přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
31.7.2015

Rez plevová na odrůdách ozimé pšenice v pokusech pro SDO ve sklizňovém roce 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 320 KB)


28.7.2015

Obsah glomalinu v zemědělských půdách PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 986 KB)

Půdní organická hmota (SOM) zásadním způsobem ovlivňuje prakticky všechny procesy v půdě. Nejčastěji se SOM vyjadřuje pomocí parametrů Corg nebo Cox, které však samy o sobě nepodávají žádnou informaci o kvalitě organické hmoty. Ke kvalitativnímu popisu SOM lze použít např. podíl HK:FK nebo tzv. barevný kvocient Q4/6. Zhruba na začátku druhého tisíciletí vstoupil do povědomí odborné vědecké veřejnosti nový parametr - glomalin. Glomalin v půdě působí jako jakési půdní lepidlo, které slepuje půdní částice do větších agregátů a tím zlepšuje strukturní stav půdy, vodní i vzdušný režim půdy a zvyšuje odolnost k erozi. Současně v půdě působí jako zásobárna a zdroj uhlíku, dusíku a dalších biogenních prvků.


20.7.2015

Krmiva


16.7.2015

Slunečnice 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 814 KB)

PO - Přehled odrůd slunečnice 2015 / Descriptive List of Plant Varieties 2015


16.7.2015

Aphid Bulletin č. 14/2015

27.týden (29.6. - 5.7.)


15.7.2015

Základy ekologického zemědělství, 2. aktualizované vydání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Publikace obsahuje stručný a přehledný popis základních pravidel, předpisů a vhodných praktik a hlavních rozdílů vůči konvenčnímu zemědělství je doplněný praktickými poznámkami zkušených autorů...


8.7.2015

Seznam odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 444 KB)

zapsaných ve Státní odrůdové knize k 15.6.2015.


8.7.2015

Výroční zpráva z úředních kontrol ČR za rok 2014

Výroční zpráva ČR z úředních kontrol za rok 2014 je zpracována v souladu s požadavky uvedenými v čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (dále jen „nařízení EP a R (ES) č. 882/2004“) a rozhodnutí Komise č. 2008/654/ES o pokynech, které mají být nápomocny členským státům při přípravě výročních zpráv o jednotných integrovaných víceletých vnitrostátních plánech kontrol stanovených v nařízení EP a R (ES) č. 882/2004 a přehledně navazuje na oblasti uvedené v Jednotném integrovaném víceletém vnitrostátním plánu kontrol ČR 2013-2015.


8.7.2015

Výsledky analýz vzorků krmiv za červen 2015 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 90 KB)


3.7.2015

Upozornění pro pěstitele sadby zeleniny, léčivých, okrasných a ostatních bylin

Výklad rostlinolékařských předpisů a novel těchto předpisů pro pěstitele rozmnožovacího materiálu bylin, týkající se povinnosti registrace, provedení soustavné rostlinolékařské kontroly a opatření sadby bylinných druhů rostlinolékařským pasem, pokud je tato určena k prodeji osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním rostlin.

zobrazit po