Import osevního postupu do předtisků 2023

17. 4. 2023

Od roku 2015 je podmínkou úspěšného podání žádosti o dotace uvedení osevního postupu (plodin) na konkrétních DPB. S ohledem na určitou automatizaci tohoto kroku umožní MZe import osevního postupu v definovaném formátu textového souboru, který bude obsahovat povinné a volitelné údaje k DPB. Od roku 2023 je možnost importu rozšířena o uvedení cílového produktu. Tímto bude farmáři usnadněn zápis osevního postupu do předtiskové aplikace. Další informace jsou k dispozici po kliknutí na nadpis novinky.

Postup importu

Žadatel o dotaci si vytvoří soubor v níže uvedeném formátu na svém lokálním disku a po přihlášení do předtiskové aplikace provede v rámci dostupné funkcionality jeho import.

Do žádosti se vyplňuje hlavní plodina, která bude na pozemku v období 1.6.-x.x (tj. v době předtisku ještě nemusí být). V případě, že tam bud kombinace např. s podsevem, tak krycí plodina bude hlavní tehdy, pokud se bude sklízet na zrno, pokud v mléčné zralosti, pak hlavní je ta z podsevu.

V rámci předtiskové aplikace se osevní postup dopřesní včetně podsevu.

Formát souboru

 • Bude se jednat o textový soubor ve formátu CSV.
 • Oddělovač jednotlivých hodnot je středník ;.
 • Volitelná textová položka název plodinu je nutno uzavřít do uvozovek ".
 • Formátování řádků musí ve windows formátu. Tj. ukončeno CR+LF.
 • Kódování souboru musí být UTF8 - pokud je použita diakritika.
 • Soubor nesmí obsahovat nebezpečné znaky - např. lomené závorky, aj.

Jednotlivé údaje k DPB (jednotlivé řádky souboru)

 1. Identifikace DPB – čtverec – nepovinný údaj,
 2. Identifikace DPB – zkrácený kód – povinný údaj,
 3. výměra plodiny – povinný údaj (oddělovač desetinných míst je čárka),
 4. ID plodiny - povinný údaj,
 5. textový název plodiny - pouze informativní hodnota, která není zpracovávána,
 6. ID produktu - nepovinný údaj (pokud není produkt uveden systém vybere výchozí produkt pro plodinu). Systém také nedovolí nastavit produk, který není pro plodinu definován. V tomto případě je produkt v souboru ignorován.

V souboru musí být uvedeno ID plodiny. Název plodiny je pouze pro lepší orientaci v samotném souboru, ale systém MZe s údajem nepracuje.

ID produktu se textově neuvádí.

Číselník plodin

Číselník plodin je farmářům k dispozici prostřednictvím webové služby LPI_GPL02A (typ číselníku 15) nebo je možné využít Číselník plodin (https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/ng/plodiny-plpis/). V aplikaci je možné provést export do formátu XLSX.

Aktuálně číselník obsahuje 417 záznamů a případné návrhy na modifikaci či doplnění číselníku směřujte na helpdesk MZe - helpdesk@mze.cz.

Produkt

Číselník produktů poskytuje MZe v rámci aplikace Data ke stažení, kde je možné číselník stáhnout ve formátu XML nebo XLSX. Číselník produktů vrací i webová služba EH_CISPRO01A.

Ukázka souboru

Následující varianty systém umí zpracovat.

680-0970;6002/3;0,34;552;
680-0970;6002/3;0,34;552;"Brambory konzumní pozdní"
680-0970;6003/2;0,66;552;"Brambory konzumní pozdní";7
680-0970;6003/2;0,66;552;7

552 je ID plodiny a 7 je ID produktu.

Je-li na jednom DPB pěstováno více plodin, DPB musí být uveden s každou plodinou na samostatném řádku.

Vytvoření souboru

MZe předpokládá, že vytvoření souboru bude záležitostí odborných SW, které farmáři využívají a nebude nutné provádět případné ruční zásahy.

Pokud žadatel nedisponuje odborným SW a nechce provádět ruční editaci osevního postupu je možné vytvořit základ soubor z registru LPIS.

Postup tvorby importního souboru a následného importu  se skládá ze 4 kroků:

 1. Stáhněte z LPIS základ Excelu – přehled užívaných DPB.
 2. Stáhněte si číselník plodin, abyste doplnili ID plodiny.
 3. Stáhněte si číselník produktů, abyste doplnili ID produktu.
 4. Vytvořte vlastní osevní postup.
 5. Nahrání souboru do předtiskové aplikace.

V LPISu pro farmáře je na přehledu účinných DPB možnost provést export do XLS. XLS soubor obsahuje v prvních 3 sloupcích potřebné údaje a postačí dopsat ID plodiny.

ad 1) Stažení XLS s přehledem DPB z LPIS

Na základním přehledu DPB je k dispozici ikona XLS pro export DPB.

bod 1

Ad 2) Stažení číselníku plodin

Číselník plodin si stáhnete z aplikace Data ke stažení na eagri.cz.

ad 2

 

Ad 3) Vlastní vytvoření osevního postupu

Postup ukazuje následující obrázek. Několik metodických poznámek:

 • Do postupu uvádíme hlavní plodinu sezóny - v případě pěstování krycí plodiny s podsevem (např. oves s podsevem jetele) rozhoduje, zda se krycí plodina sklidí v mléčné zralosti nebo na zrno. Pokud je krycí plodina sklizena na zrno, je hlavní plodinou pro žádost právě ta krycí plodina, v případě její sklizně v mléčné zralosti je hlavní plodinou plodina v podsevu.
 • Do postupu neuvádíme meziplodiny
 • Do postupu dáváme i ty plodiny, které v době tvorby postupu na poli nejsou, ale budou zasety na počátku května (např. kukuřice)
 • Pozor plodina id = 0 –„Bez plodiny“ není úhor, ale nedefinovaná plodina. Plodina úhor bez porostu/s porostem má vlastní identifikátor ID.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.