Registrace do systému ekologického zemědělství

Povinnost registrace

Každý hospodářský subjekt, který produkuje, připravuje, skladuje nebo dováží ze třetí země nebo uvádí na trh produkty jako ekologické produkty nebo produkty z přechodného období (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, dovozce, vývozce, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby, ekologický včelař, ekologický pěstitel hub, sběrač volně rostoucích rostlin a ekologický chovatel ryb) se musí podrobit registraci na Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a kontrolnímu systému v ekologickém zemědělství (EZ).

Tato povinnost se nevztahuje na maloobchody, které pouze prodávají biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebalují, ale pouze je odeberou od dodavatele, umístí do obchodu a prodají konečnému spotřebiteli. Internetový obchod s potravinami (e-shop) však registraci podléhá!

Povinnost registrace se nevztahuje na veřejné stravování. Veřejné stravování certifikují kontrolní a certifikační organizace (KO) v rámci svých soukromých standardů. Povinnost registrace se dále obecně nevztahuje na produkty, které nejsou zemědělského původu nebo nejsou potravinami či krmivem (např. kosmetika, oblečení, cigarety apod.).

Všechny registrované subjekty (dále jen „osoby podnikající v EZ“ nebo „subjekty“) jsou uveřejněny v Registru ekologických podnikatelů www.eagri.cz/rep

Obecný postup pro registraci

Každá osoba podnikající v EZ musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní (certifikační) organizací, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v EZ.

 1. Zájemce o podnikání v EZ si zvolí jednu z níže uvedených KO:
 2. KO provede u zájemce vstupní kontrolu. Na základě výsledku této kontroly a uzavřené smlouvy podá zájemce písemně žádost o registraci prostřednictvím veřejné datové sítě opatřenou  elektronickým podpisem (ID DS: yphaax8) nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:
  Ministerstvo zemědělství
  Odbor environmentální a ekologického zemědělství
  Těšnov 56/17
  110 00  Praha 1
  Žádost lze podat rovněž osobně na podatelnu ministerstva na výše uvedené adrese
 3. Dnem doručení bezchybné žádosti o registraci na ministerstvo je osoba registrována.

Zrušení a zánik registrace (deregistrace)

Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v EZ v těchto případech:

 1. na vlastní písemnou žádost, doručenou na ministerstvo
 2. z moci úřední, a to:
  • při opakovaném porušení požadavků stanovených zákonem o ekologickém zemědělství a předpisy Evropské unie;
  • pokud ekologický podnikatel (zemědělec) nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu na ekologickou produkci alespoň jeden certifikát a v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy alespoň jeden certifikát za rok;
  • pokud výrobce biopotravin, výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň jeden certifikát;
  • pokud subjekt nebude mít více než 30 dní smlouvu s žádnou KO.

Registrace se ruší dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace.

Registrace osoby podnikající v EZ zanikne, jestliže tato osoba:

 1. zemřela;
 2. zanikla;
 3. došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba podnikající v EZ již dále nehospodaří.

Zánikem osoby podnikající v EZ se rozumí zánik IČ, na které byla osoba registrována. V těchto případech dojde neprodleně k výmazu ze seznamu.
O zrušení či zániku osoby podnikající v EZ ministerstvo průběžně informuje příslušnou KO.

Podrobnější informace a naleznete v Metodickém pokynu č. 5/2021.

Formulář žádosti.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.