přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Portál farmáře

Hlavním účelem Portálu farmáře je zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství a podřízených organizačních složek státu (ÚKZÚZ, SVS, ÚHUL), a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele.

 

 

  1. Jak se přihlásím na Portál farmáře?
  2. Co mi Portál farmáře nabízí?
  3. Jaký je rozdíl mezi portálem farmáře MZe a SZIF?

 

Při přihlášení do Portálu farmáře si, prosím, překontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu. Na tuto adresu jsou zasílány sestavy a stavové informace z Registru zvířat (IZR). V případě, že Vámi zadaná e-mailová adresa není platná, není Vám možné tyto informace doručit.

Pro nastavení e-mailových adres můžete použít funkcionalitu „Editace kontaktů".


zobrazit po
1.6.2023

Aktualizace WSDL služby APA_GJZ02B

Ve službě APA_GJZ02B došlo k prodloužené délky elementu ZKODZMENAT /Zkrácený kód plochy pro změnu T/. Změna je zohledněna v testovacím i produkčním prostředí.


31.5.2023

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., konkrétně ustanovením § 60 odst. 7, se od 1. 7. 2023 zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů zemědělské půdy dle LPIS povinnost vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci. Způsob a formát předávaných dat bude stanoven novelou vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která je v legislativním procesu. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách ÚKZÚZ po schválení vyhlášky. Subjekty obhospodařující zemědělskou půdu nad 200 ha budou mít povinnost data o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin „poprvé“ poskytnout elektronicky do 31. 8. 2023 za období od 1. 7. do 31. 7. 2023. Akceptovaným formátem pro předávání dat bude soubor výhradně ve formátu XML. Ten bude možné zasílat prostřednictvím webové služby z komerčních SW anebo aplikace Evidence přípravků a hnojiv (EPH) na Portálu farmáře. Další data budou zaslána do 30. 9. 2023 za období 1. 7. až 31. 8. 2023 (dále do 31. 10. 2023 za období 1. 7. až 30. 9. 2023, atd.), tzn., přírůstkovým způsobem. K danému tématu je v plánu uskutečnit schůzku s dodavateli komerčních SW, v rámci níž budou seznámeni se strukturou webové služby a principem zpracování dat. Novelou rostlinolékařského zákona se nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci. Záznam může být proveden v písemné podobě např. do pracovního sešitu, knihy evidence o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, pokud není proveden záznam v elektronické podobě např. na Portálu farmáře nebo v komerčních SW.


23.5.2023

Aktualizace definice LPIS služby - LPI_AZP01C - nové kultury

Ve službě LPI_AZP01C byl upraven výčet povolených hodnot pro zemědělské kultury. Nově číselník obsahuje kultury plocha s víceletými produkčními plodinami, plocha s lanýži a plocha s kontejnery. Na straně konzumentských systémů je nutné se na rozšíření výčtu ve WSDL připravit. Popis nových hodnot je uveden v detailu novinky.


17.5.2023

Nová verze služby APA_GJZ02B - Data jednotné žádosti (SZP 2023+)

MZe zveřejnilo ve spolupráci se SZIF novou verzi webové služby poskytující data Jednotné žádost. Pro novou SZP platnou od 2023 jsou data Jednotné žádosti poskytována novou WS APA_GJZ02B. Stávající služba APA_GJZ02A poskytuje data pro rok 2022 a starší. Nová verze 02B poskytuje data pro rok 2023 a roky následující.


12.5.2023

Tisk osevů pro potřeby pojištění

V LPIS byl upraven tisk č. 29, který je využíván pro potřeby pojištění plodin. Upozorňujeme, že je nutné volit variantu tisku „Posl. odeslaný předtisk k roku“ anebo „Evidenci zem. parcel k 31.5.“. Varianta „Data jednotné žádosti“ bude plně funkční cca 20.5. poté, co budou načtena data podaných žádostí na SZIF. Varianta „Posl. odeslaný předtisk k roku“ je nicméně alternativou, která pro účely pojištění je dostatečná.


17.4.2023

Import osevního postupu do předtisků 2023

Od roku 2015 je podmínkou úspěšného podání žádosti o dotace uvedení osevního postupu (plodin) na konkrétních DPB. S ohledem na určitou automatizaci tohoto kroku umožní MZe import osevního postupu v definovaném formátu textového souboru, který bude obsahovat povinné a volitelné údaje k DPB. Od roku 2023 je možnost importu rozšířena o uvedení cílového produktu. Tímto bude farmáři usnadněn zápis osevního postupu do předtiskové aplikace. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.


20.3.2023

Aktualizace definice služby - OOS_ZUP01C - zasílání žádosti o uznání porostu

Ve službě OOS_ZUP01C byla upravena struktura requestu, kdy nově je povinný element PuvodOsiva. Tento element mohl být prázdný, ale z důvodů optimalizace zpracování přijatých žádostí na straně ÚKZÚZ je jeho plnění nově povinné. Ke změně došlo na testovacím i produkčním prostředí. Na straně konzumentských systémů je nutné provést aktualizaci dle nového WSDL.


14.3.2023

Aktualizace definice LPIS služby - LPI_AZP01C - výsledky agrotechnického zkoušení půdy

Ve službě LPI_AZP01C byl upraven výčet povolených hodnot pro element FAKTOR. Na testovacím prostředí je úprava WSDL nasazena. Na straně konzumentských systémů je nutné se na rozšíření výčtu ve WSDL připravit. Popis nových hodnot je uveden v detailu novinky.


16.2.2023

Odběr novinek v souvislosti se SZP PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 168 KB)

Vážení uživatelé, Rok 2023 s sebou přinese významné změny v nové SZP, které se dotknou každého zemědělce. Z tohoto důvodu se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zřídit na Portálu farmáře novou sekci Nová SZP do které budou vkládány odkazy na webináře či ostatní zprávy z tohoto administrativního okruhu. Abychom zajistili co možná největší informovanost v této záležitosti, bylo by z Vaší strany velice vhodné provést taková opatření na Portálu farmáře v uživatelském nastavení vedoucí k odběru novinek z této tématické oblasti. Jejich prostřednictvím pak budete informováni o všech důležitých zprávách spojených s novou SZP. V příloze je uveden postup, jak si odběr novinek z prostředí Portálu farmáře nastavit.


14.2.2023

Evidence Přirozené Plemenitby (EPP) v Novém registru zvířat

Vážení chovatelé skotu, Informujeme Vás, že v Novém registru zvířat na Portálu farmáře je k dispozici nová verze funkcionality „Evidence Přirozené Plemenitby“ (EPP). Stávající funkcionalita EPP v Registru zvířat bude 22. února 2023 vypnuta a bude možné evidovat přirozenou plemenitbu jen v Novém registru zvířat. Doporučujeme tedy přejít na novou EPP před tímto vypnutím. Funkcionalita EPP je v Novém registru zvířat v horní liště, tlačítko „Přirozená plemenitba“. Základní ovládání aplikace je popsáno v online nápovědě dostupné přímo v aplikaci. Převedení předchozích záznamů do nové EPP je nevratné, stáda za předchozí 3 roky (platnost stáda je ukončena po 1.1.2020) jsou zachovaná a můžete s nimi v nové EPP nadále pracovat. EPP v Novém registru zvířat nabízí vylepšené funkce.

zobrazit po