Výzvy IOP

loga

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní veřejné správy. K těmto oblastem se řadí modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpora územního rozvoje.

Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb na území ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ je úspěšně dokončen

10. 9. 2014
Ministerstvo zemědělství úspěšně dokončilo koordinaci projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07, který probíhal od 1. listopadu 2011 do 31. 8. 2014. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti byl předán dodavatelem O2 Czech Republic, a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) 29. 8.…

Projekt Rozvoj a úprava zemědělských registrů finišuje

19. 6. 2014
Ministerstvo zemědělství (MZe) je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.

Konsolidace zemědělských registrů se posunula do závěrečné fáze

1. 4. 2014
Ministerstvo zemědělství je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.

Konsolidace zemědělských registrů pokračuje

5. 8. 2013
Ministerstvo zemědělství je koordinátorem projektu „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397 v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07. Tento projekt modernizace veřejné správy a služeb veřejnosti má za cíl sjednocení systémů, zjednodušení jednotlivých administrativních procesů a snadnou dostupnost dat a informací.

Projekt Rozvoj a úprava zemědělských registrů

4. 7. 2013
Ministerstvo zemědělství aktuálně realizuje v rámci Integrovaného operačního programu, Výzva č. 07, projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ reg. Č. CZ.1.06/1.1.00/07.06397. Uvedený projekt je financován z 85% z financí Evropské Unie. Cílem tohoto projektu je snížení administrativní zátěže a zefektivnění vnitřních i vnějších procesů v resortu Ministerstva zemědělství. Cíle bude dosaženo…

Projekt „Rozvoj a úprava zemědělských registrů“ byl zahájen

21. 3. 2012
V prosinci minulého roku zahájili členové projektového týmu realizaci projektu s názvem Rozvoj a úprava zemědělských registrů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.