Koně/Equidae

Informace o zavádění Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 v České republice / Information about implementing Commission Regulation (EC) No 504/2008 in the Czech Republic.

 

Příslušný úřad:

 

Competent authority:

 

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17

117 05 Praha 1

 

Ministry of Agriculture of The Czech Republic

Těšnov 65/17

117 05 Prague 1

Czech Republic

 

Kontaktní osoba:

 

Contact person:

Jitka Leiblová

Tel.: +420 221 814 579

Fax.: +420 221 812 949

e-mail: jitka.leiblova@mze.cz

Mrs. Jitka Leiblová

Tel.: +420 221 814 579

Fax.: +420 221 812 949

e-mail: jitka.leiblova@mze.cz


Článek 4 (5) - Seznam vydávajících orgánů / Article 4 (5) List of issuing bodies

Název (adresa WWW) Adresa, e-mail

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p., Hřebčín Slatiňany

538 21 Slatiňany

Czech Republic

info@uek.cz

Česká klusácká asociace

Radotínská 69

159 00 Praha 5

Czech Republic

trotting@czetra.cz

Jockey Club ČR

Radotínská 69

159 00 Praha 5

Czech Republic

sekretariat@dostihy.cz

Asociace svazů chovatelů koní ČR o.s.

U Hřebčince 479

397 01 Písek

Czech Republic

info@aschk.cz

Asociace chovatelů huculského koně

Pražská 607

530 02 Pardubice

Czech Republic

jelineking@seznam.cz

Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní

P.O.Box 60

460 01 Liberec

Czech Republic

achpak.cr@tiscali.cz

Svaz chovatelů lipického koně ČR

Český Šternberk 47

257 27 Český Šternberk

Czech Republic

schlk@seznam.cz

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.

533 14 Kladruby nad Labem

Czech Republic

kladruby@nhkladruby.cz

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR

Vrchlického 68

538 21 Slatiňany

Czech Republic

shagyaarab.org@seznam.cz

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR

Hřebčinec Nemošice 29

530 02 Pardubice

Czech Republic

schcs@studbookcs.cz

 

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka o.s.

Chropyňská 1902

767 01 Kroměříž

Czech Republic

moravskyteplokrevnik@seznam.cz

schpmt@seznam.cz

Svaz chovatelů koní Kinských

Hradištko u Sadské 126

289 12 Sadská

Czech Republic

js@equus-kinsky.cz

Svaz chovatelů českého trakéna

Hlavní 115

747 23 Bolatice

Czech Republic

vit.holy@email.cz

Česká Asociace Connemara Pony

Straškov 32

411 84 Straškov – Vodochody

Czech Republic

m.pavlisova@connemarapony.cz

 


 

Článek 5 (6) / Article 5 (6)

Česká republika uplatňuje znění prvního pododstavce, tj. koňovití narození na území České republiky jsou identifikováni v souladu s tímto nařízením před 31. prosincem roku narození daného koňovitého nebo během šesti měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později.

The Czech Republic apply the first subparagraph i. e. equidae born in the Czech Republic shall be identified in accordance with Regulation before 31 December of the year of birth of the equine animal or within six months following the date of birth, whatever date occurs later.

Článek 7 (2) / Article 7 (2)

Česká republika neuplatňuje odchylku stanovenou v článku 7 odstavci 1.

The Czech Republic does not use of the derogation provided for in Article 7 paragraph 1.

Článek 12 (4) / Article 12 (4)

Česká republika uplatňuje odchylku stanovenou v článku 12 odstavci 1.

Pro některá plemena koňovitých je možné použít výžeh jako alternativní metodu označování.

Seznam plemen (které mohou používat výžeh jako alternativní metody označování):

 • starokladrubský kůň
 • lipický kůň
 • Shagya – arab
 • norik
 • slezský norik
 • českomoravský belgický kůň
 • moravský teplokrevník

Pro koňovité je možné použít analýzu DNA jako alternativní metodu označování v případě, že je elektronický odpovídač poškozen nebo v případě, že elektronický odpovídač neodpovídá Nařízení č. 504/2008.

Jiné alternativní metody nejsou v současné době povoleny.

The Czech Republic uses the derogation provided for in Article 12 paragraph 1.

For some breeds equidae it is possible to use branding as alternative method of identification.

List of breeds (which can use branding as alternative method of identification):

 • The Old Kladrub Horse
 • The Lipizzaner
 • The Shagya – Arab
 • The Noriker
 • The Silesian Noriker
 • The Bohemian-Moravian Belgian Horse
 • The Moravian warm - blood horse

For equidae it is possible to use DNA code as an alternative method in the case of a transponder’s damage or in the case of a transponder is not in accordance to Regulation No 504/2008.

Other alternative methods are unavailable at present.

Článek 14 (2) / Article 14 (2)

Česká republika neuplatňuje odchylku stanovenou v článku 14 odstavci 1.

The Czech Republic does not uses the derogation provided for in Article 14 paragraph 1.

Článek 23 (3) / Article 23 (3)

Jméno, adresa a šestimístný identifikační kód centrálních databází kompatibilní se systémem jedinečných identifikačních čísel koňovitých (UELN).

Name, address and six-digit UELN-compatible identification code of central databases.

Jméno plemene anglicky

Name of the breed

Jméno plemene 

Czech name of the breed

Název organizace + kontakt

Name of the organization + contact

UELN

Kód země a organizace

Code of the country and organization

Bohemian-Moravian Belgian Horse českomoravský belgický kůň Asociace svazů chovatelů koní ČR o.s. 203 001
U Hřebčince 479
Silesian Noriker slezský norik 397 01 Písek
Noriker norik Czech Republic
Haflinger hafling www.aschk.cz  info@aschk.cz  
Shetland shletlandský pony  
Czech Sports Pony český sportovní pony  
Arab arabský kůň  
Welsh pony Velšská plemena pony a kob  
- Welsh Mountain Pony, section A - welsh mountain pony, sekce A  
- Welsh Pony, section B - welsh pony, sekce B  
- Welsh Pony of Cob Type, section C - welsh pony of cob type, sekce C  
- Welsh Cob, Section D - welsh cob sekce D  
- Welsh Part Bred - welsh part bred  
Mini Horse Mini Horse  
Irish Cob Irish cob  
Czech warmblood český teplokrevník  
Donkey Osel domácí  
Hucul huculský kůň Asociace chovatelů huculského koně 203 002
Pražská 607
530 02 Pardubice
Czech Republic
www.hucul-achhk.cz jelineking@seznam.cz
Purebred Arabian Horse arabský plnokrevný kůň Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní 203 003
P.O.Box 60
460 01 Liberec
Czech Republic
www.achpak.cz achpak.cr@tiscali.cz
AmericanTrotter klusák Česká klusácká asociace 203 004
Radotínská 69
Russian Trotter 159 00 Praha 5
French Trotter Czech Republic
Orlov Trotter www.czetra.cz trotting@czetra.cz
Lipizzaner lipický kůň Svaz chovatelů lipického koně ČR 203 005
Dvůr Prak
257 27 Český Šternberk 47
Czech Republic
 
The Old Kladrub Horse starokladrubský kůň Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p. 203 006
533 14 Kladruby nad Labem
Czech Republic
www.nhkladruby.cz chovkoni@nhkladruby.cz
Shagya - Arab Shagya - arab Svaz chovatelů Shagya-araba v ČR 203 007
Zámecká 1
538 21 Slatiňany
Czech Republic
navratil@af.czu.cz
Czech Warmblood  český teplokrevník Svaz chovatelů českého teplokrevníka 203 009
U Hřebčince 479
397 01 Písek
Czech Republic
www.schct.cz schct@tiscali.cz
Slovak Warmblood  slovenský teplokrevník Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR 203 010
Hřebčinec Nemošice 29
530 02 Pardubice
Czech Republic
www.studbookcs.cz schcs@studbook.cz
Connemara Pony connemara pony Česká Asociace Connemara Pony  
Straškov 32
411 84 Staškov - Vodochody
Czech Republic

Článek 23 (4) / Article 23 (4)

Kontaktní místo pro dodání potvrzení uvedeného v článku 19 odstavec 1 písm. c):

The contact point to receive the attestation referred to in Article 19(1)(c):

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p., Hřebčín Slatiňany,
538 21 Slatiňany
Czech Republic

www: www.uek.cz
e-mail: info@uek.cz

Přílohy

Koně - Equidae 2023

Stáhnout (doc, 90 kB)

Equidae

19. 10. 2017

The competent authority and the providing of Articles 4 (5), 5 (6), 7 (2), 12 (4), 14 (2) , 23 (3) and (4) of Commission Regulation (EC) No 504/2008.

Stáhnout (pdf, 526 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.