přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborný referent/odborná referentka - administrativní pracovník/administrativní pracovnice v oddělení vnějších vztahů

26.5.2023

Ministerstvo zemědělství:

 Řídicí orgán OP Rybářství

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Odborný referent/odborná referentka - administrativní pracovník/administrativní pracovnice v oddělení vnějších vztahů

Stručný popis pracovního místa

(charakteristika pracovní činnosti):

Sekretariát Monitorovacího výboru OP Rybářství a zajišťování fungování dalších platforem.

Zodpovědnost za organizační přípravu a zabezpečení materiálů a podkladů pro jednání.

Odpovědnost za Publicitu OP Rybářství.

Redaktor pro internet a intranet.

Administrace projektů OP Rybářství (spolupráce).

Zástup za sekretariát odboru.

Komunikace s EK.

Činnosti týkající se agendy MZe.

Požadavky kladené na uchazeče:

 

Vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ -  magisterský, bakalářský; studijní program, obor)

Bakalářský nebo magisterský studijní program

Požadovaná praxe (není/je požadovaná,

v jakém oboru, počet let)

není

Jazykové znalosti (AJ, FJ, NJ, další jazyky, jaké zkoušky, úroveň znalostí)

znalost AJ výhodou

Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti, PC, komunikační dovednosti atd.)

schopnost plánování, organizování, týmové spolupráce, komunikativnost, tvůrčí a strukturované myšlení, schopnost řešit problémy, samostatnost znalost práce na PC (MS Office) trestní bezúhonnost

praxe v oblasti státní správy výhodou

Další informace:

 

Pracovní poměr na dobu:

určitou – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru:

 1. 8. 2023

Platová třída:

12

Místo výkonu práce:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Bližší informace poskytne: jméno, telefon:

Ing. Kateřina Krylová, 221 813 003

Adresa pro zasílání přihlášek, motivačních dopisů,  strukturovaných profesních  životopisů, kopií dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisů z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (poštovní a elektronická):

(přihlášky, motivační dopisy, strukturované profesní životopisy, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  a výpisy z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců, zaslané na jinou korespondenční nebo e-mailovou adresu, nebudou zařazeny do výběrového řízení)

 

 

 

Ministerstvo zemědělství

personální odbor (11130)

Marie Heřmánková

Těšnov 17

117 05 Praha 1

e-mail: zamestnani@mzecz

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);

Motivační dopis;

Strukturovaný profesní životopis;

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.

V případě, že žadatel žádá služební úřad o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo a okres narození a státní občanství.

Termín, do kterého se mohou uchazeči hlásit:

9. 6. 2023

 

Informace pro uchazeče:

  • Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.
  • Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem