Zpráva o ukončení realizace projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00033 - Zefektivnění systému řízení v ÚHUL a snižování administrativní byrokracie

19. 6. 2013

Zefektivnění systému řízení a snižování administrativní byrokracie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa.

esf

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření tzv. „Integrační platformy“, která by naplňovala požadavky na zefektivnění řízení v ÚHÚL a odstranění administrativní byrokracie v oblasti práce s dokumenty, zadávání úkolů a správu projektů. Od tohoto cíle se odvíjely jednotlivé funkční etapy projektu. Projekt byl rozdělen do několika základních etap, které postupovaly k úspěšnému naplnění projektu.

První etapou byla „Analýza“, která popisuje a analyzuje základní procesy úřadu ÚHÚL včetně informačních a datových zdrojů.

Druhá etapa „Návrh optimalizace“ plně navazovala a vycházela z předchozí etapy projektu. Na základě návrhů byly stanoveny priority stávajících činností. Celkem bylo tedy vytvořeno 10 prioritních oblastí činností ÚHÚL, které byly jednotlivě popsány v samostatných dokumentech. Dokumenty obsahují navržené optimalizační kroky a sloužily jako vstup do další etapy, jejímž základním cílem bylo navržené optimalizační kroky proměnit v realitu.

Třetí etapa „Implementace změn“ vytvořila tzv. „Portál ÚHÚL“, který slouží jako nástroj DMS (Document Management System), pro tvorbu, správu a oběh dokumentů. Mezi další přednosti „Portálu ÚHÚL“ patří aktivity spojené s činností úřadu, např. správa úkolů, projektů a aktivit.

Jako součást třetí etapy realizace projektu proběhla školení zaměstnanců ÚHÚL.

Školení reagovala na navržené změny v ÚHÚL v oblasti procesního a projektového řízení. Vrcholový a střední management absolvoval školení v oblastech řízení, navíc vybraní pracovníci se seznámili s administrací „Portálu ÚHÚL“ z hlediska obsluhy programového vybavení SharePoint 2010.

Realizací projektu v období 04/2012 – 12/2012 byl splněn jak účel, tak i cíl projektu. Jeho výstupy budou i nadále využívány na všech úrovních ÚHÚL.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.