přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rozkladová komise ministra zemědělství

Ministr zemědělství rozhoduje o rozkladech podaných proti rozhodnutím Ministerstva zemědělství a rozhodnutím ministra v oblasti veřejné správy vydaných v prvním stupni, jakož i v přezkumném řízení, v němž je přezkoumáváno rozhodnutí nebo závazné stanovisko ministerstva anebo ministra v oblasti veřejné správy, a to na základě návrhu rozkladové komise.

Za účelem zajištění těchto činností je v souladu s § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustavena rozkladová komise. Její členy jmenuje ministr zemědělství. Účastník řízení je oprávněn podat námitku podjatosti člena rozkladové komise.

Rozkladová komise je ustavena v tomto složení (pořadí členů je abecední):

1

Mgr. Daniel ALBRECHT

2

prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

3

Mgr. Petr DVOŘÁK

4

JUDr. Adam FUREK

5

Mgr. Tomáš JÍRŮ

6

Mgr. Kateřina KONEČNÁ

7

JUDr. Jaromír KOVAŘÍK

8

Mgr. Ing. Ladislav MÁLEK

9

JUDr. Jaroslava NIETSCHEOVÁ

10

JUDr. Kateřina OEHMOVÁ

11

JUDr. Radek POKORNÝ

12

Mgr. Marie SCISKALOVÁ

13

Mgr. Ing. Jaroslav SOUČEK

14

Mgr. Ivan TOBEK

15

JUDr. Jindřich URFUS (předseda)

16

Mgr. Veronika VANIŠOVÁ

17

Mgr. Gabriela VAŇKOVÁ