Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 28. 7. 2014

28. 7. 2014

informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Žně ve 30. týdnu opět výrazně pokročily. Nejvíce zřetelný je pokrok u ozimých plodin, a to především u řepky. Z jarních obilovin se též výrazněji rozběhla sklizeň jarního ječmene, kterého je k aktuálnímu datu sklizeno již 38 % ploch (92 tis. ha).

K aktuálnímu datu je sklizeno celkem 417 tis. ha obilovin, což představuje cca 33 % jejich ploch. Celková produkce obilovin dosahuje zatím 2 473 tis. t, což je o více než polovinu více než stav zjištěný v minulém týdnu i stav zjištěný touto dobou v minulém roce. Postup sklizně vykazuje tradičně lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně obilovin v Moravskoslezském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 7 % ploch obilovin. Na druhou stranu v Jihomoravském kraji, kde žně začaly nejdříve, je sklizeno již 61 % ploch obilovin a 92 % řepky. Aktuální průměrný výnos obilovin ve výši 5,92 t/ha je na vysoké úrovni a převyšuje výnos zjištěný v roce 2013 (5,18 t/ha) o 0,74 t/ha.  

Do konečné fáze se blíží sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 103 tis. ha posekáno již 96 % (98,3 tis. ha). Jeho průměrný výnos 5,58 t/ha je oproti loňskému roku (4,63 t/ha) i oproti šetření z minulého týdne (5,3 t/ha) vyšší. K aktuálnímu datu bylo v ČR sklizeno již cca 549 tis. t ozimého ječmene.

Sklizeň naší nejrozšířenější obiloviny pšenice ozimé se během minulého týdne výrazně rozběhla a v současnosti je z celkem 791 tis. ha sklizeno 28 % (219 tis. ha) ploch. Oproti zbytku ČR má náskok zejména Jihomoravský kraj, kde je sklizeno již 60 % její plochy. Výnosy pšenice ozimé zatím dosahují v průměru vysokých 6,15 t/ha, což ve srovnání se šetřením v této době v loňském roce představuje meziroční nárůst o 0,35 t/ha. Dosud je sklizeno celkem 1 345 tis. t pšenice ozimé a pšenice ozimá tak zaujímá nadpoloviční podíl v objemu sklizených obilovin.

Hlavní pokrok oproti minulému týdnu byl zaznamenán u řepky. Sklizeno je k aktuálnímu datu již 265 tis. ha (68 %) plochy řepky v ČR, což je oproti minulému týdnu největší nárůst sklizně sledovaných plodin. Pro srovnání, ve stejném období minulého roku bylo sklizeno teprve 99,2 tis. ha (24 %). Na Jižní Moravě, kde je posekáno již 93 % ploch, se sklizeň řepky dostává  prakticky do finální fáze. Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím rekordních 3,98 t/ha, což představuje zlepšení oproti výsledkům z loňského roku, kdy výnosy touto dobou dosahovaly 3,47 t/ha. Dosud je sklizeno celkem 1 057 tis. t řepky.

V roce 2013 bylo ke dni 30. 7. 2013 sklizeno v ČR celkem 208 tis. ha obilovin (15,9 %) s produkcí 1 076 tis. tun a průměrným výnosem 5,18 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimé pšenice – 95 tis. ha s produkcí 552 tis. tun a průměrným výnosem 5,8 t/ha.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.