přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2021

10.11.2021

Český statistický úřad zveřejnil 8. listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za září 2021.

SHRNUTÍ:

V lednu až září 2021 se záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR meziročně zhoršila o 6,8 %, kdy se schodek AZO prohloubil z 29,2 mld. Kč na 31,2 mld. Kč.

Za první tři čtvrtletí roku 2021 se meziročně zhoršila záporná bilance AZO ČR se zeměmi EU 27 (o 13,1 %), a to z 15,1 mld. Kč na 17,1 mld. Kč, záporná bilance AZO ČR s třetími zeměmi (včetně Spojeného království) stagnovala a činila 13,8 mld. Kč.

V lednu až září 2021 vzrostla meziročně hodnota dovozu agrárního zboží[1] do ČR významněji než hodnota vývozu. Dovoz posílil o 4,5 % na 195,5 mld. Kč, tj. o 8,4 mld. Kč více než za stejné období loňského roku; hodnota vývozu vzrostla meziročně o 4,0 % (tj. o 6,4 mld. Kč) na 164,4 mld. Kč. Stupeň krytí dovozu vývozem se meziročně snížil o 0,3 p. b. na 84,1 %.

Agrární zboží v celkovém zahraničním obchodu ČR tvořilo v lednu až září 2021 na straně vývozu 4,5 % a na straně dovozu 5,8 %, což je v obou případech v meziročním porovnání nižší hodnota, viz tab. 5. Pokles v meziročním porovnání činil u vývozu 0,5 p. b., u dovozu 0,8 p. b.

Nejvýznamnější zlepšení bilance v celkovém AZO ČR vykázalo v prvních devíti měsících roku 2021 vepřové maso, přípravky k výživě zvířat, ječmen a řepkový olej, meziroční zhoršení naopak nastalo u cigaret, tabákových náhražek, řepkových semen a čokolády a ostatních kakaových přípravků.

Při meziročním nárůstu celkového agrárního exportu ČR v lednu až září roku 2021 došlo v zemích, kde působí agrární diplomaté ČR, převážně k meziročnímu nárůstu agrárního exportu ČR. Nejvíce pak v případě Spojených arabských emirátů o 33,7 % a Libanonu o 27,4 %, méně pak v případě Srbska o 3,2 %. V lednu až září 2021 (ve srovnání se stejným obdobím roku 2020) došlo k poklesu vývozu agrárního zboží do Spojených států o 13,5 %, Číny o 13,3 % a Japonska o 10,1 %.

TERITORIÁLNÍ POHLED

Agrární zboží směřovalo v prvních devíti měsících roku 2021 zejména do Německa (23,6 %) a na Slovensko (21,1 %). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,0 %). Dále následovaly Itálie (6,4 %), Rakousko (5,7 %) a Maďarsko (4,4 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí byly Spojené království (2,2 %), Rusko (1,7 %), Ukrajina (0,6 %), Japonsko (0,5 %), USA a Čína (shodně 0,4 %).

Český agrární dovoz pocházel v lednu až září 2021 zejména z NěmeckaPolska, jejichž podíly činily 22,9 % a 15,5 %. V meziročním porovnání sledovaného období roku 2021 vzrostl podíl Německa (o 0,2 p. b.) a podíl Polska naopak poklesl (o 0,2 p. b.). Dalšími významnými dovozci byly Nizozemsko (7,0 %), Slovensko (6,6 %), Itálie (6,3 %) a Španělsko (5,5 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Ukrajina, Čína (shodně 1,4 %), Spojené království (1,2 %), Norsko (1,1 %), dále Turecko a Spojené státy (shodně 0,9 %) a Brazílie (0,6 %).

K nejvýraznějšímu meziročnímu zlepšení bilance českého AZO v teritoriálním pohledu došlo ve sledovaném období roku 2021 v obchodě se Slovenskem zvýšením kladné bilance o 1,2 mld. Kč (hlavně zvýšením vývozu tabákových výrobků a náhražek), Litvou (snížení záporné bilance o 1,1 mld. Kč), Rakouskem (zvýšení kladné bilance o 1,0 mld. Kč) a Francií (snížení záporné bilance o 944,9 mil. Kč). Zhoršení bilance zaznamenal obchod zejména s Itálií (změna kladné bilance na zápornou o 5,6 mld. Kč, především významným snížením vývozu cigaret), dále pak Rumunskem (změna kladné bilance na zápornou o 1,3 mld. Kč) a Maďarskem (zhoršení záporné bilance o 706,0 mil. Kč).

KOMODITNÍ POHLED

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami[2] byly v lednu až září 2021 přípravky používané k výživě zvířat, cigarety, potravinové přípravky jiné[3] pšenice pekařské zboží. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, potravinové přípravky jiné, přípravky používané k výživě zvířat, pekařské zboží a sýry a tvaroh.

Údaje o zahraničním obchodu za 1.–3. čtvrtletí roku 2021 zveřejnil Český statistický úřad 8. listopadu 2021. Tato data jsou předběžná, ale za rok 2020 jsou již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě ve sledovaném období naleznete v příloze.


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[3] Potravinové přípravky jiné, v celním sazebníku pod kódem HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem