přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace podle zákona o střetu zájmů

Ministerstvo zemědělství bylo do dne 31. srpna 2017 evidenčním orgánem, který vedl čestná prohlášení veřejných funkcionářů v písemné i elektronické podobě v rámci resortu MZe. V souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů se dnem 1. září 2017 zřídil Centrální registr oznámení jako informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Od 1. září je Ministerstvo spravedlnosti příslušné také k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře.

Veškeré informace k zákonu o střetu zájmů naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti:
https://www.justice.cz/web/msp/stret-zajmu


Ministerstvo spravedlnosti - Centrální registr oznámení:
https://cro.justice.cz/