přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB  iconaTWITTER

 

POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2016

Seminář NRL 2016

 

Přílohy


zobrazit po
26.8.2016

Peluška ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 866 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


26.8.2016

Hrách ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 917 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


26.8.2016

Hrách polní jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


25.8.2016

Nařízení ÚKZÚZ - Pepino mosaic virus

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a šíření Pepino mosaic virus


Datum konání: 25.8.2016  9:00 – 30.8.2016  17:00

Země Živitelka 2016

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Naši specialisté Vám poskytnou kompletní…


24.8.2016

Tabulka výměra orné půdy v OPVZ, OPVN dle okresů k 01 01 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 272 KB)


24.8.2016

Přehled výměry orné půdy v OPVZ, OPVN dle okresů v rámci ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)


23.8.2016

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za období 2010 - 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Agrochemické zkoušení zemědělských půd představuje pravidelné zjišťování vybraných parametrů půdní úrodnosti s možností usměrňovat používání hnojiv.


19.8.2016

Žito ozimé - zelená hmota PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1017 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


19.8.2016

Tritikale ozimé - SDO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 289 KB)

Aktuální výnosy pokusů pro SDO

zobrazit po