přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna v podávání Prohlášení producenta chmele

20.8.2021

Pro rok sklizně 2021 došlo k úpravě v příjmu Prohlášení producenta chmele. Registr chmelnic nově zpracuje prohlášení na ověřovací štítky, které prošly certifikací bez zaslaného prohlášení. V minulosti nebylo toto možné a Registr chmelnic striktně vyžadoval zaslání prohlášení před certifikací. Za určitých podmínek je nově možné zaslat prohlášení i na certifikovaný štítek. Popis pravidel je v detailu novinky a je rozepsán i v detailu webové služby RCH_PHL01A.

Stav označovacího štítku  

Štítek nebyl dosud ze strany ÚKZÚZ certifikován.

 

Tento případ popisuje standardní situaci zasílání prohlášení. Chování oproti roku 2020 se nemění.

Producent může opakovaně zasílat prohlášení s jakoukoliv váhu (brutto i tára) k označovacímu štítku. Údaje Registr chmelnic přijme a provede zápis nebo aktualizaci zaslané váhy a provede zápis nového prohlášení.
Štítek byl ze strany ÚKZÚZ certifikován bez předem zaslaného prohlášení (tj. štítek neměl vyplněnu váhu) a v rámci certifikace nebylo provedeno kontrolní vážení.

Producent může zaslat 1x jakoukoliv váhu (brutto i tára).

Registr chmelnic tuto hodnotu přijme a uloží ji ke štítku. Opakované zaslání prohlášení už musí být na stejnou váhu a váhu už nelze měnit. V případě zaslání jiné váhy není prohlášení uloženo.

Štítek byl ze strany ÚKZÚZ certifikován bez předem zaslaného prohlášení (tj. štítek neměl vyplněnu váhu) a v rámci certifikace bylo provedeno kontrolní vážení.

Kontrolním vážením ÚKZÚZ úředně stanovil váhu, kterou musí producent v rámci prohlášení zaslat.

Tára je stanovena u kartonu na 0,5 kg.

Štítek byl ze strany ÚKZÚZ certifikován a štítek měl zaslané prohlášení (tj. štítek měl vyplněnu váhu od producenta). Kontrolní vážení ze strany ÚKZÚZ nebylo provedeno. Producent již nemůže váhu (brutto i tára) v prohlášení měnit. Producent může prohlášení poslat znovu, ale pouze na váhu, která byla zadána v systému v době certifikace štítku.
Štítek byl ze strany ÚKZÚZ certifikován a štítek měl zaslané prohlášení (tj. štítek měl vyplněnu váhu od producenta). Kontrolní vážení ze strany ÚKZÚZ bylo provedeno.

Producent již nemůže váhu měnit (brutto i tára). Producent může prohlášení poslat znovu, ale pouze na váhu, která byla zadána v systému v době certifikace štítku.

 

V tomto případě se neposílá váhy zjištěná v rámci kontrolního vážení.

 

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem