckého vápnění lesů na lokalitách vápněných v roce 2016

smlouva o dílo 30-2016-16212 (pdf, 12 MB)
19.4.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Služby a organizace v rámci 6 jednodenních seminářů na projektová opatření PRV - dodatek  č. 1

smlouva o poskytnutí služeb 174-2016-14111 dodatek č.1 (pdf, 842 kB)
5.5.2016

Odbor bezpečnosti potravin


Expertní činnost, monitoring a analýzy GMO Národní referenční laboratoří pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting 2016

inominátní smlouva 59-2016-18111 (pdf, 2 MB)
11.4.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva OPOS, část Architektura a koncepce č. 3

prováděcí smlouva OPOS 289-2016-13310 (pdf, 3 MB)
3.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - úprava DMS

smlouva o dílo 228-2016-13310 (pdf, 2 MB)
2.5.2016

Odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod


Zjištění vlastníků privatizovaných závlahových zařízení; identifikace závlahových systémů a jejich rozlišení

smlouva o dílo 336-2016-15150 (pdf, 5 MB)
2.5.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování internetového připojení pro Mze

poskytování internetového připojení 330-2016-13310 (4 MB)
28.4.2016 Odbor vnitřní správy

Projekt na zateplení budovy Mze, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí

smlouva o dílo 211-2016-12134 (pdf, 815 kB)
25.4.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem nebytových prostor k provozování ordinace lékaře

smlouva nájemní 212-2016-12131 (pdf, 666 kB)
29.4.2016 Odbor vnitřní správy

Digitalizace dokumentů

smlouva o dílo 241-2016-12131 (pdf, 4 MB)
28.4.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Zemědělská politika, Požadavek na realizaci č. 1/2016, 242 MD

prováděcí smlouva OPOS 388-2016-13310 (pdf, 5 MB)
27.4.2016

Odbor kanceláře ministra


Rozšíření výstavní expozice na mezinárodním veletrhu SIAL China 2016 v Shang-haji

smlouva o zajištění účasti MZe na výstavní akci 1035-2014-11110/1 (pdf, 377 kB)
7.4.2016 Odbor vnitřní správy

Užívání kancelářských prostor Štěpánská

nájemní - služby 286-2013-12131/8 (pdf, 104 kB)
7.4.2016 Odbor vnitřní správy

Užívání kancelářských prostor Smečky

nájemní - služby 287-2013-12131/17 (pdf, 116 kB)
26.4.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytnutí řešení "Správa a monitoring privilegovaných účtů - PIM"

smlouva o poskytnutí řešení "Správa a monitoring privilegovaných účtů - PIM" 344-2016-13310 (pdf, 6 MB)
19.4.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Rámcová smlouva Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS)část Zemědělská politika

rámcová smlouva 315-2016-13310 (pdf, 2 MB)
15.4.2016 Odbor vnitřní správy

Poskytování archivní služby

smlouva na služby 3-2013-12133 Dodatek č.3 (pdf, 566 kB)
15.4.2016

Odbor vnitřní správy


Podnájem nebytových prostor

smlouva nájemní

2323-2012-12133 Dodatek č.3 (pdf, 575 kB)
19.4.2016 Odbor potravinářský

Poskytnutí přístupu k ČSN on-line

smlouva o poskytnutí služeb 412-2014-17421 Dodatek č.3 (pdf, 2 MB)
18.4.2016 Odbor řídící orgán PRV

zajištění konference     

objednávka 21368-2016-14111 (pdf, 888 kB)
11.4.2016 Odbor řídící orgán PRV

Příprava a tisk propagačních letáků

objednávka 20564-2016- 14111 (pdf, 2 MB)
8.4.2016 Odbor environmentálních podpor PRV

Vymezení drah soustředěného odtoku pro potřeby PRV 2014 – 2020

smlouva o dílo 257-2016-14132 (pdf, 450 kB)
5.4.2016

Odbor ekonomiky a rozpočtu


Smlouva na vypracování přílohy k vyhlášce o stanovení seznamu k.ú. s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

smlouva o dílo 309-2016-13213 (pdf, 903 kB)
4.4.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Služby a organizace v rámci 6 jednodenních seminářů na projektová opatření PRV

smlouva o poskytnutí služeb 174-2016-14111 (pdf, 7 MB)
21.3.2016

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Poskytnutí služeb spojených se zajištěním realizací odborného doprovodného programu na veletrhu Silva Regina 2016

smlouva o poskytnutí služeb 255-2016-16222 (pdf, 6 MB)
5.4.2016

Odbor vnitřní správy


Výměna dvou výtahů

smlouva o dílo 766-2015-12134/1 (pdf, 69 kB)
6.4.2016

Odbor živočišných komodit


Vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat

jiná smlouva 79-2016-17211 (pdf, 7 MB)
30.3.2016

Odbor vnitřní správy


Oprava budovy poškozené pádem stromu

smlouva o dílo 287-2016-12134 (pdf, 2 MB)
1.2.2016

Odbor auditu a supervize


Smlouva o poskytování součinnosti při provádění interního auditu

smlouva o veřejných zakázkách 60-2016-10013 (pdf, 4 MB)
5.4.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Informační školení k PRV 2016

smlouva o dílo 178-2016-14132 (pdf, 9 MB)
1.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Rámcová smlouva o poskytování služeb

rámcová smlouva

282-2016-13310 (pdf, 572 kB)
16.3.2016

Odbor vnitřní správy


Výroba, dodávka a montáž interiérového nábytku

smlouva o dílo 252-2016-12132 (pdf, 3 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Certifikovaná kolekce referenčních kmenů virových a bakteriálních patogenů pro diagnostiku významných onemocnění skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeže, králíků, ryb a včel s ohledem na udržitelnost chovu cenných domácích plemen hospodářských zvířat

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 165-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zdroje vody v krajině ve vztahu k hašení lesních požárů

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 162-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 158-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 157-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Aplikace biomanipulací s využitím "top-down" efektu s cílem omezit negativní dopady zemědělství na eutrofizaci vodárenských nádrží

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 156-2016-17012 (pdf, 2 MB)
24.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací Požadavek na realizaci č. 7, 100 MD

prováděcí smlouva OPOS 259-2016-13310 (pdf, 267 kB)
24.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací Požadavek na realizaci č. 8, 70 MD

prováděcí smlouva OPOS 260-2016-13310 (pdf, 269 kB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Výzkum možností využití umělé infiltrace pro zkapacitnění zdrojů podzemních vod v suchých obdobích

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 161-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Zabezpečení kvalitních genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 160-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů s ohledem na udržitelné systémy zemědělského hospodaření

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 159-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Agrotechnika polních plodin v suchých oblastech

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 145-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vliv výživy na epigenetický profil u českého strakatého skotu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 155-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 154-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Komplexní půdoochranné technologie pro pěstování chmelu otáčivého

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 144-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 163-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 164-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Metody hodnocení sucha v lesních porostech

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 166-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Komplexní podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 167-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Ustájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 153-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Výzkum a využití perspektivních technologických postupů v systémech ekologické a integrované produkce jahod

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 152-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 143-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Optimalizace využití produkčního potenciálu půdy lokálně cílenou agrotechnikou

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 151-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Dlouhověkost včel a její úloha v udržitelném chovu

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 150-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Využití střevní mikroflóry pro zvýšení přirozené rezistence masných typů kura domácího k infekcím bakteriálními patogeny

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 142-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné, technologie pěstování

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 141-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Vývoj nových plodin s cílem produkce potravinářských výrobků s vyšší výživovou hodnotou

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 140-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Přenos rezistence z GM odrůdy švestky ´HoneySweet´ do odrůdy ´Domácí velkoplodá´

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 149-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 146-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní  produkci brambor v podmínkách sucha

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 139-2016-17012 (pdf, 2 MB)
30.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Program zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 148-2016-17012 (pdf, 2 MB)
21.3.2016 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Nová možnost ochrany obilovin - základní látky

smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu 147-2016-17012 (pdf, 2 MB)
1.4.2016 Odbor vnitřní správy

Nájem nebytových prostor

smlouva nájemní 1595-2012-1313002/4 (pdf, 113 kB)
18.3.2016

Odbor pro veřejné zakázky


Smlouva na zajištění externí administrace veřejných zakázek na stavební práce

rámcová příkazní smlouva 875-2015-12113 (598 kB)
21.3.2016

Odbor environmentálních podpor PRV


Tisk metodik a brožur 2016

smlouva o dílo 169-2016-14132 (pdf, 8 MB)
31.3.2016

Odbor živočišných komodit


Vedení ústřední evidence jednotlivých druhů evidovaných zvířat

jiná smlouva 312-2016-17211 (pdf, 2 MB)
23.3.2016

Odbor zahraničně obchodní spolupráce


Smlouva o zajištění incomingové mise Ministerstva zemědělství

smlouva na služby 278-2016-19121 (pdf, 5 MB)
29.2.2016 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce  hromosvodů  administrativní budova  4. května 217  Frýdek-Místek

smlouva o dílo 26-2016-12135 (pdf, 2 MB)
17.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Bezpečnost informací Požadavek na realizaci č. 6, 140 MD

prováděcí smlouva OPOS 123-2016-13310 (pdf, 258 kB)

16.3.2016

 

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování výpočetní kapacity pro potřebu předtisku v roce 2016

smlouva o poskytování výpočetní techniky 109-2016-13310 (pdf, 950 kB)
27.11.2015

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva k Protierozní kalkulačce

smlouva o dílo 860-2015-10050 (pdf, 926 kB)
27.11.2015

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva - aktualizace vrstvy erozní ohroženosti

smlouva o dílo 855-2015-10050 (pdf, 294 kB)
27.11.2015

Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje


Smlouva - odtokové linie

smlouva o dílo 854-2015-10050 (pdf, 4 MB)
21.3.2016

Odbor CIS a kybernet.bezpečnosti


Zajištění podpory SW produktů Adobe LC PDF pro spis.sl. MZe

objednávka 4500108640-2016-13330 (pdf, 854 kB)
21.3.2016

Odbor CIS a kybernet.bezpečnosti


Konzultace k problematice ITIL V2 pro MZe

objednávka 4500108620-2016-13330 (pdf, 1021 kB)
21.3.2016

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Technicko-organizační zajištění Monitorovacích výborů a konferencí OP Rybářství (2016 - 2019)

smlouva o dílo 68-2016-14121 (pdf, 998 kB)
22.2.2016

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství


Smlouva o zajištění servisu a rozšíření softwaru sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro roky 2016-2017

smlouva o dílo 104-2016-16233 (pdf, 5 MB)
9.3.2016

Odbor vnitřní správy


Dodávka servisních služeb sl. vozidel MZe

rámcová smlouva 15-2016-12131 (pdf, 4 MB)
8.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Technická a technologická řešení Požadavek na realizaci č. 11, 160 MD

prováděcí smlouva 175-2016-13310 (pdf, 275 kB)
7.3.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva na vypracování projektové dokumentace pro akci "Vestavba učeben 2.PP - budova MZE"

smlouva o dílo 25-2016-12132 (pdf, 2 MB)
16.2.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem pro osobní vozidla

dohoda 17-2016-12132 (pdf, 4 MB)
26.2.2016

Odbor Řídící orgán PRV


Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013

smlouva o dílo

861-2015-14111 - 1. část (pdf, 909 kB)

861-2015-14111 - 2. část (pdf, 305 kB)

861-2015-14111 - 3. část (pdf, 2 MB)

861-2015-14111 - 4. část (pdf, 257 kB)

3.3.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o stavebním dozoru

smlouva o dílo 173-2016-12135 (pdf, 641 kB)
3.3.2016

Odbor vnitřní správy


Rekonstrukce pro Finanční úřad

smlouva o dílo

674-2015-12135-1. část (pdf, 3 MB)

674-2015-12135-2. část (pdf, 3 MB)

674-2015-12135-3. část (pdf, 4 MB)

674-2015-12135-4. část (pdf, 3 MB)

674-2015-12135-5. část (pdf, 2 MB)

674-2015-12135-6. část (pdf, 2 MB)

674-2015-12135-7. část (pdf, 85 kB)

674-2015-12135-8. část (pdf, 164 kB)

674-2015-12135-9. část (pdf, 150 kB)

1.3.2016

Odbor informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva -OPOS, Platforma Microsoft, Požadavek na realizaci č. 8, 150 MD

prováděcí smlouva 180-2016-13310 (pdf, 246 kB)
9.2.2016

Odbor vnitřní správy


Výroba a dodávka nábytku do podatelny MZe

smlouva o dílo 192-2016-12132 (pdf, 7 MB)
29.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Dodávka diskového pole

kupní smlouva 791-2015-13310 (pdf, 4 MB)
29.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

 


Smlouva o zajištění standardizované servisní podpory technologií IBM

zajištění servisní podpory 695-2015-13310 (pdf, 2 MB)
25.2.2016

Odbor CIS a kybernet.bezpečnosti


exter.disk, projektor, exter. vypalovačka, spotřeb. materiál

objednávka 4500108015-2016-13330 (pdf, 2 MB)
29.1.2016

Odbor vnitřní správy


Dodatek č.1 ke smlouvě č. 537-2015-12132 - Zajištění bezpečnostní služby - Husinecká, Ve Smečkách, Štěpánská

smlouva na služby 537-2015-12132/1 (pdf, 949 kB)
15.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zřízení výtahu v budově MZe - Náchod

smlouva o dílo 76-2016-12134 (pdf, 2 MB)
11.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby - Liberec, Ústí nad Labem

smlouva na služby 506-2015-12132 (pdf, 3 MB)
10.2.2016

Odbor vnitřní správy


Převod movitého majetku v Brně

změna přísl. hospodařit s movitým majetkem 170-2016-12131 (pdf, 140 kB)
9.2.2016 Odbor majetkového vyrovnání

Zajištění konzultační činnosti

smlouva na služby 8200-2016-MZE-12140 (pdf, 25 kB)
5.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby - Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek

smlouva na služby 508-2015-12132 (pdf, 3 MB)
5.2.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby  - Plzeň

smlouva na služby 505-2015-12132 (pdf, 2 MB)
10.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Elektronická podatelna ePO 2016

smlouva o dílo 826-2015-13310 (pdf, 3 MB)
5.2.2016

Odbor CIS a kybernet. bezpečnosti


Užívání a podpora Beck-online

objednávka 4500107911-2016-13330 (pdf, 2 MB)
8.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Technická a technologická řešení, 480 MD

prováděcí smlouva 78-2016-13310 (pdf, 227 kB)
8.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva-OPOS, část Infrastruktura a serv. řešení, 160 MD

prováděcí smlouva 62-2016-13310 (pdf, 250 kB)
8.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

 


Prováděcí smlouva- OPOS, Technická a technologická řešení, 72 MD

prováděcí smlouva 61-2016-13310 (pdf, 212 kB)
9.2.2016 Odbor majetkového vyrovnání

Zajištění konzultační činnosti

objednávka 8200 -2016-MZE-12140 (pdf, 25 kB)
29.1.2016 Odbor majetkového vyrovnání

Zajištění konzultační činnosti

objednávka 8200 -2016- 12140 (pdf, 22 kB)
1.2.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva - výměna výtahů

smlouva o dílo 766-2015-12134 (pdf, 782 kB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o nájmu školícího a rekreačního zařízení Skalský Dvůr

smlouva nájemní 1167-2014-12131/1 (pdf, 57 kB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem prodejny Ve Smečkách 33

smlouva nájemní 1398-2012-12131/8 (pdf, 79 kB)
3.2.2016

Odbor vnitřní správy


Smlouva o dílo - zhotovení nábytku

smlouva o dílo 70-2016-12132 (pdf, 227 kB)
1.2.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování služeb správy a provozu FW IPS Mze

poskytování služeb 72-2016-13310 (pdf, 3 MB)
27.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - Zajištění podpory softwarového bezpečnostního zařízení HP ArcSight Express

zajištění podpory 792-2015-13310 (pdf, 743 kB)
27.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - Zajištění krizového řešení náhrady současného IDM

poskytování služby 670-2015-13310 (pdf, 4 MB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Instalace telefon. zařízení pro přenos signálu Smečky

smlouva nájemní 239-2011-12131-5 (pdf, 65 kB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


nájem rekr. zař. AMOR

smlouva nájemní 295-2015-12131-1 (pdf, 63 kB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem, prostory k podnikání - Štěpánská

smlouva nájemní 540-2015-12131-2 (pdf, 67 kB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem nebyt. prostoru Ve Smečkách, restaurace

smlouva nájemní 751-2012-12131-5 (pdf, 73 kB)
26.1.2016

Odbor vnitřní správy


Pronájem - Indická restaurace Štěpánská

smlouva nájemní 275-2013-12131-8 (pdf, 66 kB)
20.1.2016

Odbor vnitřní správy


Prostory  k podnikání - Smečky

smlouva nájemní 449-2015-12131-1 (pdf, 67 kB)
22.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování rozšiřující diskové kapacity diskových polí HP XP 24000 formou služby pro rok 2016, VZ: "Poskytování diskové kapacity formou služby - 2016"

poskytování služby 28-2016-13310 (pdf, 968 kB)
21.1.2016

Odbor vnitřní správy


Nájemní smlouva

smlouva nájemní 12-2016-12134 (pdf, 969 kB)
14.1.2016

Odbor kanceláře ministra


Realizace veletrhu Foodex Japan 2016

smlouva na služby 829-2015-10042 (pdf, 520 kB)
5.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Nákup ICT prostředků

smlouva na služby 36-2016-13310 (pdf, 736 kB)
3.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Nákup ICT prostředků

smlouva na služby 37-2016-13310 (pdf, 998 kB)
3.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Nákup ICT prostředků

smlouva na služby 38-2016-13310 (pdf, 3 MB)
5.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Vybudování a provoz komunikační infrastruktury MZE-AGRIBUS

smlouva o dílo 333-2016-13310 (pdf, 15 MB)
4.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva na provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe „PRAIS“

smlouva na služby 353-2015-13310 (pdf, 16 MB)
7.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o poskytování služeb provider independent veřejných IP adres pro potřeby MZe, případně podřízených organizací- jedná se o zahraniční firmu RIPE NCC Amsterdam - není v seznamu

smlouva na služby 353-2016-13310 (pdf, 311 kB)
1.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

projekt PRAIS

Rámcová smlouva na služby 395-2016-13310 (pdf, 102 kB)
29.4.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Plnění a zajištění kontroly kvalitní dodávky migrační fáze projektu PRAIS

Rámcová smlouva na služby 396-2016-13310 (pdf, 129 kB)
16.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Informační systém Národní dotace 2016

smlouva o dílo-dodatel č.1 520-2015-13310-1 (pdf, 2 MB)
10.2.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Elektronická podatelna EPO

smlouva o dílo 826-2015-13310 (pdf, 875 kB)
22.12.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o zajištění pevných hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy

smlouva o dílo 874-2015-13310 (pdf, 3 MB)
30.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Obnova diskového pole

smlouva kupní 798-2014-13310 (pdf, 4 MB)
1.9.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Prováděcí příkazní smlouva - výzva č. 16 Právní a smluvní podpora ve správním řízení proti Finančnímu úřadu pro Prahu 1 Finančnímu ředitelství v Brně ohledně odvodu za porušení rozpočtové kázně

smlouva prováděcí příkazní 782-2015-13310 (pdf, 77 kB)
10.8.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Prováděcí příkazní smlouva - výzva č. 8 Právní a smluvní podpora ve správním řízení proti Finančnímu úřadu pro Prahu 1 a Finančnímu ředitelství v Brně ohledně odvodu za porušení rozpočtové kázně

smlouva prováděcí příkazní 774-2015-13310 (pdf, 76 kB)
5.1.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

VZ na Zajištění provozu systému DMS-spisové služby na rok 2016

smlouva o dílo 748-2015-13310 (pdf, 2 MB)
21.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Dodávka přenosných počítačů, monitorů.

smlouva kupní 702-2015-13310 (pdf, 959 kB)
30.11.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Zajištění pevných hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy

smlouva inominátní 574-2015-13310 (pdf, 3 MB)
5.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva - Národní dotace 2016

smlouva o dílo 520-2015-13310 (pdf, 8 MB)
6.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o nákupu monitorů

smlouva kupní 433-2015-13310 (pdf, 737 kB)
4.5.2016 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Provoz a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe – (PRAIS)

smlouva na provoz a rozvoj 353-2015-13310 (pdf, 15 MB)
30.9.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o zajištění pevných hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy

smlouva na služby 16-2015-13310-1 (pdf, 505 kB)
19.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - Bezpečnost informací - Specialisra na webové app

prováděcí smlouva 555-2015-13310 (pdf, 349 kB)
16.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - Bezpečnost informací - 80MD

prováděcí smlouva 708-2015-13310 (pdf, 279 kB)
16.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - Bezpečnost informací - 38MD

prováděcí smlouva 715-2015-13310 (pdf, 320 kB)
8.10.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva 687-2015-13310 (pdf, 211 kB)
16.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva OPOS 728-2015-13310 (pdf, 401 kB)
8.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva - OPOS část Technická a Technologická řešení, Telco řešení, 60 MD – O2 Czech Republic

prováděcí smlouva 847-2015-13310 (pdf, 409 kB)
7.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Dodatek č. 1 ke smlouvě o obnově diskového pole

kupní smlouva 798-2014-13310/1 (pdf, 3 MB)
14.1.2016

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostní služby-Olomouc, Přerov, Brno Vyškov

smlouva na služby 507-2015-12132  2. část (pdf, 977 kB) 507-2015-12132 1.část (pdf, 2 MB)
7.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Rámcová příkazní smlouva na právní služby s JUDr. Streličkou

rámcová smlouva 859-2015-13310 (pdf, 244 kB)
30.12.2015

Odbor vnitřní správy


Smlouva o nájmu prostor sloužícího podnikání

smlouva o nájmu 23-2016-12135 (pdf, 3 MB)
4.1.2016

Odbor kanceláře ministra


Smlouva na správu obsahové náplně portálu eAGRI 2016

rámcová smlouva 743-2015-10042 (pdf, 378 kB)
27.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Registry MZE - Požadavky společné zemědělské politiky"

smlouva o dílo 84-2013-13310/2 (pdf, 3 MB)
11.6.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Registry MZE - Požadavky společné zemědělské politiky"

smlouva o dílo 84-2013-13310/1 (pdf, 2 MB)
6.1.2016

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva -OPOS, Řízení služeb, 408 ČLD

prováděcí smlouva 2-2016-13310 (pdf, 3 MB)
14.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva – OPOS – 150MD  pro společnost TALGO

prováděcí smlouva 817-2015-13310 (pdf, 316 kB)
8.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - TaTR - Požadavek na realizaci č. 7 - 160MD

prováděcí smlouva 820-2015-13310 (pdf, 4 MB)
4.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - AaK - Požadavek na realizaci č. 2 140MD

prováděcí smlouva 811-2015-13310 (pdf, 3 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - TaTR - Požadavek na realizaci č. 6 - 112MD

prováděcí smlouva 815-2015-13310 (pdf, 4 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - TaTR - Požadavek na realizaci č. 5 - 100MD

prováděcí smlouva 814-2015-13310 (pdf, 3 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Prováděcí smlouva - OPOS - MS - Požadavek na realizaci č. 6 - 400 MD

prováděcí smlouva 807-2015-13310 (pdf, 3 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - MS - Požadavek na realizaci č. 5 - 40 MD

prováděcí smlouva 800-2015-13310 (pdf, 4 MB)
30.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologi


Prováděcí smlouva - OPOS - ISR - Požadavek na realizaci č. 1 240 MD

prováděcí smlouva 762-2015-13310 (pdf, 4 MB)
29.12.2015 Odbor vnitřní správy

Oprava soklu a opěrné zdi a oprava dvorní fasády u budov MZe v Novém Jičíně

smlouva o dílo 757-2015-12135 (pdf, 9 MB)
30.9.2015 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor včetně zařízení a inventáře - kuchyň a jídelna

smlouva nájemní 902-2015-12131 (pdf, 540 kB)
15.12.2015 Odbor vnitřní správy

Podnájem kabelu vedení osvětlení

smlouva podnájemní 901-2015-12131 (pdf, 122 kB)
19.12.2015 Odbor vnitřní správy

Poskytnutí úklidových služeb

smlouva na služby 156-2012-12131-Dodatek č.5 (pdf, 59 kB)
9.12.2015 Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Základní zjištění sběru lesních plodin, výkupních cen, návštěvnosti lesa a vnímání lesa návštěvníky za rok 2015

smlouva o dílo 729-2015-16222 (pdf, 3 MB)
15.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby 266-2013-12131-Dodatek č.16 (pdf, 190 kB)
15.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby 264-2013-12131-Dodatek č.14 (pdf, 201 kB)
1.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby 265-2013-12131-Dodatek č.16 (pdf, 239 kB)
3.12.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění provozu tepelného hospodářství - Těšnov

smlouva na služby 265-2013-12131-Dodatek č.15 (pdf, 186 kB)
8.12.2015 Odbor vnitřní správy

Pojištění vozidel

rámcová smlouva

803-2015-12132 DPS (pdf, 2 MB) 828-2015-12132 -DS_titul_stránka-RS-803-2015 (pdf, 318 kB)

803-2015-12132-DPS1 (pdf, 272 kB)

8.12.2015 Odbor vnitřní správy

Pojištění vozidel

rámcová smlouva 803-2015-12132 (pdf, 484 kB)
26.11.2015 Odbor vnitřní správy

Rekonstrukce sociálního zařízení pro muže v budově MZe Rokycany

smlouva o dílo 636-2015-12134 (pdf, 5 MB)
1.12.2015

Odbor kanceláře ministra


Smlouva na publikaci Vodní díla v České republice

smlouva o dílo 476-2015-10042 (pdf, 211 kB)
1.12.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

oddělení řízení služeb


Smlouva o poskytnutí podpory softwarových produktů Oracle

smlouva na služby 338-2015-13310 (pdf, 5 MB)
11.12.2015 Odbor vnitřní správy

Servis výtahů Těšnov, Smečky, Štěpánská

smlouva o dílo 862-2015-12131 (pdf, 389 kB)
9.12.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

 


Zpracování podkladů pro určení ohrožení lesních porostů půdním suchem

smlouva o dílo 823-2015-16221 (pdf, 270 kB)
1.12.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva na zajištění poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadky

smlouva na služby 857-2015-12131 (pdf, 455 kB)
27.11.2015

Odbor bezpečnosti potravin

 


Vzdělávací programy pro spotřebitele "Přijede k nám návštěva" a Žiji zdravě a s chutí"

rámcová smlouva 759-2015-18112 (pdf, 723 kB)
10.11.2015 Odbor rostlinných komodit

Monitoring rezistence k viru šarky švestky a monitoring výskytu viru šarky švestky

smlouva o dílo 709-2015-17221 (pdf, 186 kB)
30.11.2015

Odbor správy centrálních informačních systémů a kybernetické bezpečnosti


Zabezpečení informačního systému VaK

smlouva o dílo 749-2015-13310 (pdf, 3 MB)
27.11.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva na zajištění bezpečnostních služeb

smlouva na služby 537-2015-12132 (pdf, 2 MB)
27.11.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva na zajištění bezpečnostních služeb

smlouva na služby 536-2015-12132 (pdf, 2 MB)
18.11.20158

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Realizace Výroční konference 2015 - Operační program Rybářství

smlouva o dílo 819-2015-14121 (pdf, 405 kB)
19.11.2015 Odbor vnitřní správy

Stavební práce

smlouva o dílo 726-2015-12134 (pdf, 2 MB)
19.11.2015 Odbor vnitřní správy

Výkon technického dozoru

smlouva na služby 744-2015-12134 (pdf, 249 kB)
29.9.2015

Odbor vnitřní správy


Oprava (výměna) střešní krytiny

smlouva o dílo 597-2015-12134 (pdf, 2 MB)
4.11.2015 Odbor rostlinných komodit

Monitoring otrav vodních organismů přípravky na ochranu rostlin

smlouva o dílo 665-2015-17221 (pdf, 197 kB)
24.11.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o prodloužení poskytnutí licence SAS VISUAL ANALYTICS včetně technické a uživatelské podpory

smlouva na služby 548-2015-13310 (pdf, 2 MB)
10.11.2015

Odbor vnitřní správy


Smlouva o dodávce systému detekce a evidence RZ vozidel ve vjezdu do budovy MZE Těšnov

kupní smlouva 737-2015-12132 (pdf, 2 MB)
10.11.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Dodatek - Smlouva na zajištění Konference Venkov 2015

smlouva na služby 599-2015-14111/1 (pdf, 2 MB)
12.10.2015

Odbor vnitřní správy


Zapůjčení automobilu ŠKODA Superb - 3SN 6919

smlouva

o zápůjčce

789-2015-12131 (pdf, 142 kB)
12.11.2015

Odbor personální


Rámcová smlouva na zajištění cestovních služeb

rámcová smlouva 750-2015-11133 (pdf, 156 kB)
5.11.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - OPOS - BI - Požadavek na realizaci č. 3 - 25MD
Prováděcí smlouva -OPOS 734-2015-13310 (pdf, 5 MB)
3.11.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Štěpánská

smlouva na služby 731-2015-12131 (pdf, 358 kB)
3.11.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka vody a odvádění odpadních vod - Smečky

smlouva na služby 730-2015-12131 (pdf, 345 kB)
29.9.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění bezpečnostních služeb

smlouva na služby 1097-2011-12131/4 (pdf, 59 kB)
30.10.2015 Odbor vnitřní správy

Zajištění metodické podpory spisové služby

smlouva na služby 692-2015-12132 (pdf, 817 kB)
23.10.2015

Odbor rostlinných komodit


Monitoring invazních a k herbicidům odolných populací plevelů

smlouva o dílo 620-2015-17221 (pdf, 187 kB)
14.10.2015 Odbor provozu informačních a komunikačních technologií

Smlouva o dodávce 2 kusů HW na vyvažování zátěže síťového provozu

kupní smlouva 525-2015-13310 (pdf, 2 MB)
9.10.2015 Odbor potravinářský

Smlouva o poskytování přístupu k ČSN on-line - Bezpečnost potravin

smlouva na služby Dodatek č.2 sml.412-2014-17421 (pdf, 2 MB)
23.9.2015 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1520197

smlouvy ostatní 125-2015-17012 (pdf, 729 kB)
23.9.2015 Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu QJ1520006

smlouvy ostatní 113-2015-17012 (pdf, 658 kB)
5.10.2015 Odbor vnitřní správy

Oprava střechy garáží

smlouva o dílo 666-2015-12134 (pdf, 546 kB)
2.10.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytnutí podpory softwarového produktu ForgeRock OpenAm
smlouva na služby 528-2015-13310 (pdf, 572 kB)
1.10.2015 Odbor vnitřní správy

Pronájem nebytových prostor

smlouva o nájmu 659-2015-12135 (pdf, 11 MB)
16.9.2015 Odbor vnitřní správy

Zápis o změně příslušnosti hospodařit s movitým majetkem státu

smlouvy ostatní 668-2015-12131 (pdf, 101 kB)
30.9.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - Architektura a koncepce ICT

prováděcí smlouva 644-2015-13310 (pdf, 4 MB)
30.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

smlouva o dílo 527-2015-17222 (pdf, 646 kB)
23.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Zpracování návrhu parametrů sledování stavu a obsahu organické hmoty v půdě v ČR

smlouva o dílo 360-2015-17222 (pdf, 223 kB)
24.9.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Smlouva na zajištění Konference Venkov 2015

smlouva na služby 599-2015-14111 (pdf, 758 kB)
11.9.2015

Odbor živočišných komodit


Smlouva o dílo MZe-VÚŽV modernizace odhadu PH - vyhodnocení genetických trendů ve šlechtění holštýnského skotu

smlouva o dílo 532-2015-17211 (pdf, 5 MB)
10.9.2015

Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství


Vyhotovení zprávy k dílčímu výzkumnému projektu DIFAGH (EMIDA II)

smlouva o dílo 596-2015-17011 (pdf, 2 MB)
6.8.2015

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Realizace expozice a doprovodného programu na agrosalonu Země živitelka 2015

smlouva o dílo 455-2015-14121 (pdf, 5 MB)
11.9.2015

Odbor pro veřejné zakázky


Administrace veřejné zakázky PRAIS

příkazní smlouva 522-2015-12111 (pdf, 3 MB)
25.8.2015

Odbor Řídící orgán OP Rybářství


Technicko organizační zajištění odborných seminářů pro žadatele

smlouva o dílo 538-2015-14121 (pdf, 273 kB)
24.8.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

smlouva o nájmu dodatek č. 1 ke sml. 540-2015-12131 (pdf, 51 kB)
5.8.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

smlouva o nájmu 540-2015-12131 (pdf, 256 kB)
9.9.2015

Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí


Zabezpečení zázemí ročního semináře pro zvyšování kvality práce vodoprávních úřadů 2015

smlouva na služby 601-2015-15111 (pdf, 3 MB)
7.9.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část řízení služeb IT (ITSM)

prováděcí smlouva 594-2015-13310 (pdf, 4 MB)
8.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Tvorba metodiky pro měření emisí z rostlinné výroby

smlouva o dílo 359-2015-17222 (pdf, 223 kB)
4.9.2015

Odbor rostlinných komodit


Zpracování údajů o spotřebě čistých živin v minerálních hnojivech v ČR za rok 2014

smlouva o dílo 356-2015-17221 (pdf, 190 kB)
3.9.2015

Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení


Poskytnutí služby při součinnostním cvičení k ověření systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při řešení krizových situací

smlouva o dílo 584-2015-10020 (pdf, 242 kB)
28.8.2015

Odbor resortních podniků, organizací a institucí


Smlouva o poskytování právních služeb

smlouva na služby 580-2015-13221 (pdf, 4 MB)
28.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Zpracování aktualizace studie Lesnické hospodaření v Krušných horách (Slodičák a kol., 2008

smlouva o dílo 509-2015-16212 (pdf, 4 MB)
28.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Zajištění provozu Národního koordinačního centra monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programu ICP FORESTS v letech 2015 - 2017

smlouva o dílo 273-2015-16212 (pdf, 4 MB)
28.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování licenční podpory produktů HP a pořízení nových licencí HP

smlouva na služby 23-2015-13310 (pdf, 899 kB)
20.8.2015 Odbor vnitřní správy

Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu

smlouvy ostatní 598-2015-12131 (pdf, 268 kB)
26.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost a analýza v sektoru přadných a vláknitých rostlin

smlouva o dílo 348-2015-17222 (pdf, 195 kB)
26.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Expertní činnost v sektoru léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

smlouva o dílo 526-2015-17222 (pdf, 177 kB)
25.82015

Odbor resortních podniků, organizací a institucí


Smlouva o zpracování Studie proveditelnosti

smlouva na služby 585-2015-13222 (pdf, 3 MB)
20.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část platforma Microsoft

prováděcí smlouva 545-2015-13310 (pdf, 3 MB)
20.8.2015

Odbor resortních podniků, organizací a institucí


Právní služby pro rok 2015 při převodu majetku, práv a převzetí závazků státních podniků Zemský hřebčinec Písek státní podnik a Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, státními příspěvkovými organizacemi a zřízení těchto státních příspěvkových organizací

příkazní smlouva 534-2015-13222 (pdf, 4 MB)
17.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Kraslice 1" v roce 2016

smlouva o dílo 225-2015-16212 (pdf, 12 MB)
19.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva 554-2015-13310 (pdf, 286 kB)
18.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Analýza výroby a využití kompostů v zemědělství

smlouva o dílo 358-2015-17221 (pdf, 199 kB)
19.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Zpracování programových modulů pro sběr a analýzu dat agendy příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných ze státního rozpočtu a rozpočtu krajů, sběr a analýza těchto dat

smlouva o dílo 382-2015-16221 (pdf, 306 kB)
13.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Vejprty(část A)" v roce 2016

smlouva o dílo 222-2015-16212 (pdf, 11 MB)
13.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Hora Sv. Kateřiny (část D)" v roce 2015

smlouva o dílo 221-2015-16212 (pdf, 12 MB)
12.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Kraslice 3" v roce 2015

smlouva o dílo 226-2015-16212 (pdf, 14 MB)
12.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Horní Blatná 3" v roce 2016

smlouva o dílo 224-2015-16212 (pdf, 13 MB)
12.8.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v Krušných horách - lokalita "Horní Blatná 2" v roce 2015

smlouva o dílo 223-2015-16212 (pdf, 12 MB)
12.8.2015

Odbor environmentálních podpor PRV


Tisk a grafická úprava informačních brožur k agroenvironmentálně-klimatickému opatření

smlouva o dílo 530-2015-14132 (pdf, 5 MB)
7.8.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Prováděcí smlouva - Outsourcing profesionálních odborných služeb ICT (OPOS) - část technická a technologická řešení

prováděcí smlouva 512-2015-13310 (pdf, 251 kB)
7.7.2015

Odbor vnitřní správy


Výměna části vodovodního potrubí a kanalizace

smlouva o dílo 541-2015-12135 (pdf, 2 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby 504-2015-12132 5. část (pdf, 7 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby 504-2015-12132 4. část (pdf, 7 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby 504-2015-12132 3. část (pdf, 2 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby 504.2015-12132 2. část (pdf, 5 MB)
13.8.2015

Odbor vnitřní správy


Zajištění hlasových a telekomunikačních služeb

smlouva na služby 504-2015-12132 1. část (pdf, 6 MB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávky plynu

smlouva na služby 553-2015-12131 (pdf, 418 kB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávky plynu

smlouva na služby 552-2015-12131 (pdf, 332 kB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka el. energie

smlouva na služby 551-2015-12131 (pdf, 585 kB)
10.8.2015

Odbor vnitřní správy


Dodávka el. energie - ČL, Smečky, Těšnov

smlouva na služby 550-2015-12131 (pdf, 331 kB)
31.7.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Informační brožura "Vybraná lesnická opatření podpořená z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013"

smlouva o dílo 481-2015-14111 (pdf, 2 MB)
31.7.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Informační brožura "Pozemkové úpravy - krok za krokem"

smlouva o dílo 480-2015-14111 (pdf, 2 MB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-K (pdf, 378 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-J (pdf, 420 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-I (pdf, 382 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-H (pdf, 399 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-G (pdf, 416 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-F (pdf, 358 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-E (pdf, 385 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-D (pdf, 349 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-C (pdf, 387 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-B (pdf, 346 kB)
6.8.2015

Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství


Smlouva Vzdělávání

smlouva o dílo 390-2015-16221-A (pdf, 385 kB)
11.8.2015

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření


Zpracování úkolů technické normalizace v oboru hydromeliorací

smlouva o dílo 297-2015-15121 (pdf, 167 kB)
11.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Zjišťování spotřeby hnojiv k plodinám

smlouva o dílo 357-2015-17221 (pdf, 181 kB)
1.8.2015

Odbor kanceláře ministra


Smlouva Jen to dobré 2015/2016 - zajištění informovanosti laické veřejnosti o zemědělském resortu pomocí elektronických médií

rámcová smlouva 458-2015-10042 (pdf, 2 MB)
31.7.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin

smlouva o dílo Dodatek č.2 sml.859-2014-14111 (pdf, 143 kB)
22.7.2015

Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi postižených oblastech ČR (Orlické hory, Vysočina, Slezské Beskydy) v roce 2015

smlouva o dílo 219-2015-16212 (pdf, 12 MB)
22.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo 388-2015-18111 (pdf, 245 kB)
22.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Monitoring vybraných složek lesních ekosystémů s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo 387-2015-18111 (pdf, 225 kB)
22.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Kauzální monitoring vlivu emisí na zemědělskou výrobu a komplex činností spojených se zabezpečením jeho funkce s vazbou na potravní řetězec

smlouva o dílo 386-2015-18111 (pdf, 256 kB)
6.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Hodnocení kvality potravinářské pšenice + stanovení fuzáriových mykotoxinů v roce 2015

smlouva o dílo 419-2015-17221 (pdf, 208 kB)
6.8.2015

Odbor rostlinných komodit


Monitoring obilovin vypracování podkladů pro Situační a výhledovou zprávu Obiloviny

smlouva o dílo 441-2015-17221 (pdf, 200 kB)
23.7.2015

Odbor ekonomiky a rozpočtu


Studie možných variant výpočtu průměrných základních cen zemědělských pozemků

smlouva o dílo 496-2015-13213 (pdf, 708 kB)
23.7.2015

Odbor ekonomiky a rozpočtu


Údržba a aplikace numerické databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro tvorbu přílohy k vyhlášce o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými základními cenami zemědělských pozemků

smlouva o dílo 467-2015-13213 (pdf, 815 kB)
3.8.2015

Odbor Řídící orgán PRV


Zajištění prezentace Celostátní sítě pro venkov a jejich hlavních partnerů na výstavě Země živitelka 2015

smlouva na služby 456-2015-14111 (pdf, 670 kB)
28.7.2015

Odbor vnitřní správy


Nákup rentgenového zařízení pro kontrolu zavazadel a zásilek

kupní smlouva 437-2015-12132 (pdf, 565 kB)
13.7.2015

Odbor vnitřní správy


Zasíťování dvora a balkonů, hrotová ochrana budovy č.p. 59, Náchod

smlouva o dílo 440-2015-12134 (pdf, 226 kB)
  3.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT a CTT na Mendelově univerzitě v Brně

smlouva o dílo 321-2015-18111 (pdf, 278 kB)
  3.7.2015

Odbor bezpečnosti potravin


Zajištění činnosti Centra BAT na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

smlouva o dílo 320-2015-18111 (pdf, 278 kB)
17.7.2015

Odbor rostlinných komodit


Provádění expertní činnosti a analýzy v sektoru ovocnářství v roce 2015

smlouva o dílo 326-2015-17222 (pdf, 3 MB)
  1.7.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Smlouva o poskytování standardní servisní podpory serverových technologií HP

smlouva na služby 262-2015-13310 (pdf, 2 MB)
  2.7.2015

Odbor kanceláře ministra


Zajištění prezentace MZe na Mezinárodním potravinářském veletrhu World Food Kazachstán 2015

smlouva na služby 445-2015-10042 (pdf, 5 MB)
  2.7.2015

Odbor kanceláře ministra


Realizace výstavy Flora Olomouc - podzimní etapa

smlouva na služby 436-2015-10042 (pdf, 3 MB)
13.7.2015

Odbor provozu informačních a komunikačních technologií


Rámcová příkazní smlouva na právní služby

rámcová smlouva 420-2015-13310 (pdf, 484 kB)

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.