Postup elektronického ohlášení změn v evidenci půdy na portálu farmáře

18. 12. 2015

Elektronické ohlášení změn v evidenci půdy

Tento návod popisuje základní kroky pro vytvoření elektronického ohlášení změn v iLPIS a podání ohlášení na Portálu farmáře SZIF. Elektronické ohlášení změny v evidenci půdy nevyžaduje elektronický podpis.

Pro úspěšné podání ohlášení změn v evidenci půdy  je třeba dodržet následující body:

 • V aplikaci LPIS vytvoříte pomocí panelu kreslení návrhy DPB. Po provedení editace polygonů je nutno provedené změny uložit (ikona „disketky“). Návrhy DPB změní barvu ze světle modré na světle fialovou (ve stromečku žárovička „Návrhy farmářů“). Vzhledem k tomu, že současně s ohlášením se generuje a předává na PF SZIF také mapová příloha, která je datově objemná, doporučujeme do jednoho ohlášení zařazovat maximálně 20 návrhů DPB. Chcete-li ohlásit více změn, rozdělte návrhy DPB do více ohlášení, např. po 10 návrzích.

 • Provedené zákresy DPB je třeba zařadit do ohlášení. Stiskněte tlačítko „Nové“ (nebo vyberte již založené rozpracované ohlášení ze seznamu) ze záložky „Ohlášení/Řízení“ a po případné editaci označení ohlášení uložte nové ohlášení tlačítkem „Potvrdit“. Návrhy DPB lze do vytvořeného ohlášení zařadit více způsoby:

 • z přehledu zákresu na panelu kreslení,

 • z detailu uživatele ze záložky „zak. farmář“.

  V obou způsobech vyberete zákresy zatržítkem a stisknete tlačítko „Zařadit do ohlášení“.

  Zobrazí se okno „Přiřadit zákresy k ohlášení“ s přednastaveným zítřejším datem účinnosti a tlačítkem „Potvrdit“ připojení návrhů DPB akci dokončete.

 • Po provedení zařazení DPB do ohlášení je třeba se vrátit na detail předmětného ohlášení pomocí záložky „Ohlášení/Řízení“ kde si můžete v záložce “Tisky“ pro kontrolu vygenerovat náhled formuláře Ohlášení uživatele a Mapové přílohy ohlášení uživatele. Náhled se vygeneruje kliknutím na ikonku požadovaného formátu dokumentu.

 • Dalším krokem je odeslání ohlášení na SZIF. V detailu ohlášení stiskněte tlačítko „Odeslat SZIF“ a potvrďte. Po vygenerování souborů (ohlášení uživatele a mapové přílohy v PDF) a jejich odeslání do přípravy podání na Portál farmáře SZIF (PF SZIF) se zobrazí dotaz, zda chcete přesměrovat na PF SZIF stiskněte „Ano“.V detailu ohlášení, které bylo odesláno do přípravy podání na PF SZIF a ještě nebylo podáno, je k dispozici tlačítko „Přesměrovat na PF SZIF“, pomocí kterého se lze dostat na příslušnou stránku na PF SZIF s přehledem rozpracovaných podání (tlačítko slouží pro případ, že se na tuto stránku nedostanete při odesílání ohlášení nebo se tam potřebujete vrátit později). Při tomto kroku je třeba dbát na dokončení podání na PF SZIF jinak takové podání ohlášení nebude považováno za podané (tento postup je podrobné popsán v uživatelské příručce).

 • Po provedení úspěšného podání na PF SZIF a převzetí Vámi vytvořených návrhů DPB k řešení ze strany místně příslušné OPŽL, dojde v mapě ke změně barvy návrhů DPB ze světle fialové na červenou barvu charakteristickou pro „rozpracované návrhy DPB“.

 

 Podrobnější popis je uveden v sekci uživatelské příručky

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.