Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

31. 5. 2023

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., konkrétně ustanovením § 60 odst. 7, se od 1. 7. 2023 zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů zemědělské půdy dle LPIS povinnost vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci. Způsob a formát předávaných dat bude stanoven novelou vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která je v legislativním procesu. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách ÚKZÚZ po schválení vyhlášky. Subjekty obhospodařující zemědělskou půdu nad 200 ha budou mít povinnost data o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin „poprvé“ poskytnout elektronicky do 31. 8. 2023 za období od 1. 7. do 31. 7. 2023. Akceptovaným formátem pro předávání dat bude soubor výhradně ve formátu XML. Ten bude možné zasílat prostřednictvím webové služby z komerčních SW anebo aplikace Evidence přípravků a hnojiv (EPH) na Portálu farmáře. Další data budou zaslána do 30. 9. 2023 za období 1. 7. až 31. 8. 2023 (dále do 31. 10. 2023 za období 1. 7. až 30. 9. 2023, atd.). K danému tématu je v plánu prostřednictvím aplikace TEAMS uskutečnit dne 23. 6. 2023 schůzku s dodavateli komerčních SW, v rámci níž budou seznámeni se strukturou webové služby a principem zpracování dat. Novelou rostlinolékařského zákona se nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci. Záznam může být proveden v písemné podobě např. do pracovního sešitu, knihy evidence o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, pokud není proveden záznam v elektronické podobě např. na Portálu farmáře nebo v komerčních SW.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.