přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

České předsednictví EU

České předsednictví EU 2022

logo_czpres

Česká republika se během svého předsednictví zaměřila na pět úzce provázaných prioritních oblastí:

  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. Odolnost demokratických institucí

Úřad vlády zřídil internetovou doménu www.eu2022.cz, jejímž prostřednictvím uveřejňoval aktuální informace o českém předsednictví v Radě EU.

České předsednictví v oblasti zemědělství

CZ PRES se prioritně zabývalo dopady ruské agrese proti Ukrajině na potravinové zabezpečení v kontextu situace na komoditních trzích. CZ PRES zároveň usilovalo o další pokrok v udržitelnosti zemědělství, zejména v oblasti chovu hospodářských zvířat, rybářství, potravinových systémů, hospodaření v lesích, dodávek zemědělských produktů a potravin a zachování biologické rozmanitosti. Agendu AGRIFISH lze rozdělit do pěti hlavních oblastí: pravidla pro udržitelnou zemědělskou a potravinářskou produkci, společná rybářská politika a rybolovné kvóty, ochrana přírody a půdy, veterinární oblast a obchodní otázky. Agenda AGRIFISH byla dále ovlivněna i projednáváním iniciativ Evropské komise vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu.

Předsednické TRIO

TRIO zahrnuje tři členské státy, které postupně přebírají předsednictví Rady EU. Česká republika tvořila předsednické trio spolu s Francií, jež Evropské unii předsedala v první polovině roku 2022, a Švédskem, které se předsednických povinností ujmulo 1. ledna 2023.

Přílohy

Související odkazy