přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Priority českého předsednictví v oblasti zemědělství

CZ PRES usiluje o další pokrok v udržitelnosti zemědělství, zachování biologické rozmanitosti, rozvoje šetrného hospodaření a ochrany klimatu.

Zároveň usiluje o to, aby specifika jednotlivých členských států EU byla odpovídajícím způsobem zohledněna.

CZ PRES se zabývá postupným přechodem na klimaticky neutrální a trvale udržitelnou ekonomiku s minimálními negativními vlivy na životní prostředí při zachování konkurenceschopnosti evropského zemědělství, potravinářství, lesnictví a rybářství.

Během CZ PRES probíhá rozsáhlá revize stávajících právních předpisů EU.

 

Hlavní priority českého předsednictví v zemědělském sektoru:

1. Potravinové zabezpečení

Potravinové zabezpečení

Role zemědělství a potravinářství EU v udržitelné globální produkci potravin.

 

 

2. Snižování spotřeby pesticidů v EU

Pesticidy

Efektivnější užívání pesticidů s ohledem na zdraví a životní prostředí.

 

 

3. Prevence odlesňování a podpora lesnictví

Odlesňování

Příspěvek EU k ochraně světových lesů a udržitelnému lesnictví.

 

 

Ostatní priority českého předsednictví v zemědělském sektoru: 

1. Mořský rybolov a akvakultura

Ryby


 

2. Označování potravin a chráněná zeměpisná označení

3. Zdraví a dobré životní podmínky zvířat