Establishments in the zootechnical field

I. Bodies approved or recognised for maintaining or establishing a herd-book, flock book or studbook

(a) Bovine species

CZECH REPUBLIC

List of bodies as referred to in Article 1(b) of Directive 77/504/EEC officially recognised for the purpose of maintaining or establishing herd-books

Name

Approval date

Contact details

Name of the breed(s)

Svaz chovatelů normandského skotu z.s.
 

The Breeder`s Associaton of Normande Cattle

 

Karlov - Bílkov 120

380 01 Dačice

Czech Republic

+420384420081

kolmanova@karlov-dacice.cz

www.normande.cz

Normanský skot

 

 

 

Normande Cattle

Český svaz chovatelů málopočetných dojných plemen skotu z.s.
 
Czech Breeder`s Associaton of the Small Populations of the Dairy Cattle

 

›Šťáhlavice 207

332 04 Šťáhlavice

+420605206063

hanpos@seznam.cz  

www.jersey.cz

www.brownswiss.cz

Jersejský skot

Brown swiss

 

 

 

Jersey Cattle

Brown Swiss

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.
 
Holstein Cattle Breeder`s Asssociation of the Czech Republic

 

Benešovská 123

252 09 Hradištko

Czech Republic

+420257896248

+420602116740

office@holstein.cz   

www.holstein.cz

Holštýnský skot

 

 

 

Holstein

Red - Holstein

Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.
 
Czech Fleckvieh Cattle Association

 

U Topíren 2

170 41 Praha 7

Czech Republic

+420266710563

+420266710853

svaz@cestr.cz

www.cestr.cz

Český strakatý skot

Česká červinka

 

 

 

Czech Fleckvieh Cattle

Czech Red Cattle

Český svaz chovatelů masného skotu, z.s.
 
Czech Beef Breeder`s Association

 

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Czech Republic

tel: +420221812865

info@cschms.cz

www.cschms.cz

Aberdeen Angus

Andorrský hnědý skot

Aubrac

Bazadaise

Belgické modrobílé

Blonde d´Aquitaine

Galloway

Gasconne

Hereford

Highland

Charolais

Limousine

Parthenaise

Piemontese

Pinzgauer

Rouge des prés

Salers

Shorthorn

Masný simentál

Texas longhorn

Vosgienne

Wagyu

 

 

Aberdeen Angus

Bruna d’Andorra

Aubrac cattle

Bazadaise

Belgian Blue

Blonde d´Aquitaine

Galloway

Gasconne

Hereford

Highland

Charolais

Limousine

Parthenaise

Piemontese

Pinzgauer

Rouge des prés

Salers

Shorthorn

Simmental

Texas longhorn

Vosgienne

Wagyu


(b) Porcine species (pure-bred breeding pigs)

CZECH REPUBLIC

List of bodies as referred to in Article 1(c) of Directive 88/661/EEC officially approved for

maintaining herd-books

Name

Approval date

Remarks

Name of the breed(s)

Svaz chovatelů prasat, z.s.

Pig Breeder`s Association

 

Bavorská 856/14

155 00 Praha 5

Czech Republic

+420607667331

info@schpcm.cz

www.schpcm.cz

České bílé ušlechtilé

České výrazně masné

Přeštické černostrakaté

Česká landrase

Pietrain

Bílé otcovské

Duroc

Hampshire

 

Czech Large White

Czech Meat Pig

Presticke Black-pied Pig

Czech Landrace

Pietrain

Large White - sire line

Duroc

Hampshire


(c) Porcine species (hybrid breeding pigs)

CZECH REPUBLIC

List of bodies as referred to in Article 1(d) of Directive 88/661/EEC officially approved for

maintaining registers

Version
01/01/2010

Name

Approval date

Contact details

Remarks

AGRAMM, s.r.o.

 

Pozlovice 374

763 26 Luhačovice

Czech Republic

+420577132179

fax: +420577131466

agramm@agramm.cz

www.agramm.cz

 

ČESKÁ PIC, s.r.o.

 

Žampachova 12

613 00 Brno

Czech Republic

+420777602848

info@ceskapic.cz

www.ceskapic.cz

L02 (GP 1010)

L03 (GP 1020)

L08 (GP 1075)

L353

PIC 1050 (GP 1050)

PIC 1065 (GP 1065)

PIC 337

PIC 426 (PIC 408)

PIC 410

C23 (Camborough 23)

C27 (Camborough 27)

FRANCE HYBRIDES CZ a.s.

 

 

›Poděbradská 2026

288 72 Nymburk

Czech Republic

+420724068721

svoboda@fh.cz

 

Topigs Norsvin CZ, s.r.o.

 

›Poděbradova 1036

664 42 Modřice

Czech Republic

+420530505565

info@topigs.cz 

www.topigsnorsvin.cz

 

Service4farmers s. r. o.

 

›Těšínská 258

735 43 Albrechtice

Czech Republic

+420603513849

info@service4farmers.cz   

www.service4farmers.cz  

 


(d) Ovine species

CZECH REPUBLIC

List of bodies as referred to in Article 2(b) of Directive 89/361/EEC officially approved for the

purpose of maintaining or establishing flock books

Version
02/07/2012

Name

Approval date

Contact details

Name of the breed(s)

Remarks

Svazu chovatelů ovcí a koz z. s

 

Association of sheep and goats breeders

 

Ptašinsského 5

602 00 Brno

Czech Republic

+420 541 243 481

pko.schok@atlas.cz   

www.schok.cz

Bergshaf

Berrichone du Cher

Bílá alpská ovce

Cigaja

Clun Forest

Dojná syntetická linie

Charollais

Hampshire

Jacob

Jurská ovce

Kamerunská ovce

Kerry Hill

Lacaune

Laine

Leicester

Merino

Merinolandshaf

Německá černohlavá ovce

Německá dlouhovlnná ovce

Olkuská ovce

Oxford Down

Romanovská ovce

Romney

Suffolk

Šumavská ovce

Texel

Valašská ovce

Vřesová ovce

Východofrízská ovce

Zušlechtěná Valaška

Zwartbles

Žírné Merino

 

Bergshaf

Berrichone du Cher

White Alpine Sheep

Cigaya

Clun Forest

Dairy Synthetic Side

Charollais

Hampshire Down

Jacob

Jurrasic Sheep

West African Dwarf

Kerry Hill

Lacaune

Laine

Leicester

Merino

German Improved Merino

German Blackheaded Mutton

German  Long-fleece Sheep

Olkuska Sheep

Oxford Down

Romanow Sheep

Romney March

Suffolk

Sumava Sheep

Texel

Vallachian Sheep

Polish Heat Sheep

East Friesian Sheep

Improved Vallachian Sheep

Zwartbles

Slaughter Merino

 

Dorper asociace CZ

 

 

›Vendryně 942

739 94 Vendryně

Czech Republic

+420 558 350 900, +420 731 446 881

dorpercz@dorper.biz

www.dorper.biz

Dorper

 

 

Dorper

 


(e) Caprine species

CZECH REPUBLIC

List of bodies as referred to in Article 2(b) of Directive 89/361/EEC officially approved for the

purpose of maintaining or establishing flock books

Version
01/01/2010

Name

Approval date

Contact details

Name of the breed(s)

Remarks

Svazu chovatelů ovcí a koz z. s.

 

Association of sheep and goats breeders

 

Ptašinsského 5

602 00 Brno

Czech Republic

+420 541 243 481 

pko.schok@atlas.cz

www.schok.cz

Koza bílá krátkosrstá

Koza hnědá krátkosrstá

Koza mohérová

Koza kašmírová

Koza bůrská

 

White Short-Hair Goat

Brown Short-Hair Goat

Angora Goat

Cashmere Goat

Boer Goat

 


(f) Equine species

CZECH REPUBLIC

List of bodies as referred to in Article 2(c) of Directive 90/427/EEC officially approved or recognised for maintaining or establishing studbooks

Version
30/06/2012

Six digit UELN

— compatible

identification

code of the

database

Name

Approval date

Contact details

Name of the

breed

Studbook of

the origin of

the breed

Remarks

203 001

Asociace svazů chovatelů koní ČR o.s.

 

 

U Hřebčince 479

397 01 Písek

Czech Republic

+420382210644, +420731482476

fax: +420382210644

info@aschk.cz

www.aschk.cz

Českomoravský belgický kůň

Slezský norik

Norik

Hafling

Shetland pony

Český sportovní pony

Arabský kůň

Velšká plemena pony a kob

Mini horse

Irish cob

Český teplokrevník

Osel domácí

 

Bohemian-Moravian Belgian Horse

Silesian Noriker

Noriker

Haflinger

Shetland

Czech Sports Pony

Arab

Welsh pony

  •  Welsh Mountain Pony, section A
  •  Welsh Pony, section B
  •  Welsh Pony of Cob Type, section C
  •  Welsh Cob, Section D
  •  Welsh Part Bred

Mini Horse

Irish Cob,

Czech warmblood

Donkey

 

 

203 002

Asociace chovatelů huculského koně

 

 

Pražská 607

530 02 Pardubice

Czech Republic

+420466335302, +420777855006

fax: +420466335302

jelineking@seznam.cz

www.hucul-achhk.cz           

Huculský kůň

 

 

 

Hucul

 

 

203 003

Asociace chovatelů plnokrevných arabských koní

 

 

P.O.Box 60

463 01 Liberec

Czech Republic

+420485133828, +420602411186

+420485133828

achpak.cr@tiscali.cz

www.achpak.cz            

Plnokrevný arabský kůň

 

 

Purebred Arabian Horse

 

 

203 004

Česká klusácká asociace

 

 

Radotínská 69

159 00 Praha 5

Czech Republic

+420257940250, +420737667142

fax: + 420257941087

trotting@czetra.cz

www.czetra.cz 

Klusák

 

 

American Trotter

Russian Trotter

French Trotter

Orlov Trotter

 

 

203 005

Svaz Chovatelů Lipického koně ČR

 

 

Dvůr Prak

Český Šternberk 47

 257 27 Český Šternberk 47

 Czech Republic

+420603832346, + 420724070770

@ schlk@seznam.cz

www.schlk.wbs.cz

Lipický kůň

 

 

Lipizzaner

 

 

203 006

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

 

533 14 Kladruby nad Labem

 Czech Republic

+420466933932-7, +420466932374

@ chovkoni@nhkladruby.cz

www.nhkladruby.cz

Starokladrubský kůň

 

 

The Old Kladrub’s Horse

 

 

203 007

Svaz chovatelů Shagya Araba v ČR

 

Zámecká 1

 538 21 Slatiňany

 Czech Republic

+420491813301, +420737719751

@ shagyaarab.org@seznam.cz

www.shagyaarab.org

Shagya - arab

 

 

Shagya - Arab

 

 

203 009

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

 

 

U Hřebčince 479

 397 01 Písek

 Czech Republic

 +420382224144,

+4206058581627

@ schct@tiscali.cz

www.schct.cz

Český teplokrevník

 

 

Czech Warmblood

 

 

203 010

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR

 

 

Hřebčinec Nemošice 29

 530 02 Pardubice

 Czech Republic

 +420466670861,

+420603501056

@ schcs@studbook.cz

www.studbookcs.cz

 

Slovenský teplokrevník

 

 

Slovak Warmblood

 

 

203 011

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

 

ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ ČR

 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.,

 

 

538 21 Slatiňany

 Czech Republic

+4204693198767, +420469319876

@ info@uek.cz

www.uek.cz

Koně pro chov a produkci, osli a kříženci

 

 

 

 

 

 

Equidae for breeding and production, donkeys and crossbreeds

 

 

203 012

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka o.s.

 

 

Chropyňská 1902

 767 01 Kroměříž

 Czech Republic

 +420581762830,

+4207322066287

moravskyteplokrevnik@seznam.cz , schpmt@seznam.cz

www.moravskyteplokrevnik.cz

Moravský teplokrevník

 

 

Moravian Warmblood Horse

 

 

203 013

Svaz chovatelů koní Kinských

 

Hradištko u Sadské 126

 289 12 Sadská

 Czech Republic

+420603269705, +420777247110

@ schkk@equus-kinsky.cz

www.schkk.cz

Kůň Kinský

 

 

Kinsky Horse

 

 

203 014

Svaz chovatelů českého trakéna

 

 Hlavní 115

 747 23 Bolatice

 Czech Republic

+420777269849

@ vit.holy@email.cz

 

Trakénský kůň

 

 

Trakehner

 

 

203 015 Česká Asociace Connemara Pony    

Straškov 32

411 84 Straškov – Vodochody

Czech Republic

Connemara pony

 

 

Connemara pony

   

203 CZE

Jockey Club ČR

 

 

 Radotínská 69

 159 00 Praha 5

 Czech Republic

+420257941177, +420257941173, +420257941437, +420 725934321,

+420257310088

@ dostihy@dostihy.cz

www.dostihyjc.cz

Anglický plnokrevník

 

 

Thoroughbred

 

 


II. Criteria laid down for the distribution of funds for the safeguard, development and, improvement of breeding

CZECH REPUBLIC

Criteria laid down for the distribution of funds for the safeguard, development and, improvement of breeding (Directive 90/428/EEC)

Version
01/01/2017

 

According to Article 4 (2) second indent the criterion for participation is the horses bred in the Czech Republic.

 


III. Equine competitions falling under the derogation from the principle of non-discrimination

CZECH REPUBLIC

Equestrian

discipline

Number of competitions falling under the derogation according to Article 4(2) first

indent of Council Directive 90/428/EEC

Year 2017

 

FEI disciplines

a) 58

b) 0

c) 0

1%

 

Galloping horses

a) 40

b) 0

c) 0

7,4%

 

Trotters

a) 11

b) 0

c) 9

4%

 

Other competitions

a) 32

b) 2

c) 1

58,2%

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.