přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
23.2.2015

Výroční zpráva o činnosti NRL za rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 763 KB)


19.2.2015

Nařízení rostlinolékařské správy - háďátko borovicové

Aktualizován Seznam oprávněných zpracovatelských zařízení


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - publikace PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 328 KB)

Publikace - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


17.2.2015

JPP - Zkoušení hnojiv - CD PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 322 KB)

CD - Jednotné pracovní postupy Zkoušení hnojiv, 2. vydání


13.2.2015

Odborný seminář "Krmiva - kontrola a hodnocení"

Tisková zpráva – Ve čtvrtek 29. 1. 2015 uspořádal Odbor živočišných komodit MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ odborný seminář „Krmiva – kontrola a hodnocení“. Seminář se setkal s velkým zájmem odborné veřejnosti. Zúčastnilo se ho celkem 130 zástupců krmivářské praxe, státní správy i univerzit.


12.2.2015

Hodnocení účinnosti feromonových odparníků - 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 561 KB)

Závěrečná zpráva za rok 2014


5.2.2015

Konference ÚKZÚZ – Pesticidy v zemědělství

Tisková zpráva – akce proběhla 5. 2. 2015


Datum konání: 5.2.2015  8:30 – 15:00

PESTICIDY V ZEMĚDĚLSTVÍ - snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – Univerzitní kampus Brno – AULAZ důvodu velkého zájmu o tuto konferenci bylo její pořádání v rámci Univerzitního kampusu…


3.2.2015

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.1.2015 - 31.1.2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 653 KB)


30.1.2015

Výsledky analýz vzorků krmiv za prosinec 2014 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 98 KB)

zobrazit po