přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 18.6.2015  8:30 – 14:30

Polní den ÚKZÚZ 2015 - půda a její úrodnost

ÚKZÚZ téma ochrany půdy a její úrodnosti považuje za jedno z nejdůležitějších. I v této souvislosti a ve spojení s Mezinárodním rokem půdy pořádáme Polní den s tímto zaměřením…


Datum konání: 28.5.2015  10:00

CZ-PL projekt - závěrečný seminář " Rizika a přínosy aplikace exogenní organické hmoty na půdu"

Náplní semináře budou přednášky pokrývající témata vztažená k aplikaci exogenní organické hmoty na půdu (např. vliv exogenní organické hmoty na koncentraci kontaminantů v půdě, fyzikální, chemické…


19.5.2015

Setkání evropských pracovníků z oblasti kontroly vína na Jižní Moravě

Ve dnech 14. - 17. 5. 2015 se ve Znojmě a ve Valticích uskutečnilo setkání evropských pracovníků z oblasti kontroly vína, sdružených ve frankofonní asociaci AMPEVA (Association pour le Maintien de la Protection des Vins et Eaux-de-Vie à Appellation d'Origine). Akce byla společně zastřešena SZPI a ÚKZÚZ.


19.5.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici Rostlinolékařský inspektor, pracoviště Jíčín PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 320 KB)

Přihlášky zasílejte do 15.6.2015, pod značkou VŘ/43.


18.5.2015

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIV, číslo 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)


13.5.2015

Brambor 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

SDO - na konzum a škrob


13.5.2015

Odrůdy - Polní dny na zkušebních stanicích ÚKZÚZ

Termíny konání polních dnů s odborným výkladem k problematice odrůd. Srdečně zveme všechny zájemce.


12.5.2015

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.4. - 30.4.2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 996 KB)


11.5.2015

Výsledky analýz vzorků krmiv za duben 2015 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 115 KB)


7.5.2015

Klasifikace přípravku a pomocného prostředku - CLP

Klasifikace přípravku a pomocného prostředku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění (CLP) navržená držiteli povolení v souladu s Informací SRS č.j. SRS 041489/2013 z 31. 7. 2013

zobrazit po