Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

Výskyt verticiliového vadnutí chmele v chmelnicích ČR

4. 4. 2024

Tisková zprávaÚstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje rozsah výskytu verticiliového vadnutí chmele v chmelařských oblastech ČR zjištěný v roce 2023.

ÚKZÚZ provádí monitoring výskytu verticiliového vadnutí chmele (Verticillium nonalfalfae) již od roku 2017. Na základě potvrzených výskytů verticiliového vadnutí chmele  v roce 2022 v Žatecké pěstební oblasti provedl ÚKZÚZ v průběhu roku 2023 rozsáhlý odběr a testování rostlin ve všech oblastech pěstování chmele - Žatecko, Úštěcko, Tršicko. Tento monitoring byl financován z prostředků Národního akčního plánu (NAP) pro bezpečné používání pesticidů. 

Vzorky pro laboratorní testování byly odebrány z celkem 346  chmelnic uvedených oblastí, odpovídající ploše 883 hektarů. Odebráno bylo 1 038 vzorků. Výsledky analýz na přítomnost původce verticiliového vadnutí chmele, které prováděla Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ v Olomouci, potvrdily výskyt v 19 chmelnicích v 10 katastrech. Podíl pozitivních vzorků na katastr je v rozsahu od 27 do 100 %. Zamoření pozemků tak dosahuje hodnot, které představují vysoké riziko rozšíření na další pěstební plochy.

Pozitivní vzorky původce verticiliového vadnutí chmele byly testovány i na zjištění letální či mírné formy patogenu ve slovinské laboratoři Ústavu chmelařství a pivovarnictví. Z výsledků vyplývá, že se v chmelnicích ČR vyskytují obě tyto formy. Výskyty letální formy verticiliového vadnutí byly potvrzeny na Chomutovsku (katastr Soběsuky nad Ohří) a Lounsku (katastr Číňov).  

Lze předpokládat, že k šíření patogenu dochází  mimo jiné neočištěnou a nedezinfikovanou technikou při přejezdech mezi jednotlivými chmelnicemi.  Nelze  vyloučit ani zavlékání patogenu sadbou chmele.

Z toho důvodu ÚKZÚZ plánuje testováním ověřit zdravotní stav české, popřípadě zahraniční sadby chmele.  

Závěrečná zpráva včetně doporučení jsou zveřejněny na webových stránkách ÚKZÚZ (Zdraví rostlin), informace k verticiliovému vadnutí chmele jsou k dispozici na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.