přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 5.11.2014  8:00 – 6.11.2014  13:00

XVII. ročník konference "Rostlinolékařské dny"

Ve dnech 5. - 6. listopadu 2014 se v Pardubicích uskuteční XVII. ročník "Rostlinolékařských dnů", které jsou tradičně pořádány Českou rostlinolékařskou společností. Letos se spoluúčastní…


31.10.2014

Registr kontaminovaných ploch (1998-2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 145 KB)

Celkové obsahy rizikových prvků v zemědělských půdách - průběžná zpráva o správě a rozšiřování databáze „Registr kontaminovaných ploch“ a výsledcích obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách - extrakce lučavkou královskou (1998 – 2013)


Datum konání: 23.10.2014  10:00 – 25.10.2014  16:00

24. bramborářské dny

24. bramborářské dny se uskuteční v letošním roce ve dnech 23. - 25. 10. 2014 v Havlíčkově Brodě. Dovolujeme si Vás informovat o účasti specialistů ÚKZÚZ na odborném semináři "Brambory…


22.10.2014

Změna v dovozních požadavcích při dovozu rostlin a rostlinných produktů

Tisková zpráva – Od 1. října 2014 byl změněn výčet komodit, které podléhají povinné dovozní rostlinolékařské kontrole a při dovozu na území EU musí být taková zásilka opatřena rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate). V případě absence tohoto dokladu nebude taková zásilka propuštěna na území EU a bude podrobena některému z opatření, které zahrnují vrácení nebo zničení zásilky.


20.10.2014

ÚKZÚZ byl pověřen CPVO k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti u některých druhů rostlin

Tisková zpráva – Dne 9. 10. 2014 byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský znovu pověřen Správní Radou Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) k provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti pro účely udělení odrůdových práv Společenství v souladu s nařízením Rady (EC) 2100/94 u následujících druhů rostlin...


20.10.2014

Nové fytosanitární požadavky pro dovoz a přemisťování náchylných rostlin z oblastí s potvrzeným výskytem bakterie Xylella fastidiosa

Tisková zpráva – Bakterie Xylella fastidiosa je škodlivý organismus, jehož výskyt na území EU nebyl znám a jehož zavlékání na toto území a rozšiřování na tomto území je zakázáno.


20.10.2014

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.9. - 30.9.2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


16.10.2014

Výsledky analýz vzorků krmiv za září 2014 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 93 KB)


15.10.2014

Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace přináší souhrnné výsledky detekčních průzkumů výskytu škodlivých organismů na území České republiky, provedené Státní rostlinolékařskou správou v roce 2013.


14.10.2014

Nařízení ÚKZÚZ - Xylella fastidiosa

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa.

zobrazit po