přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
20.10.2014

ÚKZÚZ byl pověřen CPVO k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti u některých druhů rostlin

Tisková zpráva – Dne 9. 10. 2014 byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský znovu pověřen Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro účely udělení odrůdových práv Společenství v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u následujících druhů rostlin...


20.10.2014

Nové fytosanitární požadavky pro dovoz a přemisťování náchylných rostlin z oblastí s potvrzeným výskytem bakterie Xylella fastidiosa

Tisková zpráva – Bakterie Xylella fastidiosa je škodlivý organismus, jehož výskyt na území EU nebyl znám a jehož zavlékání na toto území a rozšiřování na tomto území je zakázáno.


16.10.2014

Výsledky analýz vzorků krmiv za září 2014 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 93 KB)


15.10.2014

Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace přináší souhrnné výsledky detekčních průzkumů výskytu škodlivých organismů na území České republiky, provedené Státní rostlinolékařskou správou v roce 2013.


14.10.2014

Nařízení ÚKZÚZ - Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa.


14.10.2014

Změnila se opatření proti škodlivým organismům stanovená vyhláškou č. 215/2008 Sb.

Tisková zpráva – Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.


13.10.2014

Změny v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb.

Přehled změn v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb., platných od 1.10.2014.


7.10.2014

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 607 KB)

Zpráva o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2013


2.10.2014

Zápis z jednání komise pro SDO pšenice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 134 KB)

Zápis z jednání komise pro SDO pšenice ze dne 8.9.2014


Datum konání: 2.10.2014  9:00 – 5.10.2014  16:00

FLORA OLOMOUC - podzimní etapa

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na výstavě FLORA OLOMOUC 2014 – podzimní etapa. Naši specialisté Vám poskytnou kompletní…

zobrazit po