Úplná znění vybraných předpisů

Stáhnout PDF

Vyhláška 175/2005 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

Účinnost od: 15. 5. 2005

Stáhnout PDF

Vyhláška 334/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Účinnost od: 31. 5. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 136/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 136/2000 Sb., kterou se vymezují neregistrované odrůdy rostlinného druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž...

Účinnost od: 18. 5. 2000

Stáhnout PDF

Zákon 408/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění...

Účinnost od: 1. 2. 2001

Stáhnout PDF

Vyhláška 381/2000 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 381/2000 Sb., o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd

Účinnost od: 31. 10. 2000

Stáhnout PDF

Zákon 326/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Účinnost od: 31. 5. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 58/1999 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 58/1999 Sb., kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál...

Účinnost od: 2. 4. 1999

Stáhnout PDF

Vyhláška 215/2008 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Účinnost od: 12. 7. 2008

Stáhnout PDF

Vyhláška 328/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich...

Účinnost od: 31. 5. 2004

Stáhnout PDF

Vyhláška 332/2004 Sb.

Původní znění / Úplné znění

Vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka...

Účinnost od: 31. 5. 2004

1 2

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.