Metodické pokyny

Metodické pokyny platné od 1. 1. 2022

Metodický pokyn č. 2/2021 (odkaz)
Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 3/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu.

Metodický pokyn č. 4/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční produkci.

Metodický pokyn č. 5/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro registraci subjektů do ekologického zemědělství a přechodné období, jeho zkracování či prodlužování. 

Metodický pokyn č. 6/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce:

 • vazné ustájení skotu
 • zásahy na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofické události

Změna Metodického pokynu č. 6/2021 ze dne 20. 5. 2022 

 • úprava metodického pokynu 

Metodický pokyn č. 7/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 8/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro chov jelenovitých v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 9/2021 (odkaz)
kterým se blíže upravují pravidla pro:

 • úřední kontroly a analýza rizik
 • druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
 • komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
 • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
 • přechodná a závěrečná ustanovení

Metodický pokyn č. 1/2022  (odkaz)
kterým se stanovují specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství. 

Metodický pokyn č. 2/2022 (odkaz)
Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Metodický pokyn č. 1/2018 (odkaz)
Seznam produktů povolených pro účely skladových zásob, čištění a desinfekci v rostlinné ekologické produkci.

Přílohy

MP č. 2/2021 - Sady a vinice - sken

Stáhnout (pdf, 937 kB)

MP č. 2/2021 - Sady a vinice - text

Stáhnout (pdf, 334 kB)

MP č. 3/2022 - Výjimky z pravidel EZ na použití konv. osiva a dalšího rozm. materiálu - sken

Stáhnout (pdf, 3 MB)

MP č. 3/2022 - Výjimky z pravidel EZ na použití konv. osiva a dalšího rozm. materiálu - text

Stáhnout (pdf, 3 MB)

MP č. 4/2021 - Souběh ekologické a konvenční produkce - sken

Stáhnout (pdf, 927 kB)

MP č. 4/2021 - Souběh ekologické a konvenční produkce - text

Stáhnout (pdf, 217 kB)

MP č. 5/2021 - registrace do EZ a přechodné období - sken

Stáhnout (pdf, 2 MB)

MP č. 5/2021 - registrace do EZ a přechodné období - text

Stáhnout (pdf, 237 kB)

MP č. 6/2021 - Výjimky z pravidel EZ - sken

Stáhnout (pdf, 3 MB)

MP č. 6/2021 - Výjimky z pravidel EZ - text

Stáhnout (pdf, 302 kB)

Změna Metodického pokynu č. 6/2021 ze dne 20. 5. 2022 - sken

Stáhnout (pdf, 634 kB)

MP č. 7/2021 - Koně v ekologickém zemědělství - sken

Stáhnout (pdf, 2 MB)

MP č. 7/2021 - Koně v ekologickém zemědělství - text

Stáhnout (pdf, 171 kB)

MP č. 8/2021 - Jelenovití v ekologickém zemědělství - sken

Stáhnout (pdf, 2 MB)

MP č. 8/2021 - Jelenovití v ekologickém zemědělství - text

Stáhnout (pdf, 195 kB)

MP č. 9/2021 - Úřední kontroly a analýza rizik - sken

Stáhnout (pdf, 2 MB)

MP č. 9/2021 - Úřední kontroly a analýza rizik - text

Stáhnout (pdf, 301 kB)

MP č. 1/2022 - Odběr a analýza vzorků - sken

Stáhnout (pdf, 5 MB)

MP č. 1/2022 - Odběr a analýza vzorků - text

Stáhnout (pdf, 469 kB)

Metodický pokyn č. 2/2022 - pojmy - sken

Stáhnout (pdf, 966 kB)

Metodický pokyn č. 2/2022 - pojmy - text

Stáhnout (pdf, 110 kB)

Metodický pokyn č. 1/2018

Stáhnout (pdf, 5 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.