Odborné semináře NAP

„Význam agrotechniky v integrované ochraně rostlin“

Dne 24. 2. 2021 se konal online seminář Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na téma „Význam agrotechniky v integrované ochraně rostlin“. Odkaz se záznamem naleznete na YouTube. Integrovaná ochrana rostlin je jedním ze základních kamenů NAP.

 

„Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin“

Dne 14. 11. 2013 se konal v budově Ministerstva zemědělství v Praze odborný seminář na téma „Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin“. Seminář se konal v rámci realizace Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR (NAP), schváleného vládou ČR dne 12. 9. 2012.

 

„Odborný seminář Správné používání přípravků na ochranu rostlin při ochraně zeleně proti původcům chorob, škůdcům rostlin a plevelům, a hubení hlodavců jako škůdců rostlin“

Dne 20. 11. 2014 se konal v budově Ministerstva zemědělství v Praze odborný seminář na téma „Správné používání přípravků na ochranu rostlin při ochraně zeleně proti původcům chorob, škůdcům rostlin a plevelům, a hubení hlodavců jako škůdců rostlin“. Seminář se konal v rámci realizace Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR (NAP), schváleného vládou ČR dne 12. 9. 2012.

Přílohy

Odborný seminář MZe pesticidy 14 11 2013 - zpráva

Stáhnout (196 kB)

Náležitosti uváděné v návodu k použití přípravků na ochranu rostlin - abstrakt

Stáhnout (101 kB)

Náležitosti uváděné v návodu k použití POR - presentace

Stáhnout (2 MB)

Zákon o obalech a systém EKO-KOM - abstrakt

Stáhnout (206 kB)

Zákon č. 477_2001Sb. o obalech - presentace

Stáhnout (708 kB)

Nové označení etiket - presentace

Stáhnout (876 kB)

Povinnosti původců při nakládání s odpady - presentace

Stáhnout (738 kB)

MZE - obaly od pesticidů - plnění povinností - abstrakt

Stáhnout (116 kB)

EKO-KOM - presentace

Stáhnout (5 MB)

Šafránková Ivana - MENDELU

Stáhnout (pdf, 11 MB)

Duškova - veřejná zeleň

Stáhnout (pdf, 492 kB)

MInář - rodenticidy

Stáhnout (pdf, 733 kB)

Minář - ochrana dřevin

Stáhnout (pdf, 2 MB)

Stejskal Václav - VÚRV - rodenticidy

Stáhnout (pdf, 650 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.