přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace služeb LPIS (LPI_DDP01B, LPI_GDP01B, LPI_GDP11B)

25.6.2021

Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci struktury webový služeb LPIS s dopadem do WSDL. Věnujte prosím pozornost provedeným úpravám, které mají dopad na informační systémy, které tyto webové služby využívají. Změny jsou v poskytování údajů o názvu okresu a do typu dat OPVZ byly přidány ochranná pásma lázeňských zdrojů. Popis změn je uveden v detailu novinky. V současné době jsou úpravy na testovacím prostředí. Nasazení na produkci předpokládáme do 10 dnů.

Průřezovné změny v LPI_GDP11B, LPI_GDP01B a LPI_DDP01B

Rozšíření výčtu v elementu KATEGORIEOPVZ, kde byl přidán do WSDL nový kód 90 (OPLZ – ochranné pásmo lázeňského zdroje).

Do výčtu základních údajů byly přidány nové údaje:

  • OKRESKOD
  • OKRESNAZEV
  • OKRESLAUKOD

ukázka:

<ns2:ZAKLADNI>
 <ns2:KOD>OKRESKOD</ns2:KOD>
 <ns2:HODNOTAINT>3501</ns2:HODNOTAINT>
 <ns2:PLATNOSTOD>2021-03-09</ns2:PLATNOSTOD>
</ns2:ZAKLADNI>
<ns2:ZAKLADNI>
 <ns2:KOD>OKRESNAZEV</ns2:KOD>
 <ns2:HODNOTASTR>Česká Lípa</ns2:HODNOTASTR>
 <ns2:PLATNOSTOD>2021-03-09</ns2:PLATNOSTOD>
</ns2:ZAKLADNI>
<ns2:ZAKLADNI>
 <ns2:KOD>OKRESLAUKOD</ns2:KOD>
 <ns2:HODNOTASTR>CZ0511</ns2:HODNOTASTR>
 <ns2:PLATNOSTOD>2021-03-09</ns2:PLATNOSTOD>
</ns2:ZAKLADNI>

 

Ukázka ochranného pásma lázeňského zdroje (OPLZ), které má překryv s DPB:

   <ns2:OPVZ>
      <ns2:KATEGORIEOPVZ>90</ns2:KATEGORIEOPVZ>
      <ns2:VYMPREKRYV>15.54</ns2:VYMPREKRYV>
      <ns2:NAZEV>Luhačovice</ns2:NAZEV>
      <ns2:TYP>II B</ns2:TYP>
      <ns2:URLROZHODNUTI>odkaz</ns2:URLROZHODNUTI>
      <ns2:PLATNOSTOD>2017-01-01</ns2:PLATNOSTOD>
   </ns2:OPVZ>

Výčet pásem pro OPVZ a OPLZ:

0 - nerozlišený stupeň
10 - nerozlišený stupeň
11 - I.stupeň
20 - II.stupeň
21 - PHO2a
22 - PHO2b
30 - PHO3
90 - OPLZ – ochranné pásmo lázeňského zdroje

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem