Metodické pokyny pro ekologické zemědělství

2. 5. 2024

Metodické pokyny platné od 1. 5. 2024

Metodický pokyn č. 1/2024 (odkaz)
Metodický pokyn upravující podmínky dovozu bioproduktů, konkrétně pak pravidla pro úřední kontroly zásilek bioproduktů, druhy úředních kontrol, kontroly rizikových zásilek, postup při rozdělení zásilek, nedostupnost systému TRACES a notifikace v systému OFIS.

Metodický pokyn č. 2/2024 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro registraci subjektů do ekologického zemědělství a přechodné období, jeho zkracování či prodlužování. 

Metodický pokyn č. 3/2024 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce:

 • vazné ustájení skotu
 • zásahy na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofické události. 

Metodický pokyn č. 4/2024 (odkaz)
kterým se blíže upravují pravidla pro:

 • úřední kontroly a analýza rizik
 • druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
 • komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
 • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
 • přechodná a závěrečná ustanovení

Metodický pokyn č. 5/2024  (odkaz)
Metodický pokyn kterým se upravují pravidla pro střídání plodin v ekologickém zemědělství a pro povinné zařazování luskovitých plodin podle bodu 1.9.2. přílohy č. II k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Metodický pokyn č. 1/2022  (odkaz)
kterým se stanovují specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství. 

Metodický pokyn č. 2/2022 (odkaz)
Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Metodický pokyn č. 3/2022 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu.

Metodický pokyn č. 2/2021 (odkaz)
Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 4/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční produkci.

Metodický pokyn č. 7/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 8/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro chov jelenovitých v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 1/2018 (odkaz)
Seznam produktů povolených pro účely skladových zásob, čištění a desinfekci v rostlinné ekologické produkci.

Přílohy

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.