Dotace

Cílem je podporovat systémy hospodaření, které jsou šetrné k životnímu prostředí a navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice.

Opatření je realizováno formou pětiletých závazků. V rámci opatření Ekologické zemědělství bude nově možné hospodařit souběžně v režimu konvenční produkce.

Žadatel může být pouze zemědělský podnikatel a registrovaný ekologický podnikatel, který obhospodařuje min. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v LPIS. Zároveň musí dodržovat požadavky Podmíněnosti, minimální požadavky na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin a nově je povinen zúčastnit se alespoň jednou za dobu závazku školení o vhodných praktikách v EZ.

  • Zemědělská kultura trvalý travní porost
  • Zemědělská kultura standardní orná půda
  • Zemědělská kultura travní porost na orné půdě
  • Zemědělská kultura ovocný sad
  • Zemědělská kultura vinice/chmelnice

Více>

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.