Rozhovor čtvrtý - Dovozce

Dovozce (příjemce) - dovozce se živí dovozem vína a jeho dalším prodejem vinotékařům a obchodníkům.


Vysvětlivky

1 - Obal určený pro spotřebitele – jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje
podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

7 - SZIF - Statní zemědělský intervenční fond, zřizuje přístup na Portál farmáře

8 - SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce, kontroluje dovozy vína nahlášené do 12 hodin po přivezení. Na místě musí nahlášené víno posečkat nejméně 10 dní!

9 – Registr vinic – Registr vinic obsahuje seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích; údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků a osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů; seznam provozoven výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebiteli; množství nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu spolu s dalšími údaji podle § 14a; evidenční knihy podle § 30 odst. 3; údaje podle předpisů Evropské unie. Vedením registru vinice je pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.