Projekty MZe hrazené ze Strukturálních fondů EU

Strukturální fondy Evropské unie jsou nástrojem regionální politiky (= politiky hospodářské a sociální soudržnosti - HSS), které mají za cíl snížit rozdíly mezi členskými státy a jejich regiony. Strukturální fondy se skládají ze dvou fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), který se zaměřuje na modernizaci a posilování hospodářství , a Evropského sociálního fondu (ESF), který podporuje aktivity v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů .

Ministerstvo vnitra je zprostředkujícím subjektem pro 2 z 26 operačních programů. MV, a především jeho Odbor strukturální fondů (OSF), vyhlašuje výzvy, vybírá a hodnotí projekty a v průběhu realizace je dále kontroluje. Věnuje se i potenciálním žadatelům, konzultuje s nimi jejich projektové záměry a pomáhá při přípravě žádostí pomocí seminářů, on-line poradny a dalších pomocných nástrojů, především na webu.

 Odbor strukturálních fondů MVČR zodpovídá za část operačních programů IOP a OP LZZ. Bližší informace o Integrovaném operačním programu a Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou uvedeny v daných sekcích na příslušném portále MV ČR: www.osf-mvcr.cz

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.