přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 28.5.2015  10:00

CZ-PL projekt - závěrečný seminář " Rizika a přínosy aplikace exogenní organické hmoty na půdu"

Náplní semináře budou přednášky pokrývající témata vztažená k aplikaci exogenní organické hmoty na půdu (např. vliv exogenní organické hmoty na koncentraci kontaminantů v půdě, fyzikální, chemické…


17.4.2015

Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Žádost o provedení soustavné rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči včetně informace o způsobu a místě podání.


17.4.2015

Osivo úředně nezapsaných odrůd / List of not yet registered plant varieties

Aktuální seznam odrůd / Up-to date List of the Varieties


16.4.2015

Olejniny 2015

SDO - řepka olejka, sója, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný


15.4.2015

Původci růžovění klasů pšenice 2014

Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného ÚKZÚZ a VÚRV, v.v.i. v roce 2014


14.4.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici Pokusník, pracoviště ZS Oblekovice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 392 KB)

Přihlášky zasílejte do 15.5.2015, pod značkou VŘ/41.


14.4.2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 514 KB)


13.4.2015

Zkoušení registrovaných odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství pro Seznam doporučených odrůd (SDO)

ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad oznamuje, že na základě zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací, schválených MZe ČR​ pro rok 2015, bylo v rámci systému zkoušení registrovaných odrůd pro SDO zahájeno zkoušení vybraných odrůd pšenice jarní a ječmene jarního nesladovnického v režimu ekologického zemědělství.


8.4.2015

Bulletin semenářské kontroly 2/2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Zpravodaj odboru osiv a sadby, ročník LI


7.4.2015

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.3. - 31.3.2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 750 KB)

zobrazit po