přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Množitelské porosty - propojení s LPIS (webová služba)

14.12.2022

MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ rozšiřuje rozsah zveřejňovaných údajů v systému LPIS a návazně dochází k rozšíření struktury odpovědi webové služby LPI_DDP01B. V roce 2022 došlo k zavedení propojení LPIS a agendy uznávacího řízení porostů, kterou vede ÚKZÚZ. Informace o propojení DPB a množitelských porostů budou k dispozici jak v GUI iLPIS tak i ve webové službě. Na testovacím prostředí již jsou údaje k dispozici nyní. Implementace změny na straně klienta není nutná. WSDL je zpětně kompatibilní. Nasazení na produkci proběhne 15.12. t.r. Podrobnosti jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

Vstup služby

Na vstupu služby je nový typ dat UP.

<TYPDATAKOD>UP</TYPDATAKOD>

Pokud je uveden tento typ dat, tak webová služba vrací v odpovědi nový element MNOZITELSKEPOROSTY.

Odpověď služby

Tento nový element obsahuje všechny žádosti, které jsou párovány na DPB uvedený v requestu služby. Služba vrací základní údaje z podané žádosti, výsledky jednotlivých přehlídek a výsledek uznání celého porostu.

K žádosti se vrací:

 • rok uznávacího řízení,
 • číslo žádosti,
 • datum podání žádosti na ÚKZÚZ,
 • identifikaci dodavatele/žadatele,
 • informace o druhu a odrůdě (jsou uvedeny názvem i kódem a úplný číselník poskytuje WS OOS_CIS01C),
 • kategorie a generace,
 • kvalitu vazby na DPB - pokud nesedí výměra honu v žádosti s výměrou DPB, nebo pokud DPB není tím, který byl identifikován v žádosti tak služba vrací údaj Neidentifikovaná vazba.

Údaje k výsledku řízení a dílčí přehlídky:

 • výsledek uznání porostu - element HODNOCENI,
 • informaci, zda žádost byla zrušena (např. došlo k jejímu stáhnutí),
 • číslo uznávacího listu rozhodnutí (pokud obsahuje písmeno U tak byl porost uznán, v případě neuznání obsahuje písmen N),
 • přehled přehlídek s informací o datu uskutečnění a výsledku této přehlídky.

Ukázka dat

   <ns2:MNOZITELSKEPOROSTY>
      <ns2:ROK>2022</ns2:ROK>
      <ns2:CISZADOSTI>9876</ns2:CISZADOSTI>
      <ns2:DATPODANI>2021-09-01</ns2:DATPODANI>
      <ns2:ZADATEL>PLANTIO, s.r.o.</ns2:ZADATEL>
      <ns2:ZADATELICO>25780379</ns2:ZADATELICO>
      <ns2:DRUHKOD>26</ns2:DRUHKOD>
      <ns2:DRUHNAZEV>řepka ozimá</ns2:DRUHNAZEV>
      <ns2:ODRUDAKOD>9439</ns2:ODRUDAKOD>
      <ns2:ODRUDANAZEV>Fontan</ns2:ODRUDANAZEV>
      <ns2:KATEGORIE>C</ns2:KATEGORIE>
      <ns2:GENERACE>C1</ns2:GENERACE>
      <ns2:HODNOCENI>uznán</ns2:HODNOCENI>
      <ns2:KVALITAVAZBY>Neidentifikovaná vazba</ns2:KVALITAVAZBY>
      <ns2:ZRUSENAZADOST>NE</ns2:ZRUSENAZADOST>
      <ns2:CISROZHODNUTI>0-0000-00000/U/1</ns2:CISROZHODNUTI>
      <ns2:PREHLIDKA>
         <ns2:PORADI>1</ns2:PORADI>
         <ns2:DATPROVEDENI>2021-10-14</ns2:DATPROVEDENI>
         <ns2:VYSLEDEK>uznán</ns2:VYSLEDEK>
         <ns2:STAV>1</ns2:STAV>
      </ns2:PREHLIDKA>
      <ns2:PREHLIDKA>
         <ns2:PORADI>2</ns2:PORADI>
         <ns2:DATPROVEDENI>2022-05-20</ns2:DATPROVEDENI>
         <ns2:VYSLEDEK>uznán</ns2:VYSLEDEK>
         <ns2:STAV>1</ns2:STAV>
      </ns2:PREHLIDKA>
      <ns2:PREHLIDKA>
         <ns2:PORADI>3</ns2:PORADI>
         <ns2:DATPROVEDENI>2022-07-15</ns2:DATPROVEDENI>
         <ns2:VYSLEDEK>uznán</ns2:VYSLEDEK>
         <ns2:STAV>1</ns2:STAV>
      </ns2:PREHLIDKA>
   </ns2:MNOZITELSKEPOROSTY>

 

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem