Dotace

Finanční prostředky na podporu tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou rostlinných plodin (šlechtění rostlinných plodin) jsou poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství, a to formou dotace, konkrétně se jedná o dotační program 3.d. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin resp. podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům s diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravovaní genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Podmínky pro poskytování a čerpání finančních podpor na udržování a využívání rostlinných genotypů jsou stanoveny v každoročně vydávaných Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů stanovují podmínky pro poskytování dotací.

Konečné výsledky řešeného výzkumného programu (tzv. Závěrečné zprávy) musí příjemce dotace podat do 30. 6. následujícího roku po ukončení řešeného výzkumného projektu. Souhlas se zveřejněním těchto Závěrečných zpráv po dobu nejméně 5 let je jednou z podmínek poskytnutí finanční podpory projektu.

Závěrečné zprávy dotačního programu 3.d. za roky 2014 až 2022:

AGRITEC Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Olejniny Kořeninové plodiny Hrách Bob.pdf (pdf, 5 MB)
AGROGEN Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Trávy Jeteloviny.pdf (pdf, 951 kB) AMPELOS Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Vinná réva.pdf (pdf, 968 kB)
CEZEA Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Kukuřice.pdf (pdf, 2 MB)
DLF Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Trávy Jeteloviny.pdf (pdf, 270 kB)
Holman Jiří Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Okurky.pdf (pdf, 244 kB)
Hrubeš Vladimír Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Zelenina.pdf (pdf, 243 kB) CHMELAŘSKÝ institut Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Chmel.PDF (pdf, 5 MB)
Jakešová Hana Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Trávy Jeteloviny.pdf (pdf, 240 kB)
Kozák Václav Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Česnek.pdf (pdf, 6 MB)
LIMAGRAIN Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Pšenice Ječmen.pdf (pdf, 372 kB)
Michlovský Miloš Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Vinná réva.pdf (pdf, 351 kB)
MORAVOSEED Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Zelenina.pdf (pdf, 451 kB)
OSEVA PRO Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Hořčice Lupina Pohanka Řepka Trávy.pdf (pdf, 2 MB)
OSEVA UNI Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Trávy Jeteloviny.pdf (pdf, 649 kB)
OSEVA výzkum a vývoj Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Mák.pdf (pdf, 926 kB)
RAGT Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Pšenice.pdf (pdf, 219 kB)
SATIVA Keřkov Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Brambory.pdf (pdf, 704 kB)
SELEKTA Pacov Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Brambory.pdf (pdf, 3 MB)
SELGEN Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Obiloviny Luskoviny Jeteloviny Olejniny.pdf (pdf, 549 kB)
SEMO Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Zelenina.pdf (pdf, 834 kB)
SEMPRA Praha Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Dr. ovoce Olejniny vč kmínu Jádr..pdf (pdf, 2 MB)
SEVA Flora Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Cibule Meruňka Paprika Salát hlávkový.pdf (pdf, 329 kB)
TARGO Červený dvůr Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Trávy jeteloviny Zelenina.pdf (pdf, 291 kB)
Uheríková Blanka Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Paprika.pdf (pdf, 2 MB)
VESA Velhartice Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Brambory.pdf (pdf, 2 MB)
Voráček Pavel Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Ovocné dřeviny.pdf (pdf, 501 kB)
VSUO Holovousy Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Ovocné dřeviny.pdf (pdf, 3 MB)
VUB Havlíčkův Brod Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Brambory.pdf (pdf, 324 kB)
VUPT Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Pícniny.pdf (pdf, 280 kB)
VURV Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Řepka ozimá.pdf (pdf, 123 kB)
ZVU Kroměříž Závěrečná zpráva DP_3d_2014 až 2022 Obiloviny.pdf (pdf, 727 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.