Dotace

Finanční prostředky na podporu tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou rostlinných plodin (šlechtění rostlinných plodin) jsou poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství, a to formou dotace, konkrétně se jedná o dotační program 3.d. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin resp. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům s diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravovaní genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Podmínky pro poskytování a čerpání finančních podpor na udržování a využívání rostlinných genotypů jsou stanoveny v každoročně vydávaných Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů stanovují podmínky pro poskytování dotací.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.