Životní situace

20. 7. 2023
Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze chovateli poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které...
13. 11. 2023
Chci začít chovat hospodářské zvíře, na které se vztahuje evidenční povinnost podle plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) - povinnost se vztahuje na chov turů, koní a oslů a jejich kříženců,...
17. 3. 2017
Poskytnutí náhrady nákladů a ztrát  tzn. zajištění finančních prostředků na náhradu majetkové újmy, která vznikla v důsledků plnění mimořádných rostlinolékařských opatření nařizovaných Ústředním...
15. 3. 2017
Žadatel chce zahájit: 1) výsadbu nové vinice, a nebo 2) opětovnou výsadbu vinice.
10. 3. 2017
Ministerstvo zemědělství může v odůvodněných případech udělit výjimku na: vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích; zásahy na zvířatech; přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu;...
10. 3. 2017
Každý hospodářský subjekt, který produkuje, připravuje, skladuje nebo dováží ze třetí země nebo uvádí na trh produkty jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období (ekologický zemědělec,...
10. 3. 2017
Zájem o vývoz zemědělských výrobků a potravin z ČR do zemí mimo Evropskou unii. Zájem o dovoz zemědělských výrobků a potravin ze zemí mimo Evropskou unii do České republiky.
28. 2. 2011
Životní situace se týká podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
1. 1. 2010
Žadatel chce zahájit podnikání v oblasti rostlinné produkce.
21. 6. 2006
Zákon o krmivech (dále jen "zákon") stanovuje mj. podmínky pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů doplňkových látek. Pokud je nutné a nezbytné pro účely biologického...
Chci začít pěstovat geneticky modifikovanou plodinu, na kterou se vztahuje evidenční povinnost podle vyhlášky č. 392/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování...
1. 4. 2005
Projekt pokusů je písemně vyjádřený záměr a cíl pokusu na zvířeti, který musí obsahovat identifikaci uživatelského zařízení a údaje o jeho akreditaci (§ 15 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti...

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.