Komoditní burzy v působnosti Ministerstva zemědělství

31. 1. 2018

Záležitosti komoditních burz v České republice jsou upraveny zákonem č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Státní dozor nad komoditními burzami v České republice vykonává v úzké součinnosti Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Komoditní burzy v působnosti Ministerstva zemědělství

Záležitosti komoditních burz v České republice jsou upraveny zákonem č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

Státní dozor nad komoditními burzami v České republice vykonává v úzké součinnosti Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz, kterým bylo uděleno státní povolení týkající se obchodů se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním. V této souvislosti se jedná o následující komoditní burzy:

  • Českomoravská komoditní burza Kladno

  • Komoditní burzy Praha

    Některým komoditním burzám (např. Plodinová burze Brno – viz níže), kterým bylo uděleno státní povolení týkající se obchodů se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesnické výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním, bylo toto povolení v předchozím období odejmuto.

     

 

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK)

Sídlo: Kladno, Nám. Sítná 3127, PSČ 272 01

IČ: 49546392

Kontakt: www.cmkbk.cz

Českomoravská komoditní burza Kladno se sídlem v Kladně byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 6. září 1994 a po udělení státního povolení k provozování burzy vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 13. dubna 1995.

Státní povolení k provozování burzy byla udělena Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství dne 1. března 1995.

Předmětem burzovních obchodů ČMKBK jsou produkty průmyslové, zemědělské a lesní výroby včetně produktů vzniklých jejich zpracováním. Obchodovány jsou zejména elektřina, zemní plyn a dříví.

Burzovní komora ČMKBK, statutární a řídící orgán burzy, má 9 členů, z nichž jedna třetina je jmenována příslušným orgánem státní správy.

ČMKBK k 1. lednu 1996 zřídila Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno. Na základě žádosti dalších komoditních burz schválila burzovní komora ČMKBK možnost využití Rozhodčího soudu při ČMKBK pro řešení sporů i těmito subjekty.

Státní dozor nad Českomoravskou komoditní burzou Kladno vykonává v oblasti průmyslových komodit Ministerstvo průmyslu a obchodu a v oblasti zemědělských komodit Ministerstvo zemědělství.

Dle Výroční zprávy ČMKBK za rok 2016 objem uzavřených obchodů v roce 2016 činil 3,589 mld. Kč.

 

 

Komoditní burza Praha (KBP)

Sídlo:  Praha 6, Bělohorská 274/9, PSČ 169 00

IČ: 26728087

Kontakt: www.kbp.cz

Komoditní burza Praha se sídlem v Praze byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 21. června 2002 a po udělení státního povolení k provozování burzy vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 30. září 2002.

Státní povolení k provozování burzy bylo uděleno Ministerstvem zemědělství dne 13. srpna 2002. Rozhodnutím ze dne 22. března 2012 udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu státní povolení ke změně statutu Komoditní burzy Praha ve smyslu rozšíření předmětu burzovních obchodů o zboží spadající do jeho působnosti.

Předmětem burzovních obchodů KBP jsou produkty průmyslové, zemědělské a lesní výroby včetně produktů vzniklých jejich zpracováním. Obchodovány jsou zejména elektřina, zemní plyn a dříví.

Burzovní komora KBP, statutární a řídící orgán burzy, má 6 členů, z nichž jedna třetina je jmenována příslušným orgánem státní správy.

Komoditní burza Praha nemá zřízen burzovní rozhodčí soud. Pro řešení sporů využívá Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Státní dozor nad Komoditní burzou Praha vykonává Ministerstvo zemědělství a v oblasti průmyslových komodit Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Dle Výroční zprávy KBP za rok 2016 objem uzavřených obchodů v roce 2016 činil 40 655 836 Kč.

 

 

Plodinová burza Brno v likvidaci (PBB)

Sídlo: Brno, Kotlářská 931/53,  PSČ 602 00

IČ: 48533149

Kontakt: www.pbb.cz

Plodinová burza Brno se sídlem v Brně byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 8. prosince 1992 a po udělení státního povolení k provozování burzy vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 28. dubna 1993.

Státní povolení k provozování burzy bylo uděleno Ministerstvem zemědělství dne 18. února 1993.

Dne 2. prosince 2014 zahájilo MZe správní řízení ve věci odnětí povolení k provozování Plodinové burzy Brno, neboť zákon o komoditních burzách stanoví, že příslušný orgán státní správy státní povolení k provozování burzy odejme vždy, pokud burza ve 12 měsících předcházejících zahájení správního řízení o odejmutí povolení neorganizovala burzovní obchody průběžně a řádně. Dne 29. července 2015 bylo vydáno Rozhodnutí o odejmutí povolení k provozování Plodinové burzy Brno, a to z důvodu závažného porušování zákona o komoditních burzách. Plodinová burza Brno podala proti prvoinstančnímu rozhodnutí rozklad. Dne 13. listopadu 2015 bylo vydáno Rozhodnutí ministra zemědělství, kterým se podaný rozklad zamítá a Rozhodnutí ze dne 29. července 2015 potvrzuje.

Plodinová burza Brno podala proti Rozhodnutí ministra zemědělství ze dne
13. listopadu 2015 a Ministerstva zemědělství ze dne 29. července 2015 ve věci odejmutí státního povolení k provozování komoditní burzy žalobu. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16. února 2016 nebyl žalobě proti rozhodnutí o odejmutí státního povolení Plodinové burze Brno přiznán odkladný účinek. Plodinová burza Brno byla zrušena a vstoupila do likvidace, přičemž věc je dále předmětem soudního řízení.

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.