Popis funkčnosti nápočtu Přechodných vnitrostátních podpor (PVP) pro rok 2018

18. 9. 2018

V roce 2018 došlo k zásadní změně ve způsobu prokazování nároku na tzv. PVP: platby na krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM) a platby na chov ovcí, popřípadě chov koz. Nově se již neodevzdávají žádné nápočty z ústřední evidence SZIF, ale SZIF sám na základě údajů v ústřední evidenci stanoví počet způsobilých zvířat, tj. těch, která splňují podmínky poskytnutí platby.

V souvislosti s výše uvedenou změnou mají zemědělci k dispozici ověřovací sestavy se způsobilými a nezpůsobilými zvířaty, které slouží k tomu, aby, je-li to možné, napravili u nezpůsobilých zvířat chyby v ústřední evidenci. Pokud bude chyba opravena do 31. října, bude zohledněna SZIFem při stanovení konečného nároku na dotaci.

Samotný ověřovací nápočet spustí zemědělec stiskem tlačítka „SPUSTIT VÝPOČET“ na stránce „PVP nápočet“ nacházející se zhruba uprostřed levého menu.

Jestliže není zemědělec žadatelem o PVP platby, výpočet nelze spustit. Výpočet nelze spustit ani v případě, že je zemědělec nabyvatelem žádosti od převodce, přičemž tento převod nebyl na SZIF zadministrován. V takovém případě se obraťte na helpdesk MZe a po ověření bude převod nároku PVP do systému zadán.

Po spuštění výpočtu je nezbytné sledovat, jaký počet zvířat bude ve sloupcích:

  • Krávy nezpůsobilé,
  • Ovce, kozy nezpůsobilé.

Pokud je v těchto sloupcích nenulový stav, pak je vhodné prověřit, o jaká zvířata se jedná, a to tak, že prokliknete podtrženou číslovku. Na další obrazovce u zvířete ověříte příčinu nezpůsobilosti, kterou může být:

  • Přísun či odsun v retenčním období 15. 6.-15. 8.
  • U krávy se jedná o dojnici, na kterou je současně požádána dotace na TPM.
  • Existence příznakového hlášení.
  • Kráva se stala matkou po 15.6.
  • Systém chovu je dojený.

Opravitelné nezpůsobilosti jsou systém chovu a existence příznakového hlášení. Ostatní skutečnosti jsou zpravidla dané.

Po provedení SW kontroly ze strany SZIF dojde k zmrazení výchozích dat pro platbu pro daný rok a uživatel bude mít k dispozici konečný výpočet použitý pro účel platby. Ověřovací výpočet již nebude možné spustit.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.