přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny

Významným znakem skupiny LAKR je její velká druhová rozmanitost. Zařazení do dílčí skupiny (léčivé, aromatické, kořeninové) neomezuje jejich využití – jeden druh může být zároveň aromatickou i léčivou rostlinou (máta, fenykl, kmín apod.), některé druhy jsou pěstovány také jako zeleniny (např. fenykl), jiné mají i formy okrasné (např. bazalka).

Dají se používat přímo, ať už k léčení či výrobě koření a čajovin, jsou zpracovávány farmaceutickým a potravinářským průmyslem, extrakty z nich jsou využívány při výrobě kosmetiky, bylinných likérů apod. Řada druhů, které se používají jako LAKR, má fytoremediační schopnost, některé z druhů LAKR jsou využívány jako energetické plodiny.

Rozsah pěstování LAKR je určován nestabilní situací jejich odbytu, ekonomickou i odbornou náročností, nízkou výkupní cenou a konkurencí levných dovozů LAKR. V dlouhodobém horizontu je kolísání pěstebních ploch charakteristické. Vrchol pěstování LAKR byl v roce 2011, kdy rozloha LAKR dosáhla 8 588 ha. V roce 2020 plochy dosahovaly 5 657 ha, tj. meziroční snížení o 6,7 %.

Sklizňová plocha léčivých rostlin byla 2 728 ha, tj. meziroční snížení o 7,9 %. Dále pak sklizňová plocha kořeninových a aromatických rostlin se v roce 2020 meziročně snížila o 5,5 %, a to na 2 929 ha. Z této plochy kmín zaujímal 2 755 ha, tj. 94 % z celkové plochy kořeninových a aromatických rostlin. 

Ve světovém i evropském měřítku tak pěstování LAKR nabývá na významu – a to v současné době ani ne tak z objemového hlediska, jako především z pohledu dostát rostoucím nárokům na kvalitu produktu. Proto hlavním světovým trendem je zavedení správné pěstitelské praxe včetně posklizňové úpravy a skladování, jak v konvenčním, tak i ekologickém zemědělství. Nezanedbatelnou součástí tuzemského sektoru LAKR je také tzv. hobby pěstování.

 

23.8.2018

Jak na léčivé, aromatické a kořeninové rostliny a výrobky z nich PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 657 KB)

Leták MZe - Jak na léčivé, aromatické a kořeninové rostliny a výrobky z nich


15.1.2010

Ochrana práv k odrůdám v ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 651 KB)

Ochrana práv k odrůdám je forma ochrany duševního vlastnictví v zemědělství, která je zakotvena jako mezinárodní systém Mezinárodní úmluvou na ochranu práv k novým odrůdám rostlin. Každý uživatel chráněné odrůdy je povinnen respektovat práva držitele odrůdových práv, jejichž dodržování může být vymáháno i soudní cestou.


17.7.2008

Pěstování LAKR v ekologickém zemědělství

Analýza současného stavu pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) v ekologickém zemědělství ČR (studie VÚZE).