Úpravy kontrolních sestav EPH

1. 2. 2017

V souvislosti se změnou podmínek nitrátové směrnice, která platí od 1.8.2016 byly upraveny některé kontrolní sestavy EPH. Dále je doplněna nová kontrolní sestava, která vyhodnocuje zadané aplikace hnojiv a pastvu vzhledem k některým podmínkám nových závazků AEKO uzavřených od roku 2015. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky.

V levém menu EPH v části Kontrolní sestavy se nacházejí odkazy umožňující spuštění různých kontrolních sestav. Účelem kontrolních sestav je pomoci zemědělcům, kteří v aplikaci EPH zadali aplikace hnojiv a pastvu, vyhodnotit správnost plnění některých podmínek nitrátové směrnice, starých závazků AEO uzavřených v letech 2007 – 2013, nových závazků AEKO uzavřených od roku 2015 a také podmínky DZES 6b (dříve GAEC č. 3) týkající se půdy a zásoby uhlíku.

Nově je v kontrolních sestavách upravena kontrola aplikací hnojiv s ohledem na možné zákazy hnojení. Od roku 2016 došlo z důvodu odlišného přístupu k vyhodnocení zákazu hnojení, k úpravě této kontrolní sestavy – proto jsou k dispozici dva samostatné odkazy pro kontrolu období zákazu hnojení do 31. 7. 2016 a kontrolu období zákazu hnojení od  1. 8. 2016.

K úpravám došlo i u sestavy pro kontrolu tzv. podzimního hnojení (podmínky omezení hnojení od 15.6. do doby začátku zákazu hnojení). Úpravy byly zapracovány do stávající kontrolní sestavy - Omezení hnojení od 2012.

Zcela nově je zavedena kontrolní sestava, která vyhodnocuje plnění některých podmínek hnojení a pastvy v AEKO závazcích 2015-2020. Tato kontrolní sestava obsahuje:

  • kontrolu obecného limitu 160 kg N/ha v rámci podopatření Ošetřování travních porostů – kontroluje se, zda suma přepočteného dusíku dodaného pastvou a aplikací hnojiv nepřekračuje stanovený limit. V případě překročení limitu se vypíšou všechny aplikace hnojiv a pastvy v rámci daného DPB do jedné tabulky.

  • kontrolu aplikace hnojiv v rámci opatření AEKO – kontroluje se, zda nějakou zadanou aplikací hnojiv nedošlo k porušení či potenciálnímu porušení podmínek hnojení stanovených v závazku AEKO.

  • kontrolu minimálního přísunu dusíku z pastvy u titulu Druhově bohaté pastviny a Suché stepní trávníky a vřesoviště – kontroluje se, zda na blocích se závazky DBP a SSTaV je evidována pastva v dostatečné míře, zda pastva proběhla ve správném termínu a povoleným druhem zvířat dle podmínek závazku AEKO.

  • kontrolu omezení pastvy - kontroluje se, zda nějakou zadanou pastvou nedošlo k porušení či potenciálnímu porušení podmínek stanovených v závazku AEKO.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.