Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Kontakt

Ing. Petra Jirásková
ministerský rada
tel. 221 812 404
petra.jiraskova(at)mze.cz
Ministerstvo zemědělství
Odbor živočišných komodit a ochrany zvířat (13140)
Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
posta(at)mze.cz

Zodpovědný útvar

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor živočišných komodit a ochrany zvířat (13140)
Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
posta(at)mze.cz

Základní informace k životní situaci

Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze chovateli poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (uvedených v příloze č. 3 veterinárního zákona) a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

Náhrada zahrnuje náhradu za:

  1. náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,
  2. utracené nebo poražené zvíře, 
  3. očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení), 
  4. nařízené očkování, 
  5. dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením, 
  6. dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.

Jde-li o nákazu nebo nemoc přenosnou ze zvířat na člověka, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, poskytuje se také náhrada 

  1. za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství, které nemůže být dezinfikováno v souladu s odstavcem 2 písm. c), 
  2. za prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění nařízených mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi.

Jde-li o nebezpečnou nákazu včel, poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření.

Dle § 67a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů lze uživateli honitby poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně zajištění odběru vzorků nebo sběr kadáverů volně žijících živočichů.

Náhrada zahrnuje náhradu za: 

a) ulovenou nebo utracenou volně žijící zvěř, 

b) očistu a dezinfekci

1. dopravního prostředku sloužícího k přepravě uhynulých, ulovených nebo utracených volně žijících živočichů,

2. místa nálezu kadáveru uhynulého volně žijícího živočicha, nebo

3. zařízení pro uchovávání a odběr vzorků od uhynulých, ulovených nebo utracených volně žijících živočichů, 

c) zřízení kafilerního boxu, 

d) dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením.

Dle § 67b zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů lze osobě obhospodařující zemědělskou půdu poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně omezení, zákaz sklizně nebo nařízení změny agrotechnických postupů. 

Náhrada zahrnuje náhradu za:

a) zemědělské plodiny a porosty na zemědělské půdě, na které se vztahují mimořádná veterinární opatření, 

b) dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením. 

Přílohy

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁHRADY podle veterinárního zákona v platném znění (1. 7. 2023) s ceníkem pro drobnochovatele drůbeže

Stáhnout (doc, 43 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.