přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na webových stránkách Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského, které od roku 2014 zahrnují
i rostlinolékařskou problematiku.


...

PF 2015

...

Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství),ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin .

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 pro výkon státní správy, úřední kontroly a související zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.

Přílohy


zobrazit po
Datum konání: 5.2.2015  8:30 – 15:00

PESTICIDY V ZEMĚDĚLSTVÍ - snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – Univerzitní kampus Brno – AULAZ důvodu velkého zájmu o tuto konferenci bylo její pořádání v rámci Univerzitního kampusu…


Datum konání: 29.1.2015  9:30 – 13:10

Odborný seminář KRMIVA - kontrola a hodnocení

Odbor živočišných komodit MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ pořádá dne 29. 1. 2015 odborný seminář zaměřený na kontrolu a hodnocení krmiv. Pozvánku…


28.1.2015

Systémy HACCP v oblasti výroby krmiv - jejich tvorba a náležitosti PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Principy analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (dále jen „HACCP"), které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, by přitom měly napomoci provozovatelům krmivářských podniků dosahovat vyšší úrovně bezpečnosti krmiv. Postupy založené na principech HACCP umožňují provozovatelům krmivářských provozů identifikovat a následně trvale kontrolovat závažná nebezpečí ve výrobním procesu, a to určením bodů výrobního procesu, které mohou být kritické z pohledu bezpečnosti krmiv a přijetím účinných kontrolních opatření v těchto bodech.

Obdobný materiál vyšel v časopise Krmivářství - Ročník XVII - Číslo 2/2013

Praktická ukázka zpracování plánu HACCP schváleného provozu výroby krmných směsí (PDF 333 kB)


28.1.2015

Klasifikace přípravku a pomocného prostředku - CLP

Klasifikace přípravku a pomocného prostředku podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění (CLP) navržená držiteli povolení v souladu s Informací SRS č.j. SRS 041489/2013 z 31. 7. 2013


20.1.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor specialista, Oddělení rostlinolékařské inspekce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 362 KB)

Přihlášky zasílejte do 16.2.2015 pod značkou VŘ/34


20.1.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor, Oddělení rostlinolékařské inspekce Plzeň PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 363 KB)

Přihlášky zasílejte do 16.2.2015 pod značkou VŘ/33


20.1.2015

Výběrové řízení na pracovní pozici Pokusník_pracoviště Zkušební stanice Jaroměřice nad Rokytnou PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 365 KB)

Přihlášky zasílejte do 10.2.2015 pod značkou VŘ/35


19.1.2015

Informace o procesu povolování letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin

Žádost o povolení letecké aplikace přípravku podává na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský osoba, která hodlá přípravek aplikovat. V této sekci naleznete základní informace o procesu povolování letecké aplikace a formuláře k vyplnění.


15.1.2015

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XIII, číslo 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 311 KB)


zobrazit po