přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

 

Přílohy


zobrazit po
20.11.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor specialista v Oddělení rostlinolékařské inspekce Plzeň PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 472 KB)


20.11.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení personálního a mzdového PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 476 KB)


20.11.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel Odboru auditu a řízení kvality PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 477 KB)


20.11.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel Kanceláře ústavu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 476 KB)


19.11.2015

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIV, číslo 8 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)


19.11.2015

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 1.10. - 31.10.2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 791 KB)13.11.2015

Stanovisko ÚKZÚZ ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

Tisková zpráva – Před rozhodováním o kácení je třeba vždy u každého stromu odborně posoudit, zda je takový zásah nutný. Až na výjimky však nejsou objektivní důvody k tomu, aby se již během podzimu 2015 a zimy 2015/2016 plošně kácely smrky pichlavé, které byly na jaře 2015 poškozeny mšicí smrkovou a následně i suchem. Lze očekávat, že většina stromů během příštího jara (a postupně v dalších letech) zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením nového obrostu, pokud do té doby nebudou vystaveny nadměrné stresové zátěži. Aktuální odstranění je odůvodněné jen u jedinců, u nichž na jaře 2015 letorosty ve větší části koruny nevyrašily a v průběhu vegetace odumřely, anebo z jakýchkoliv důvodů prokazatelně hrozí nebezpečí pádu stromu.


11.11.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo Vrchní rada – ředitel Národní referenční laboratoře PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 483 KB)


11.11.2015

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel Sekce rostlinolékařské péče PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 479 KB)

zobrazit po