přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 

POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2016

Seminář NRL 2016

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 20.6.2016  – 24.6.2016 

Školení pracovníků firemních semenářských laboratoří

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor osiv a sadby ve spolupráci s Českomoravskou šlechtitelskou a semenářskou asociací pořádá …


31.5.2016

Rozdělení a požadavky na kategorie funkce výrobku, kategorie složkových materiálů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 461 KB)

26. 5. 2016 - ing. Jana Meitská - prezentace na pracovním setkání se zástupci výrobců/dodavatelů hnojiv na téma nového nařízení ES v oblasti hnojivých výrobků


31.5.2016

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

26. 5. 2016 - ing. Jaroslav Houček - prezentace na pracovním setkání se zástupci výrobců/dodavatelů hnojiv na téma nového nařízení ES v oblasti hnojivých výrobků


30.5.2016

Narůstá riziko přenosu viróz na bramborách

Na lokalitách Březová u Opavy a Lípa u Havlíčkova Brodu byl v 21. týdnu zaznamenán větší nálet mšic včetně nadprůměrného počtu mšice broskvoňové (Myzus persicae).


30.5.2016

JPP - Zkoušení hnojiv - postup 20302.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 192 KB)

Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky


26.5.2016

Novinky v Rostlinolékařském portálu

Rostlinolékařský portál je nově rozšířen o Kalendář monitoringu a Metodiky monitoringu škůdců obilnin.


20.3.2015

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86, 86a a 86b zákona č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86 , 86a a 86b


Datum konání: 26.5.2016  9:00 – 11:00

Pozvánka na pracovní setkání na téma nového nařízení ES v oblasti hnojivých výrobků

Pozvánka na pracovní setkání ÚKZÚZ, Oddělení hnojiv Pracovní setkání se zástupci výrobců/dodavatelů hnojiv je pořádáno v souvislosti s projednáváním návrhu nového…


25.5.2016

Obilniny 2016

SDO - pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý pluchatý, PO - oves setý bezpluchý, tritikale jarní, Samostatné informační letáky - ječmen jarní, ječmen ozimý, jetel luční, oves setý pluchatý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé


25.5.2016

Probíhá jednání k harmonizaci postupů v oblasti přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Ve dnech 24. 5. a 25. 5. probíhá jednání Řídícího výboru pro střední zónu za účasti zástupců registračních autorit jednotlivých členských států střední zóny. Vzhledem k tomu, že pro rok 2016 je předsednickým státem Česká republika, pořádá toto setkání ÚKZÚZ v roli autority v oblasti povolování přípravků na ochranu rostlin za ČR.

zobrazit po