Agenda ÚSKVBL

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nezávisle hodnotí a sleduje účinnost, bezpečnost a kvalitu veterinárních léčivých přípravků. Svojí činností směřuje k zvýšení dostupnosti a bezpečnému používání účinných a kvalitních léčiv ve veterinární praxi a k informovanosti široké veterinární obce. Díky rozsahu své činnosti má jedinečný rozhled v oblasti vývoje veterinárních léčiv, hodnocení rizik spojených s používáním léčiv, sledování účinnosti, kvality a bezpečnosti veterinárních přípravků. Ústav pracuje nezávisle a v rozsahu své působnosti se snaží vytvářet vědeckou oporu v oblasti registrace a používání veterinárních léčivých přípravků a přinášet všechny potřebné informace jak pro žadatele a držitele registračních rozhodnutí, tak veterinární specialisty, odborníky zabývající se bezpečností potravin živočišného původu a zástupce různých oborových či zájmových asociací, či organizací. Ústav nezávisle hodnotí a sleduje účinnost, bezpečnost a kvalitu veterinárních léčivých přípravků. Svojí činností směřuje k zvýšení dostupnosti a bezpečnému používání účinných a kvalitních léčiv ve veterinární praxi a k informovanosti široké veterinární obce. Díky rozsahu své činnosti má jedinečný rozhled v oblasti vývoje veterinárních léčiv, hodnocení rizik spojených s používáním léčiv, sledování účinnosti, kvality a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků. Ústav pracuje nezávisle a v rozsahu své působnosti se snaží vytvářet vědeckou oporu v oblasti registrace a používání veterinárních léčivých přípravků a přinášet všechny potřebné informace jak pro žadatele a držitele registračních rozhodnutí, tak veterinární specialisty, odborníky zabývající se bezpečností potravin živočišného původu a zástupce různých oborových či zájmových asociací, či organizací. Prioritami ústavu je pracovat a komunikovat transparentně se všemi příslušnými partnery a poskytovat veřejně dostupné informace, na které má veřejnost, a to nejen veterinární nárok, přímo na webové stránce ústavu.

Odbor inspekce ÚSKVBL je odpovědný v rámci činnosti a oprávnění ÚSKVBL podle § 16 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů za:

  • vydávání povolení k výrobě veterinárních léčivých přípravků včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, včetně změn vydaných povolení
  • vydávání povolení k činnosti kontrolní laboratoře v oblasti veterinárních léčiv, včetně změn vydaných povolení
  • vydávání povolení k distribuci veterinárních léčiv, včetně změn vydaných povolení
  • vydává certifikáty výrobcům, kontrolním laboratořím nebo distributorům, kterými osvědčuje splnění podmínek správné výrobní praxe nebo správné distribuční praxe
  • kontroluje u provozovatelů a dalších osob zacházejících s léčivy dodržování zákona o léčivech, dodržování správné výrobní praxe, dodržování správné distribuční praxe a podmínek v příslušném povolení
  • připravuje ke zveřejnění seznamy provozovatelů
  • podílí se na mezinárodní spolupráci v oblasti inspekcí

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.