Vytvoření pastvy na portálu farmáře

8. 12. 2015

Vytvoření pastvy

Předpokladem pro vedení evidence pastvy na Portálu farmáře v aplikaci Evidence přípravků a hnojiv (EPH) je založení parcel a areálů na PF. Vedení evidence pastvy je součástí evidence hnojení a patří mezi základní evidenční povinnosti každého zemědělce, který pase hospodářská zvířata. Vedení této evidence je jednak povinné ze zákona a jednak je přímo vyžadováno jako podmínka dotací (AEO). Na ostatní plošné dotace je vedení evidencí vázáno skrz cross compliance (opět přímo vyžadované vedení evidence, nebo využití evidence jako nástroje ke kontrole plnění dotačních podmínek).

Kde lze v systému aktivovat pastvu:

PF – karta PB/DPB, záložka Zemědělské parcely, detail zvolené parcely

EPH – odkazy v levém menu

PF – karta uživatele, záložka Areály, detail zvoleného areálu

Procesní postup založení pastvy

Níže uvedené postupy jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o založení pastvy na parcelu nebo na příslušném areálu. Než začneme zadávat pastvu, je třeba rozhodnout, zda budeme pastvu zakládat přes parcely nebo přes areály a následně musíme držet jednotný styl zadávání. Rozhodně u pastvy nesmíme zaměňovat zakládá jednou přes parcelu a jednou přes areál. Proto při zakládání pastvy přes areál je třeba mít zařazeny všechny pasené pozemky „v areálech“.

Pastva na parcele (platí pro vstup z EPH)

1. Kliknete v části „Parcely“ na „Nová pastva“.

V horní části zadávacího formuláře:

a) vyberete parcelu (odpadá, pokud vstupuji do EPH přímo z konkrétní parcely z PF). Do políčka „Parcela“ vepíšeme název parcely a potvrdíte stiskem. Nepamatujete-li si název parcely, kliknete na „sešítek“ vedle kolonky „Parcela“, který rozbalí číselník všech parcel. V číselníku lze vyhledávat zadáním názvu, č. DPB apod. Zadáváte-li pastvu do minulosti, je vhodné zapsat datum zahájení pastvy, pak máme jistotu, že mi systém nabídne platnou parcelu právě v tu dobu. Parcelu vyberete poklikem na její název.

b) vyplníte datum zahájení a datum ukončení pastvy (je předvyplněno na aktuální datum, pokud jste datum zahájení zadali při výběru parcely, je zde načteno toto datum)

c) nepovinně je možné vyplnit označení stáda/poznámku (necháte-li nevyplněné a použijete k založení pastvy načtení zvířat z ÚE, načte se do poznámky CZ hospodářství, případně stáj)

d) můžete upravit výměru pastvy.

2. V části zadávacího formuláře „Údaje o pastvě/pobytu“ je možno využít 2 varianty:

a) Manuální zadání počtu pasených zvířat:

  • Vyplníte kategorii pasených zvířat, dobu pastvy a počet ks denně. Průměrná hmotnost zvířat je údajem z vyhlášky, pokud máte k dispozici vlastní údaje o váze zvířat, je možné je použít. Počet DJ a živiny se dopočtou automaticky.
  • Provádíte-li pastvu více kategorií zvířat, kliknete na tlačítko „Přidat další druh zvířat“, čímž dojde k přidání dalšího řádku. Odstranění řádku provedete zatržením čtverečku v části „Odstr.“.

b) Načtení průměrných stavů z ústřední evidence:

  • Použijete v případě, že jsou pasena všechna zvířata na hospodářství, případně v dílčí stáji, nebo jsou pasena všechna zvířata v určitých kategoriích (např. krávy).
  • Zadání provedete tak, že kliknutím na tlačítko „Registr zvířat“, v okně zvolíte hospodářství, případně stáj a klikem na tlačítko „Data z IZR“. Z ústřední evidence se načtou průměrné stavy jednotlivých kategorií v daném období. Nepasete-li některou z kategorií, odkliknete ve sloupečku „Vybrat“ zatržítko. Po zvolení kategorií, které pasete, zadáte „Vložit do formuláře pastev“ a formulář zavřete (tlačítko „Zavřít“ nebo křížek).

3. Vyplněný formulář se zadanou pastvou nezapomenete „Uložit“.

Pastva na areálu (platí pro vstup z EPH)

1. Kliknete v části „Areály“ na „Nová pastva“. Zadávání pastvy přes areál funguje na obdobných principech jako přes parcelu. Oproti zadávacímu formuláři u jednotlivých parcel má formulář u areálů navíc jednu část a to „Parcely v areálu“.

V horní části zadávacího formuláře:

a) vyberete areál (odpadá, pokud vstupuji do EPH přímo z konkrétního areálu z PF). Do políčka „Areál“ vepíšete název areálu a potvrdíte stiskem ENTER. Nepamatujete-li si název parcely, kliknete na „sešítek“ vedle kolonky „Areál“, který rozbalí číselník všech areálů. Zadáváte-li pastvu do minulosti, je vhodné zapsat datum zahájení pastvy, pak máte jistotu, že systém nabídne areál platný právě v tu dobu. Areál vyberete poklikem na jeho název.

b) vyplníte datum zahájení a datum ukončení pastvy (systémově je předvyplněno aktuální datum, pokud jste datum zahájení zadali při výběru parcely, je zde načteno toto datum),

c) nepovinně je možné vyplnit označení stáda/poznámku (necháte-li nevyplněné a použijete k zadání pastvy načtení zvířat z ÚE, načte se do poznámky CZ hospodářství, případně stáj),

d) výměra areálu se skládá z jednotlivých výměr parcel, je tedy needitovatelná a mění se podle změny výměry u parcel v části „parcely v areálu“ (např. načtením odpočitatelné plochy, ruční úpravou výměry jednotlivých parcel, nebo nevybráním parcely pro pastvu).

2. V části zadávacího formuláře „Parcely v areálu“:

a) vyberete zaškrtnutím parcely, na které chcete zadávat pastvu (předzaškrtnuté jsou všechny),

b) u parcely můžete změnit výměru ručně.

3. Postup zadávání pastvy je stejný jako v případě zadávání na parcelu. Po zadání všech údajů kliknete na tlačítko „Uložit“.

Zobrazení pastvy na PF

  • Zadané pastvy vidíte na konkrétní parcele na záložce „Pastva“. Odtud je možný proklik do zadávacího formuláře v EPH, který otevřete k úpravám tlačítkem „Změna údajů“
  • Zadané pastvy vidíte i na areálu na záložce „Pastva“, ale pouze v případě, že k zadání pastvy došlo v EPH přes areál. I z této záložky je možný proklik do zadávacího formuláře v EPH, který otevřete k úpravám tlačítkem „Změna údajů“.

 Podrobnější popis  je uveden v sekci uživatelské příručky pro EPH

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.