přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 2.9.2015  – 3.9.2015 

BIO SUMMIT 2015

ÚKZÚZ je odborným partnerem a odborným garantem programu konference Biosummit 2015, tradičního setkání aktérů ekologického zemědělství v čR s politiky a médii. Tato již…


31.8.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - odborný rada – vedoucí oddělení trvalých kultur, Brno PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 467 KB)


Datum konání: 27.8.2015  9:00 – 1.9.2015  17:00

Země Živitelka 2015

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prezentuje své činnosti na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích. Naši specialisté Vám poskytnou kompletní…


27.8.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada, oddělení správní, Brno PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 368 KB)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a související přílohy jsou zveřejněny na úřední desce ústavu.


27.8.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent/Vrchní referent (pokusník), Zkušební stanice Pusté Jakartice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 385 KB)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a související přílohy jsou zveřejněny na úřední desce ústavu.


27.8.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada (inspektor specialista), oddělení rostlinolékařské inspekce, Plzeň PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 469 KB)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a související přílohy jsou zveřejněny na úřední desce ústavu.


27.8.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný referent (asistent) v Odboru informatiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 377 KB)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení a související přílohy jsou zveřejněny na úřední desce ústavu.


27.8.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici laborant, pracoviště Praha PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 357 KB)


26.8.2015

ÚKZÚZ hostí 61.zasedání panelu EPPO pro záležitosti CPM

V termínu 1. 9. 2015 – 4. 9. 2015 se v Hnanicích u Znojma uskuteční 61. zasedání panelu EPPO pro záležitosti CPM.


26.8.2015

Prohlášení o zásobách - do 10. 9. 2015

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2015 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009)

zobrazit po