Projekty Ministerstva zemědělství financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu

loga

Co je Evropský sociální fond (ESF)?

ESF, který existuje již více než 50 let, je nejstarší z fondů EU. Česká republika se podílí na využívání prostředků z tohoto fondu od vstupu do EU v roce 2004. Hlavním posláním ESF je rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování. V centru pozornosti ESF jsou lidé a snaha pomoci jim při uplatnění na trhu práce.

Co je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)?

OP LZZ je jedním ze tří operačních programů financovaných z ESF v programovém období 2007 – 2013. Usiluje o rovné příležitosti a odstraňování bariér na trhu práce prostřednictvím zlepšování přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a prostřednictvím podpory poskytování kvalitních a dostupných sociálních služeb.

Ministerstvo zemědělství, odbor zakladatelské činnosti ve spolupráci s dalšími odbory, v roce 2011 a 2012 pracuje na čtyřech projektech schválených ke spolufinancování z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose č. 4. – zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb.

Projekty MZe a ÚHÚL financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu

25. 10. 2011
Stáhnout (pdf, 332 kB)

Dotazníkové šetření k projektu "Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství"

12. 10. 2011
V přílohách k tomuto článku naleznete ke stažení jednotlivá znění dotazníků. Zpracované dotazníky zašlete prosím mailem do 25. 10. 2011 na adresu uvedenou ve formuláři.

Bližší seznámení s projektem „Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR“ financovaným z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

14. 6. 2011
Stáhnout (pdf, 119 kB)

Efektivní řízení a výkon služeb lesního hospodářství ČR

11. 5. 2011
Projekt probíhá v rámci Výzvy č. 62 – Optimalizace chodu úřadů a územních správních celků. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/62.00007)

Zefektivnění systému řízení a snižování administrativní byrokracie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHUL)

11. 5. 2011
V rámci Výzvy č.59 - Efektivní státní úřad II probíhá projekt Zefektivnění systému řízení a snižování administrativní byrokracie Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) (Reg. č. projektu: CZ. 1.04/4.1.00/59.00033).

Optimalizace procesu poskytování státních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu MZe, včetně pilotního ověření na organizacích Národní zemědělské muzeum a Národní hřebčín Kladruby

11. 5. 2011
Zpráva o ukončení projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00032 - Optimalizace procesu poskytování státních příspěvků příspěvkovým organizacím rezortu MZE, včetně pilotního ověření na organizacích Národní zemědělské muzeum a Národní hřebčín Kladruby.

Vytvoření a implementace systému odměňování vedoucích pracovníků organizací rezortu MZe

11. 5. 2011
Projekt probíhá v rámci Výzvy č. 58 - Řízení lidských zdrojů ve státní správě. (Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.00/58.00029)
1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.