Územně správní analýza

5. 12. 2012

Odborné poradenství pro realizaci projektu „Zefektivnění výkonu veřejné správy lesů pro Ministerstvo zemědělstvíČR“.

Územně správní analýza je podkladem projektu „Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství". Dokumentuje územní uspořádání lesů v České republice, vztaženo na základní správní jednotky dle orgánů veřejné moci ve znění zákona č.289/1995 Sb., tedy ORP a kraje. Pro primární srovnání jsou údaje také vztaženy k okresům. Územní uspořádání dle jednotlivých orgánů státní správy lesů jednoznačně demonstrují pracovní vytížení a skutečné potřeby při výkonu činnosti orgánů veřejné moci, mohou být vodítkem při nastavení efektivnějšího uspořádání služeb lesního hospodářství a vykreslují konfliktní místa řízení lesního hospodářství. Jsou srovnávacím parametrem pro ústřední orgány srovnáním jednotlivých krajů. Nabízí podklady pro návrh finančních úspor.
Analýza obsahuje tabulky a mapy pro každý z krajů ČR včetně Hl. města Prahy a sumární údaje za celou republiku.

Mapy:
Mapová analýza obsahuje soubor map po jednotlivých krajích ČR. Mapa každého konkrétního kraje obsahuje znázornění správního rozdělení území do správních obvodů jednotlivých obcí s rozšířenou působností, hranice národních parků a chráněných krajinných oblastí, lesy spravovanými Ministerstvem obrany ČR prostřednictvím Vojenských lesů a statků, s barevným podkladem hranic okresů a pro orientaci s vyznačením hlavních sídelních útvarů konkrétního kraje (viz legenda každé mapy).
Vyhodnocení:
Mapová analýza slouží k dokreslení číselných údajů tabulkových dat, pro rychlou orientaci v problematice územního uspořádání, především vyhodnocení členitosti a velikosti správních obvodů konkrétních orgánů veřejné správy, územní roztříštěnosti lesních majetků a zvýraznění konfliktních míst s orgány ochrany přírody.
Podklady a metodika:
Mapová analýza byla zpracována programem Geomedia z dat katastru nemovitostí, převzatých přímo od ČUZK Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.

Tabulky:
Tabulková analýza obsahuje soubor excelových tabulek po jednotlivých krajích ČR a sumární tabulku za celou republiku. Každý kraj, včetně Hl. města Prahy, je vyhodnocen vetřech ucelených tabulkách. První tabulka obsahuje data v řádcích jednotlivých území v obvodu působnosti ORP, zakončena sumárními daty za celý kraj a daty průměrnými. Druhá tabulka demonstruje sumární údaje děl lesních hospodářských plánů a osnov daného kraje. Třetí tabulka nabízí srovnání dat územní analýzy ke správnímu obvodu okresů v daném kraji. Územní údaje jsou uváděny v hektarech (základní lesnická plošná jednotka).

Vyhodnocení:
Tabulková část slouží k vyhodnocení rozdílů pracovního vytížení při výkonu činnosti orgánů veřejné moci. Tabulky mohou být vodítkem hledání řešení při nastavení efektivnějšího uspořádání služeb lesního hospodářství, vykreslují konfliktní místa řízení lesního hospodářství, jsou parametrem pro ústřední orgány srovnáním jednotlivých krajů, nabízí podklady pro návrh finančních úspor.

Přílohy

ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ANALÝZA

Stáhnout (pdf, 387 kB)

Příloha č. 1 - Tabulky

Stáhnout (xls, 269 kB)

Příloha č. 2 – Mapy krajů

Stáhnout (128 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.