přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

PF 2015

...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po

22.12.2014

Oznámení

Dne 2. ledna 2015 je v rámci ústavu z provozních důvodů nařízeno hromadné čerpání dovolené.


17.12.2014

Výběrové řízení na praconví pozici Odborný referent terénní kontroly, pracoviště Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 357 KB)

Přihlášky zasílejte do 20. 1. 2015, pod značkou VŘ/31


17.12.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Odborný referent správního oddělení, pracoviště Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 357 KB)

Přihlášky zasílejte do 20. 1. 2015, pod značkou VŘ/30


17.12.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor, pracoviště Havlíčkův Brod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 364 KB)

Přihlášky zasílejte do 20.1.2015, pod značkou VŘ/29


11.12.2014

Nařízení rostlinolékařské správy - háďátko borovicové

Aktualizován Seznam oprávněných zpracovatelských zařízení


9.12.2014

Tritikale ozimé - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 178 KB)


9.12.2014

Pšenice ozimá - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 331 KB)


9.12.2014

Oves pluchatý - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 166 KB)


9.12.2014

Oves pluchatý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 170 KB)

zobrazit po

Kontakt

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 2, 656 06 Brno

Telefon: +420 543 548 111
E-mail: podatelna@ukzuzcz

Registry a aplikace

Kalendář