Živočišná výroba

Živočišná výroba je velmi významnou součástí zemědělské výroby, zejména kvůli efektivnímu využívání rostlinné výroby coby zdroje všech druhů krmiv a na druhé straně také velký podíl tohoto odvětví při údržbě krajiny. Jedná se především o podhorské a horské oblasti, kde převládá pastevní chov skotu a ovcí. Hlavním cílem živočišné výroby je vyrábět maso, mléko, vejce nejenom na tuzemský trh, ale i pro efektivní vývoz. V České republice jsou pro chov jednotlivých kategorií hospodářských zvířat používané technologie, které jsou srovnatelné s okolními zeměmi EU.

Živočišná výroba tedy kromě produkce potravin přispívá i k udržení kulturní krajiny bez jejího neekologického přetěžování při využití optimálních technologií, které vyhovují jak zvířatům, tak i lidem, kteří se o ně starají.

20. 7. 2023
Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze chovateli poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které...

Komoditní burzy v působnosti Ministerstva zemědělství

31. 1. 2018
Záležitosti komoditních burz v České republice jsou upraveny zákonem č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Státní dozor nad komoditními burzami v České republice vykonává v úzké součinnosti Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje aktuální podklad pro chovatele k zajištění biologické bezpečnosti chovů prasat v souvislosti s aktuálním onemocněním afrického moru

4. 7. 2017
Stáhnout (pdf, 311 kB)

Zelená nafta pro živočišnou výrobu – upřesnění požadavků GŘ cel

6. 6. 2017
Ministerstvo zemědělství v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 453/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“) v oblasti tzv. zelené nafty, upozorňuje chovatele hospodářských zvířat na změnu předpisů ohledně uplatnění vratky spotřební daně z tzv. zelené nafty.

Mimořádné opatření na snížení produkce mléka

12. 9. 2016
Dne 9. 9. 2016 vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka. Nařízení vstoupí v platnost v sobotu 10. 9. 2016.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.