přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
15.7.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Rostlinolékařský specialista pro diagnostiku, pracoviště Olomouc PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 267 KB)


3.7.2014

„Polní den ÚKZÚZ 2014“ - 26. 6. 2014 – Hradec nad Svitavou

Tisková zpráva – Dne 26. 6. 2014 se na zkušební stanici v Hradci nad Svitavou konal „Polní den ÚKZÚZ 2014“ spojený s polním dnem zkušební stanice v Hradci nad Svitavou. Polní dny ÚKZÚZ se staly již tradicí a každým rokem jsou pořádány na jiné zkušební stanici. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na nové odrůdy pícnin a řepky a na využití meziplodin a pícnin ke zlepšení úrodnosti půdy. Součástí slavnostního dne byly také odpolední prohlídky odrůdových polních pokusů.


3.7.2014

Přípravky povolené k profesionálnímu použití

Informace k distribuci přípravků povolených k profesionálnímu použití (§ 46a odst. 3 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 46a odst. 3 písm. g) a odst. 4 zákona bude standardní součástí kontroly od 1. 1. 2013.


2.7.2014

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.6. - 30.6.2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 655 KB)


1.7.2014

Osivo úředně nezapsaných odrůd

Aktuální seznam odrůd / Up-to date List of the Varieties


1.7.2014

Spuštění provozu nového Rostlinolékařského portálu (RL portál)

Dne 1. 7. 2014 spuštěn provoz nového Rostlinolékařského portálu (RL portál). Cílem této aplikace je zpřístupnit uživatelům informace, které by jim měly usnadnit orientaci ve složitých otázkách integrované ochrany rostlin (IOR)...


30.6.2014

Seznam odrůd PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 513 KB)

zapsaných ve Státní odrůdové knize k 15.6.2014.


Datum konání: 26.6.2014  8:30

Polní den ÚKZÚZ 2014


24.6.2014

Zemědělská výstava „Naše pole 2014“ v Nabočanech

Tisková zpráva – Ve dnech 10. – 11. 6. 2014 se Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský již podruhé účastnil výstavy „Naše pole 2014“ v Nabočanech u Chrudimi. Byli jsme jedním ze spolupartnerů hlavního organizátora akce - vydavatelství Profi Press, s. r. o., které zde zároveň oslavilo 20 let své existence.


20.6.2014

Časné nálety mšic do porostů brambor

Tisková zpráva – Mšice v porostech brambor nezpůsobují zpravidla přímé škody sáním, ale jak je dobře známo, jejich nebezpečnost tkví v přenosu virových chorob. V letošním roce je zaznamenán velmi časný a také silný nálet mšic do porostů brambor. Proto je předpoklad vysokého rizika šíření viróz.

zobrazit po