přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
30.7.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Odborný referent metod integrované ochrany rostlin, pracoviště Brno PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 270 KB)

Přihlášky zasílejte do 31.8.2014 pod značkou VŘ/20.


30.7.2014

Řepka ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Průběžně doplňované výsledky výnosů z lokalit


30.7.2014

Slunečnice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 924 KB)

PO - Přehled odrůd slunečnice 2014 / Descriptive List of Plant Varieties 2014


15.7.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Rostlinolékařský specialista pro diagnostiku, pracoviště Olomouc PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 267 KB)


11.7.2014

Pictor - Air Special, a.s. - Podchtoucí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 369 KB)


11.7.2014

Pictor - Air Special, a.s. - Budiměřice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 368 KB)


3.7.2014

„Polní den ÚKZÚZ 2014“ - 26. 6. 2014 – Hradec nad Svitavou

Tisková zpráva – Dne 26. 6. 2014 se na zkušební stanici v Hradci nad Svitavou konal „Polní den ÚKZÚZ 2014“ spojený s polním dnem zkušební stanice v Hradci nad Svitavou. Polní dny ÚKZÚZ se staly již tradicí a každým rokem jsou pořádány na jiné zkušební stanici. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na nové odrůdy pícnin a řepky a na využití meziplodin a pícnin ke zlepšení úrodnosti půdy. Součástí slavnostního dne byly také odpolední prohlídky odrůdových polních pokusů.


3.7.2014

Přípravky povolené k profesionálnímu použití

Informace k distribuci přípravků povolených k profesionálnímu použití (§ 46a odst. 3 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 46a odst. 3 písm. g) a odst. 4 zákona bude standardní součástí kontroly od 1. 1. 2013.


2.7.2014

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.6. - 30.6.2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 655 KB)


1.7.2014

Osivo úředně nezapsaných odrůd

Aktuální seznam odrůd / Up-to date List of the Varieties

zobrazit po