přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 28.5.2015  10:00

CZ-PL projekt - závěrečný seminář " Rizika a přínosy aplikace exogenní organické hmoty na půdu"

Náplní semináře budou přednášky pokrývající témata vztažená k aplikaci exogenní organické hmoty na půdu (např. vliv exogenní organické hmoty na koncentraci kontaminantů v půdě, fyzikální, chemické…


26.3.2015

Zápis z jednání Komise pro SDO konzumních brambor PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 497 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd konzumních brambor ze dne 17.3.2015 konaného na VÚB Havlíčkův Brod


26.3.2015

Zápis z jednání komise pro SDO pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 276 KB)

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 9.3.2015


25.3.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici Správce informačních a komunikačních technologií, pracoviště Plzeň PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 398 KB)

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 30.4.2015, pod značkou VŘ/38.


20.3.2015

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86, 86a a 86b zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86 , 86a a 86b


23.3.2015

Rez plevová


23.3.2015

Nařízení rostlinolékařské správy - háďátko borovicové

Aktualizován Seznam oprávněných zpracovatelských zařízení


23.3.2015

Klasifikace přípravku a pomocného prostředku - CLP

Klasifikace přípravku a pomocného prostředku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění (CLP) navržená držiteli povolení v souladu s Informací SRS č.j. SRS 041489/2013 z 31. 7. 2013


19.3.2015

Výjezdní zasedání Zemědělského výboru v ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přivítal v svém sídle dne 17. 3. 2015 v rámci 17. schůze poslance Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Součástí jednání byla i diskuse nad připravovanou novelou zákona o vinohradnictví a vinařství.


zobrazit po