přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

České předsednictví EU

Obecně k předsednictví EU

V předsednictví Rady EU se členské země střídají po 6 měsících podle předem daného pořadí. V každém kalendářním roce se o něj dělí dvě země - jedna v první části roku (leden – červen) a druhá země v druhé části
(červenec – prosinec).

Předsednické TRIO

TRIO zahrnuje tři členské státy, které postupně přebírají předsednictví Rady EU. Aby práce a vedení během tohoto osmnáctiměsíčního období probíhaly co nejplynuleji a aby byly sledovány společné politické cíle EU, stanoví předsednické TRIO ve spolupráci s ostatními orgány EU dlouhodobé cíle a vypracuje společný osmnáctiměsíční pracovní program a priority. Na základě tohoto programu si každá ze tří zemí připravuje svůj vlastní podrobnější šestiměsíční program.

Česká republika tvoří předsednické trio spolu s Francií, jež Evropské unii předsedala v první polovině roku 2022, a Švédskem, které se předsednických povinností ujme mezi 1. lednem a 30. červnem 2023.

Úřad vlády zřídil internetovou doménu www.eu2022.cz, jejímž prostřednictvím bude uveřejňovat aktuální informace o českém předsednictví v Radě EU.

České předsednictví EU 2022

logo_czpres

Česká republika se během svého předsednictví zaměří na pět úzce provázaných prioritních oblastí:

  1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. Energetická bezpečnost
  3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. Odolnost demokratických institucí

České předsednictví v oblasti zemědělství

CZ PRES se bude prioritně zabývat dopady ruské agrese proti Ukrajině na potravinové zabezpečení v kontextu situace na komoditních trzích. CZ PRES bude usilovat o další pokrok v udržitelnosti zemědělství, zejména v oblasti chovu hospodářských zvířat, rybářství, potravinových systémů, hospodaření v lesích, dodávek zemědělských produktů a potravin a zachování biologické rozmanitosti. Agendu AGRIFISH lze rozdělit do pěti hlavních oblastí: pravidla pro udržitelnou zemědělskou a potravinářskou produkci, společná rybářská politika a rybolovné kvóty, ochrana přírody a půdy, veterinární oblast a obchodní otázky. Agenda AGRIFISH bude dále ovlivněna i projednáváním iniciativ Evropské komise vyplývajících ze Zelené dohody pro Evropu.

Přílohy

Související odkazy