přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po

21.11.2014

Ječmen ozimý - podzim PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 227 KB)

Nově registrované odrůdy.


19.11.2014

Upozornění na povinnost podání prohlášení

Od 14. 11. 2014 je možnost podat prohlášení o sklizni a produkci za rok 2014.


13.11.2014

XVII. ročník konference „Rostlinolékařské dny“

Tisková zpráva – Ve dnech 5. – 6. 11. 2014 se v Pardubicích konaly již tradiční „Rostlinolékařské dny“. O tom, že mají dlouholetou tradici, velmi dobré jméno a vysokou odbornou úroveň jsme se přesvědčili na letošním již XVII. ročníku.


11.11.2014

Výsledky analýz vzorků krmiv za říjen 2014 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 99 KB)


10.11.2014

Nařízení rostlinolékařské správy - háďátko borovicové

Aktualizován Seznam oprávněných zpracovatelských zařízení


6.11.2014

Virové choroby řepky a obilovin

Počty mšic i vývoj počasí v pozdním létě a především na podzim zvyšují nebezpečí šíření virových chorob u řepky a také obilovin. Rozbory vzorků roslin řepky i mšic na ní sajících potvrdily přítomnost viru západní žloutenky řepy (BWYV). Ve vzorcích výdrolu obilovin byl potvrzen virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV).


Datum konání: 5.11.2014  8:00 – 6.11.2014  13:00

XVII. ročník konference "Rostlinolékařské dny"

Ve dnech 5. - 6. listopadu 2014 se v Pardubicích uskuteční XVII. ročník "Rostlinolékařských dnů", které jsou tradičně pořádány Českou rostlinolékařskou společností. Letos se spoluúčastní…


5.11.2014

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.10. - 31.10.2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1014 KB)


4.11.2014

Pověření ústavu k provádění zkušební činnosti v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je pověřen Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství k provádění zkušební činnosti v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u následujících druhů rostlin.

zobrazit po