Správa přístupů do Portálu farmáře ve vlastní režii subjektu/organizace

20. 10. 2020

Článek shrnuje možnosti vlastní správy přístupů do jednotlivých registrů a aplikací za Portálem farmáře prostřednictvím správce organizace.

Vysvětlení pojmů

Správce organizace

Jedná se vždy o účet začínající 99. Správce organizace může být automatický nebo manuálně nastavený.

 

Automatický správce organizace může být pouze u podnikající fyzické osoby.

Pokud je 99 účet zřízen podnikající fyzické osobě stává se tato automaticky správcem za organizaci. Za podnikající fyzickou osobu tak může být pouze 1 automatický správce organizace.

 

Další správce organizace za podnikající fyzickou osobu nebo za právnickou osobu nastavuje regionální oddělení SZIFu nebo MZe. Zřízení správce organizace je na základě vyplněné a doručené žádosti.

 

Tento správce organizace následně může:

 • zakládat/měnit/rušit účty 98,
 • omezovat přístupy pro 99 účty,
 • nastavovat způsob přidělování rolí za organizaci.
Účet/login začínající 99

Tyto účty jsou zřizovány na základě vyplněné a doručené žádosti na SZIF nebo MZe. Účet je vždy veden na ověřenou fyzickou osobu - ověření je dle osobního dokladu.

 

Účty je možné od října 2020 zřizovat bez návštěvy SZIF nebo MZe a to bezpapírovou cestou. Účet vznikne v rámci krátkého průvodce, který se aktivuje přihlášením do PF prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Více informací zde.

Účet/login začínající 98 Tyto účty zakládá správce organizace. Prakticky se může jednat o fiktivní osoby, které si řídí organizace sama.
Automatický režim přidělování rolí

V automatickém režimu není možné přidělovat přístupy 98 účtům a odebírat role 99 účtům. Tento režim je výchozí pro všechny subjekty.

 

Přidělování rolí je pouze pro 99 účty. Přidělování provádí MZe podle toho zda je subjekt veden v konkrétním registru.

Ruční režim přidělování rolí

V ručním režimu přidělování rolí do systémů provádí správce subjektu. Pokud je založen nový účet 99 nebo 98 musí správce organizace provést přidělení konkrétních rolí.

 

V tomto režimu je možné přidělovat/odebírat role vlastním účtům 98 nebo spravovat přístupy 99 účtům (je možné odebrat veškeré přístupy konkrétnímu 99 účtu).

Přepnutí režimu
 • V případě přepnutí z automatického do ručního režimu nejsou realizovány žádné kroky.
 • V případě přepnutí z ručního do automatického režimu jsou všem účtům 98 odebrány role a účtům 99 jsou nastaveny role automatické. Po přepnutí do manuálního režimu je tak nutné opětovně role nastavit.
Aplikace/registr s možností diferenciace rolí Některé systémy za portálem farmáře umožňují role členit na zápisové a čtecí. Jejich výčet je níže.
Aplikace s možností přístup účtů 98 V současné době nejsou všechny aplikace za portálem farmáře kompatibilní s účty 98 a je možné přístupovat pouze s účty 99. Výčet kompatibilních aplikací je níže.
SURF Správa uživatelů a rolí farmářů je aplikace za portálem farmáře, která je určena pro správce organizace. V této aplikaci provádí správce zakládání účtů 98 nebo provádí správu přístupových rolí pro 98 a 99 účty.
Editace kontaktů Jedná se o aplikace, kde se spravují kontaktní údaje účtů 99. V této aplikace je možné nechat si vygenerovat ws klíč pro volání EPO služeb. Také v této aplikace je k dispozici přehled správců za organizaci.

Zřízení přístupu

99xx

Pokyny pro zřízení účtu 99 jsou uvedeny zde. Samoobslužný popis je uveden zde.

98xx

Zřízení účtů 98 provádí správce organizace.

Aplikace/registry s podporou diferenciace rolí

LPIS

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat přístup:

 • pouze čtení,
 • zápisové oprávnění,
 • bez přístupu.
IZR

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat přístup:

 • pouze čtení,
 • zápisové oprávnění,
 • bez přístupu.
EPH

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat přístup:

 • pouze čtení,
 • zápisové oprávnění,
 • bez přístupu.
Webové služby EPO

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat právo:

 • volat webové služby EPO,
 • bez možnosti volat EPO služby.

Organizace si tak může nastavit např. pouze jeden 98 účet s ws klíčem pro volání EPO služeb a všem ostatním účtům 99 a 98 volání EPO služeb zakázat.

Registr vinic

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat přístup:

 • zápisové oprávnění,
 • bez přístupu.

Pro účty 98 bez zápisové role není dostupná funkčnost sudového vína, která je účtům 99 zpřístupněna automaticky.

Registr chmelnic

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat přístup:

 • zápisové oprávnění,
 • bez přístupu.
Uznávací řízení

Plná podpora pro účty 99 a 98.

 

Je možné definovat přístup:

 • zápisové oprávnění,
 • bez přístupu.

 

Systémy výše neuvedené neumožňují práci s účty 98. U ručního režimu organizace je možné 99 účtům přístupy odebírat. Portál farmáře SZIFu neumožňuje práci s účty 98.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.