přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 

POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2016

Seminář NRL 2016

 

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 26.5.2016  9:00 – 11:00

Pozvánka na pracovní setkání na téma nového nařízení ES v oblasti hnojivových výrobků

Pozvánka na pracovní setkání ÚKZÚZ, Oddělení hnojiv Pracovní setkání se zástupci výrobců/dodavatelů hnojiv je pořádáno v souvislosti s projednáváním nového nařízení…


Datum konání: 19.5.2016  9:15 – 16:00

Konference k problematice pesticidů

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ POŘÁDÁ SPOLEČNĚ S ÚSTŘEDNÍM KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM ZEMĚDĚLSKÝM Konferenci k problematice pesticidů …


3.5.2016

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.4. - 30.4.2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


2.5.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada - Inspektor, v Oddělení rostlinolékařské inspekce Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 470 KB)


28.4.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborného referenta - asistent/ka ředitele Odboru ochrany proti škodlivým organismům PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 386 KB)


27.4.2016

Luskoviny 2016

SDO - hrách polní, sója, PO - bob polní


27.4.2016

Oves pluchatý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 547 KB)


25.4.2016

Dřevěné obaly i nadále podléhají v USA přísné dovozní rostlinolékařské kontrole

Tisková zpráva – ÚKZÚZ opět upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů na skutečnost, že dřevěné obaly jsou v USA nadále podrobovány přísné dovozní rostlinolékařské kontrole. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců.


21.4.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent - Inspektor, v Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Vyškov PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 482 KB)


21.4.2016

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referent - Inspektor, v Oddělení rostlinolékařské inspekce Brno, pracoviště Zlín PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 480 KB)

zobrazit po