přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
9.9.2014

Nové fytosanitární požadavky pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh

Tisková zpráva – Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, č.j. UKZUZ 062330/2014 ze dne 18. 8. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č.j. SRS 015402/2013 ze dne 19. 3. 2013, se jednoznačně stanovuje povinnost registrace podnikajících právnických nebo fyzických osob, které uvádějí na trh rostliny rodu Actinidia...


9.9.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Odborný referent, pracoviště Brno PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 264 KB)

Přihlášky zasílejte do 30.9.2014 pod značkou VŘ/24.


9.9.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Referent pro ekologické zemědělství, pracoviště Brno PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 268 KB)

Přihlášky zasílejte do 30.9.2014 pod značkou VŘ/23.


8.9.2014

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.8. - 31.8.2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 759 KB)


4.9.2014

Vývoz do Ruské federace - režim vystavování rostlinolékařských osvědčení

Tisková zpráva – Ruská federace zakázala od 7. 8. 2014 dovoz některých komodit původem ze zemí EU. O zákazu a dalších podrobnějších informací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informoval prostřednictvím tiskových zpráv vývozce, obchodníky a přepravce. V návaznosti na tyto zprávy upozorňujeme, že úřad ochrany rostlin Ruské federace (Rosselkhoznadzor) vydal prohlášení, ve kterém informuje o nárůstu dodávek produktů rostlinného původu, které doprovází rostlinolékařské osvědčení vydané ve členských zemích EU, kde je uveden původ zboží mimo země EU.


1.9.2014

Seznam rostlinolékařských inspektorů ÚKZÚZ pro dovoz a vývoz PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 232 KB)


28.8.2014

Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly v České republice 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 309 KB)


22.8.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor/Oddělení osiv a sadby Havlíčkův Brod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 263 KB)

Přihlášky zasílejte do 30.9.2014 pod značkou VŘ/22


21.8.2014

Změna u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu do RF

Tisková zpráva – V návaznosti na uveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2014, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace provedla 20. 8. 2014 změnu u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu


21.8.2014

Osivo úředně nezapsaných odrůd / List of not yet registered plant varieties

Aktuální seznam odrůd / Up-to date List of the Varieties

zobrazit po