přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které nově zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
28.8.2014

Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly v České republice 2014 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 62 KB)

ČR – Státní rostlinolékařská správa (dále jen ,,SRS“) v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen ,,zákon“), vydává Seznam vstupních míst pro provádění dovozní rostlinolékařské kontroly v České republice (dále jen,,ČR“).


22.8.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor/Oddělení osiv a sadby Havlíčkův Brod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 263 KB)

Přihlášky zasílejte do 30.9.2014 pod značkou VŘ/22


21.8.2014

Změna u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu do RF

Tisková zpráva – V návaznosti na uveřejněnou tiskovou zprávu ze dne 8. 8. 2014, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále „ÚKZÚZ“) informuje, že Ruská federace provedla 20. 8. 2014 změnu u některých komodit, na které byl uvalen zákaz dovozu


21.8.2014

Osivo úředně nezapsaných odrůd / List of not yet registered plant varieties

Aktuální seznam odrůd / Up-to date List of the Varieties


20.8.2014

Pšenice ozimá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 64 KB)

Průběžně doplňované výsledky výnosů z lokalit


20.8.2014

Tritikale ozimé PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 34 KB)

Předběžné výsledky


19.8.2014

Výsledky analýz vzorků krmiv za červenec 2014 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 88 KB)


15.8.2014

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.7.-31.7.2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 717 KB)


13.8.2014

Prohlášení o zásobách - do 10. 9. 2014

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2014 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009)


11.8.2014

Výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor, Oblastní odbor Plzeň PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 266 KB)

Přihlášky zasílejte do 12.9.2014 pod značkou VŘ/21.

zobrazit po