Postup vytvoření zákresu polygonu z GPS souřadnic na portálu farmáře

8. 3. 2016

Postup vytvoření zákresu polygonu z GPS souřadnic

Pro vytvoření návrhu DPB (farmářský zákres), zemědělské parcely či pracovního zákresu je možné v iLPIS použít funkci provedení zákresu hranic polygonu pomocí souřadnic. Následující postup ukazuje, jak se vytvoří zákres polygonu pomocí funkce “nový zákres ze souřadnic“ z panelu kreslení.

Postup:

1. Pokud nemáte zapnutý režim kreslení, pod mapou klepněte na ikonku “tužky“ nebo aktivujte panel kreslení pomocí pravého tlačítka myši.

2. Na panelu nástrojů pro kreslení zvolte typ zákresu, který chcete vytvořit, např. PZ – Pracovní zákres.

3. Klikněte na ikonku polygonu s označením x; y, čímž dojde k zahájení importu nového zákresu ze souřadnic.

4. Otevře se okno se dvěma záložkami. Zde jsou potom na výběr dvě možnosti:

a) Ruční zadání souřadnic: Na zobrazené záložce Zadat souřadnice vložte souřadnice zkopírované z textového souboru, který vytvořil váš GPS přístroj. Je nutné vybrat správný souřadnicový systém (S-JSTK nebo WGS-84). Vytvoření zákresu ze zadaných souřadnic potvrdíte tlačítkem „Odeslat“. Požadovaný formát: jeden bod na řádek, oddělovač souřadnic mezera (případně více mezer), jako oddělovač desetinných míst tečka nebo čárka. Souřadnice mohou být v pořadí X Y i Y X. Před souřadnicemi může být i pořadové číslo a popis bodu.

Příklad zadání souřadnic S-JTSK (souřadnice musí být záporné souřadnice, III. kvadrant):

1 bod1 -695034.11 -989920.15

2 bod2 -695019.21 -989911.24

3 bod3 -694983.43 -989887.42

Příklad zadání souřadnic WGS-84 (souřadnice musí být v desetinném formátu):

50.60108964 15.02093970

50.60067024 15.02196713

50.60108964 15.02093970

Obrázek 27: Vložení souřadnic do textového pole

b) Import souřadnic ze SHP: V okně Zadání souřadnic přejděte na záložku Importovat ze SHP a zde vyberte ZIP soubor obsahující „shapefile“ soubory přenesené z GPS, tj. soubory s příponou SHP a DBF, popřípadě též SHX. Zpracování souboru spustíte tlačítkem „Odeslat“.

Soubor ZIP můžete kromě jiných způsobů vytvořit také pomocí vestavěného nástroje ve Windows. V aplikaci Průzkumník souborů označíte soubory (např. pomocí klávesy CTRL), kliknete na ně pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce zvolíte "Odeslat" a poté "Komprimovaná složka (Metoda ZIP)". Souřadnice přenesete z textového souboru do tohoto okna metodou „copy-paste“ případně pomocí kláves. Zkratek CTRL+C a CTRL+V.

5. Po chvilce se v horní části okna zobrazí informace o výsledku importu a v případě úspěšného načtení souřadnic se v mapě objeví nový zákres, který se automaticky přiblíží do mapového okna. Uložte zákres kliknutím na ikonku “disketky“.  V případě, že nedojde k uložení zákresu a zobrazí se chybová hláška o nevalidní geometrii, pak je použít z panelu kreslení použít nástroj „validace geometrie“ při jehož použití dojde na mapě k zobrazení míst, která jsou systémem vyhodnocena jako nevalidní. (je třeba mít na paměti, že systém neumožňuje uložení zákresu, který kříží sám sebe). Následně je možné pomocí nástroje „editace“ tato problematická místa ruční editací opravit a takto upravený zákres znovu pomocí disketky uložit.

 Podrobnější popis je uveden v sekci uživatelské příručky

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.