Žňové zpravodajství k 24. srpnu 2020

24. 8. 2020

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 24. srpnu 2020

V 34. týdnu sklizeň základních obilovin a řepky významně pokročila. V současnosti je k datu 24. 8. 2020 sklizeno v ČR 91,1 % ploch základních obilovin a sklizeň se blíží k závěru. K uvedenému datu zbývá sklidit 110 778 ha (8,9 %) ploch základních obilovin. Nejvíce zaostává ve sklizni kraj Karlovarský a kraj Vysočina, kde je sklizeno 72,9 % (13,6 tis. ha z 18,6 tis. ha) a 82,3 % (107,0 tis. ha z 130,0 tis. ha) ploch obilovin. Řepka je sklizena ze 100 % v kraji Ústeckém, Libereckém, Plzeňském, Jihomoravském a Moravskoslezském.  U ostatních krajů zbývá sklidit 4 726 ha  (1,3 %), z toho nejvíce v kraji Královéhradeckém 3 426,0 ha (14,4 %). Ke dni 24. 8. 2020 je sklizeno 6 910,6 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,06 t/ha a 1 244,0 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,42 t/ha.

K 24. 8. 2020 je sklizeno 114 113 ha (99,6 %) ozimého ječmene s produkcí 709,9 tis. tun a průměrným výnosem 6,22 t/ha, což je o 0,31 t/ha vyšší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 92,7 %. Je posekáno 718,0 tis. ha s produkcí 4 555,8 tis. t a průměrným výnosem 6,35 t/ha, což je o 0,46 t/ha více než loňský výnos. Ozimého žita je sklizeno z 26,1 tis. ha (83,2 %) s produkcí 149,4 tis. tun a s průměrným výnosem 5,71 t/ha. Jarní ječmen je sklizen z 202,1 tis. ha (93,0 %) s produkcí 1 094,6 tis. tun a průměrným výnosem 5,42 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 18,9 tis. ha (79,1 % ploch) s produkcí 93,2 tis. tun a s průměrným výnosem 4,92 t/ha, triticale je sklizeno 32,2 tis. ha (76,4 %) s produkcí 179,1 tis. tun a průměrným výnosem 5,57 t/ha. Ovsa je sklizeno 28,6 tis. ha (61,1 % sklízené plochy) s produkcí 128,6 tis. tun s průměrným výnosem 4,51 t/ha.

Kvalita obilovin:
K 21. 8. 2020 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 82 vzorků pšenice sklizně 2020 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 22. 7. – 9. 8. 2020. Z analyzovaných 82 vzorků jich vyhovělo 74 (tj. 90 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 87 s, max 397 s), 73 vzorků (89 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,7 %, max 17,0 %), 68 vzorků (83 %) na sedimentační index (norma 30 ml: min 15 ml, max 70 ml) a 65 (79 %) na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 63,7, max 84,4 kg/hl).

Výsledky ukazují na velmi širokou variabilitu kvality pšenice z letošní sklizně. Převážně je však možno na základě dosud provedených analýz hodnotit kvalitu jako dobrou, lokálně se vyskytují vzorky s nízkou objemovou hmotností a zhoršenou kvalitou lepku (nižší sedimentační test). Výsledky naznačují také značný rozptyl hodnot u obsahu dusíkatých látek. Často se vyskytují porostlá zrna, která byla zjištěna u více než 40% analyzovaných vzorků pšenice, a zrna napadená fuzariózou, která byla zjištěna v různé míře u téměř všech vzorků pšenice.

Zpráva o výskytu mykotoxinů – pšenice
V potravinářských obilovinách je legislativně limitován obsah fuzáriových mykotoxinů deoxynivalenolu (DON; limit max 1250 μg/kg) a zearalenonu (ZEA; limit max 100 μg/kg) (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006).
Na základě dosud provedených rozborů ze sklizně 2020 byl obsah DON zjištěn u více než tří čtvrtin vzorků (77 %), což je výrazně více než v minulých letech. Extrémně vysoké hodnoty zatím zaznamenány nebyly, obsah DON se většinou pohyboval do limitní hodnoty 1250 μg/kg, nadlimitní obsah byl zjištěn u 1 z 35 analyzovaných vzorků (1398 μg/kg). Úroveň kontaminace ZEA byla u dosud analyzovaných vzorků pšenice nižší než DON, ZEA byl zjištěn u necelé pětiny vzorků pšenice (17%) a maximální zjištěná hodnota 20 μg/kg nepřesahuje povolenou hranici 100 μg/kg. Analýzy mykotoxinů ze sklizně stále pokračují, protože vzorky pro analýzy mykotoxinů jsou vybírány průběžně, aby bylo zajištěno reprezentativní pokrytí všech krajů a zachyceno celé časové rozpětí sklizně. Je předpoklad, že s analýzami později sklizených vzorků bude úroveň kontaminace mykotoxiny vyšší.

V téměř všech vzorcích pšenice z letošní sklizně se vyskytují fuzariózní zrna, v některých jich bylo zjištěno až 10 %. Mezi podílem fuzariózních zrn v partii pšenice a obsahem mykotoxinů není obecně jednoduchá přímá závislost a letošní dosavadní výsledky tento fakt potvrzují. Jedním z důvodů je skutečnost, že jednoznačná identifikace fuzariózních zrn je problematická. Jejich symptomy mohou být různě zaměňovány a maskovány. Zejména je obtížné jejich hodnocení u pšenice, která byla vystavena ve stadiu zralosti nepříznivým povětrnostním podmínkám a zrno má celkově světlejší barvu. Symptomy na zrnech mohou také pocházet od druhů Fusarium, které produkují jiné mykotoxiny než DON a ZEA, případně neprodukují mykotoxiny vůbec. Výskyt fuzariózních zrn není podle ČSN 46 1100-2 pro potravinářskou pšenici samostatně posuzován. Tato zrna spadají do kategorie “nečistoty“ a jejich obsah je omezen na max 0,5%.

Kvalita sladovnického ječmene 2020
Kvalita sklizně sladovnického ječmene je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 20. 8. 2020 bylo analyzováno 42 vzorků sladovnického ječmene. Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (18), Středočeského (7), Olomouckého (6), Zlínského (6), Pardubického (2), Plzeňského (1), Ústeckého (1) a Královéhradeckého (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 15. 7. do 2. 8. 2020.

Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,4 % (normě vyhovělo 97,6 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 81,9 % (min. 46,6 %, max. 97,0 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 52,4 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 2,0 % (min. 0,5 %, max. 5,9 %) a požadavku normy vyhovělo 83,3 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 10,9 % (min. 2,6 %, max. 22,2 %) a požadavku normy vyhovělo 21,4 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 12,0 % (min. 9,9 %, max. 14,3 %) a požadavku normy vyhovělo 45,2 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 92,9 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 97,8 % (min. 94 %, max. 100 %).

Z dosud analyzovaných vzorků vyplývá zhoršená kvalita zrna sladovnického ječmene a velký rozsah hodnot hodnocených parametrů. Nepříznivý je vysoký průměrný obsah zrn se zahnědlou špičkou (5,9 %) a zrn bez pluch (4,1 %), zvýšený obsah dusíkatých látek a nižší hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm.

Přílohy

Žně k 24. 8. 2020 - celá ČR

Stáhnout (doc, 340 kB)

Žně - kraje 2020 + celá ČR k 24. 8. 2020

Stáhnout (xls, 106 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.