Optimalizace systému řízení bezpečnosti informací na Ministerstvu zemědělství

10. 2. 2012

Projekt probíhá v rámci Výzvy č.59 - Efektivní státní úřad II. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/59.00050)

Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 30. 9. 2012

Cílem projektu je optimalizovat a zavést do praxe principy pro zajištění bezpečného nakládání s informacemi v souladu s bezpečnostní politikou MZe a v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací normy ČSN ISO 27001:2006. Cíl bude naplněn prostřednictvím realizace vzdělávání zaměstnanců MZe, AZV a PÚ v oblasti obecných principů nakládání s informacemi v el. podobě a dále v oblasti bezpečného nakládání s informacemi v návaznosti na procesy spisové služby a datových schránek.

Odpovědnost za realizaci projektu nese pověřený realizační tým Ministerstva zemědělství. Pozice administrátora a externího dodavatele je zajištěna externími dodavateli, jejichž výběr probíhá prostřednictvím výběrových řízení, kdy hlavním kritériem je relevantní praxe pro danou pozici a cena.

Specifické cíle projektu:

  • Zajistit spolehlivost a bezpečnost informací při zachování dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti zpracovávaných informací.
  • Chránit data před neautorizovanou nebo náhodnou modifikací a zajistit jejich správnost a úplnost.
  • Zajistit dostupnost dat v souladu s požadavky MZe na základě potřeby.

Projekt je inovativní svou komplexností a návrhem aktivit, které systematicky vzdělávají zaměstnance v oblasti bezpečnosti informací a informačních systémů. K jeho komplexnosti a následně i udržitelnosti přispívá návrh zavedení standardů informační bezpečnosti do praxe.


Školení ISMSŠkolení zaměstnanců MZe, PÚ a AZV

Během měsíce dubna a května 2012 proběhla školení kurzů pro řízení bezpečnosti informací na Ministerstvu zemědělství.  Zaměstnanci ministerstva zemědělství, Pozemkových úřadů a Agentury pro zemědělství a venkov byli seznámeni s principy bezpečnosti informací v MZe a bezpečnostními pravidly ISMS MZe.

Školení zaměstnanců MZe, PÚ a AZV v Školení ISMSměsíci dubnu a květnu probíhala v rámci celé České republiky - v Praze na ministerstvu zemědělství a pobočkách Pozemkových úřadů a Agentury pro zemědělství a venkov.

Cílem školení pro zaměstnance je osvojení si základních pravidel bezpečnosti informací, která jsou potřebná pro každodenní práci s informacemi ministerstva.


Ukončení realizace projektu
Hlavním cílem tohoto projektu bylo zavést do praxe principy pro zajištění bezpečného nakládání s informacemi v souladu s bezpečnostní politikou MZe a v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací normy ČSN ISO 27001:2006. Realizací projektu se podařilo nastavit standardní stupeň znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací a v oblasti ISVS. Zefektivnilo se zavádění výstupů nařízení ministra č. 13/2010 „Bezpečnostní politika“ do praxe. V rámci školení byl nastaven systém zpětné vazby, včetně rozvojových aktivit organizace, jejich následná implementace, která povede ke zvyšování efektivity a kvality.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.