přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství – FAO

27.7.2015

Základní informace o Organizaci OSN pro výživu a zemědělství – FAO (Food and Agriculture Organization).

FAO je hlavním orgánem OSN pro otázky rozvoje zemědělských oblastí a stojí v čele mezinárodního úsilí při rozvoji venkovských oblastí a při řešení problému chudoby a hladu ve světě. Cílem FAO je zajistit všem lidem pravidelný přístup k dostatečnému množství kvalitních potravin tak aby mohli vést aktivní a zdravý život. FAO má mandát zvýšit úroveň výživy, zvýšit produktivitu zemědělství, zlepšit život venkovského obyvatelstva a přispět k růstu světové ekonomiky.

Organizace je partnerem jak pro rozvinuté, tak rozvojové země a slouží jako neutrálním fórum, kde se všechny státy světa setkávají na rovnocenné úrovni s cílem sjednávat různé typy dohod a diskutovat specifické strategické otázky. FAO je současně uznávaným zdrojem vědění a informací.

FAO poskytuje rozvojovou pomoc, poradenství v oblasti strategií a plánování, shromažďuje, zpracovává a šíří informace a slouží jako mezinárodní fórum pro diskuse o otázkách zemědělství a výživy. Zvláštní programy FAO pomáhají státům čelit potravinovým krizím a poskytují pomoc v nouzových situacích. Organizace napomáhá rozvojovým zemím a zemím s tranzitivní ekonomikou modernizovat a zdokonalovat pracovní postupy v zemědělství, lesnictví a rybářství.

FAO sídlí v Římě a řídí ji konference členských států, která se schází jednou za dva roky. Jejím hlavním posláním je zrekapitulovat aktivity FAO a přijmout program práce a rozpočtu pro následující rozpočtové období. Konference FAO volí Radu FAO, kterou tvoří 49 členů organizace a působí jako řídící a správní orgán v období mezi zasedáními Konference FAO. Konference FAO dále volí generálního ředitele FAO, a to na šestileté období. V roce 2011 jím byl zvolen Brazilec José Graziano da Silva.

FAO byla založena 16. října 1945 a tento den je každoročně připomínán jako Mezinárodní den výživy. MZe při této příležitosti pravidelně připravuje odborný seminář na aktuální téma.

Za účelem zabezpečení mnohostranné spolupráce ČR s FAO byl zřízen Český výbor pro spolupráci s FAO Tenje poradním a koordinačním orgánem Ministerstva zemědělství ČR, které plní úlohu odborného gestora (na základě usnesení vlády č. 699/92) a Ministerstva zahraničních věcí ČR, které odpovídá za řízení, koordinaci a provádění zahraniční politiky. Členy výboru jsou rovněž zástupci dalších resortů a relevantních institucí.

Odkaz: http://www.fao.org

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem