přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka v oddělení obnovitelných zdrojů energií a environmentálních strategií – metodik

20.1.2023

Ministerstvo zemědělství:

Odbor: environmentální a ekologického zemědělství

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka v oddělení obnovitelných zdrojů energií a environmentálních strategií – metodik

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

  • tvorba a úprava dokumentů, postupů a metodik pro oblast agrobiodiverzity a genetických zdrojů pro výživu a zemědělství,
  • spolupráce na realizaci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství včetně kontrolní činnosti,
  • příprava podkladů a účast na mezinárodních pracovních jednáních v oblasti genetických zdrojů a agrobiodiverzity.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ – magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

Není požadována

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

Anglický jazyk výhodou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

Znalost práce s PC, Řidičský průkaz sk. B výhodou

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

Určitou – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

1. března 2023

Platová třída:

13

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Vlastimil Zedek

ředitel odboru 13110

vlastimilzedek@mzecz

tel: 221 812 892

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů, strukturovaných profesních životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

3. února 2023

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob b souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

 

  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem