Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 18. 8. 2014

19. 8. 2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Žně v ČR se v 33. týdnu přiblížily k svému závěru, celkem je posekáno 966 077 ha obilovin, což představuje 74,2 % celkové osevní plochy obilovin. Aktuální průměrný výnos základních obilovin ve výši 6,2 t/ha  výrazně převyšuje výnos, který byl zjištěn v roce 2013, o 0,72 t/ha. Patrné jsou nadále značné lokální rozdíly v postupu sklizně. Celá Morava je prakticky sklizena (v Jihomoravském kraji je sklizeno 94,4 % ploch, ve Zlínském kraji je sklizeno 97,02 % ploch obilovin).Z českých krajů ve sklizni obilovin nejvíce zaostávají v Plzeňském a Karlovarském kraji. V Plzeňském kraji je doposud sklizeno 51,4 % ploch obilovin a 96,7 % ploch řepky, v kraji Karlovarském jen 40,7 % obilovin a 85,7 % řepky.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR prakticky skončila. Z celkové sklizňové plochy 102,9 tis. ha je posekáno 102,4 tis. ha (tj. 99,5 %) a průměrný výnos činí 5,71 t/ha, což o 1,1 t/ha  převyšuje výnos dosažený v roce předcházejícím.

Naše nejvýznamnější obilovina, pšenice ozimá, je sklizena na 73,1 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,55 t/ha, což představuje nárůst o 0,64 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin je před samotným závěrem sklizně jarní ječmen, kde je sklizeno 214,9 tis. ha (86,7 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,79 t/ha.

Ostatní obiloviny vzhledem k velmi proměnlivému počasí v postupu sklizně více zaostávají. Nejdále je sklizeň ozimého žita (50,7 % s průměrným výnosem 5,52 t/ha), triticale (47,4 % s průměrným výnosem 5,62 t/ha) a jarní pšenice (45,3 % s průměrným výnosem 5,52 t/ha ). Ze základních obilovin nejvíce zaostává sklizeň ovsa, kde je sklizeno pouze 34,7 % ploch s výnosem 4,26 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje k aktuálnímu datu dle šetření MZe výše 5 987 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 8. 2014 předpokládá průměrný výnos ve výši 5,42 t/ha a produkci 7 055,95 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 452 tis. tun s průměrným výnosem 3,73 t/ha. V minulých týdnech v důsledku nepříznivého počasí docházelo k zpomalování žňových prací v celé ČR. Žně, které byly oproti loňskému roku v předstihu, se tak mírně prodlužují, sklizeň přerušují časté a vydatné deště. Některé nesklizené porosty jsou silně polehlé a zvyšuje se riziko sklizňových ztrát a hrozí snížení kvality zrna. Pokud by tento průběh počasí pokračoval, tak by se celková produkce základních obilovin mohla snížit v průměru o zhruba 3 – 4 % oproti červencovému odhadu dle ČSÚ.

Loni bylo ke dni 20. 8. 2013 sklizeno v ČR celkem 1 083 tis. ha obilovin (82,9 %) s produkcí 5 937 tis. tun a průměrným výnosem 5,48 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého ječmene 106,3 tis. ha (99,97 % ploch) s produkcí 489,5 tis. t a průměrným výnosem 4,61 t/ha.

Sklizňové práce u řepky ozimé jsou téměř skončeny. K datu 18. 8. 2014 je sklizeno 98,5 % ploch (383,3 tis. ha) s produkcí 1 541 tis. t a průměrným hektarovým výnosem 4,02 t/ha.

Přílohy

Žně k 18. 8. 2014

Stáhnout (xls, 45 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.