Brexit – Dovoz a vývoz bioprodukce z a do Velké Británie od 1. ledna 2021 v rámci Dohody o spolupráci mezi EU a UK

5. 1. 2021

Od 1. ledna 2021 je možné dovážet z UK bioprodukty pouze za legislativně definovaných podmínek.

  • Dodavatel z Velké Británie musí být certifikovaným kontrolním subjektem, který je uznaný Evropskou komisí (dále EK) podle čl. 33 (3) Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, (kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí), a tedy uvedený v příloze IV tohoto nařízení č. 1235/2008. Příloha IV stanovuje Seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti. Uznané kontrolní orgány a subjekty se na přílohu uvádějí včetně specifikace svého uznání, což zahrnuje kategorii/e zboží a geografickou působnost.
  • Pokud ekologický hospodářský subjekt, který do konce roku 2020 obchodoval s UK, nedovážel bioprodukty z jiných zemí mimo EU, je třeba si rozšířit certifikát ekologického podnikatele o činnost „Dovozce“.
  • Dovozce se zaregistruje do systému TRACES, kde se ke každé zásilce bio ze třetích zemí do EU generuje certifikát COI. (Podmínky, pravidla a návody k TRACES a COI najdete v sekci dovozy bioproduktů). Doložení COI ke každé zásilce biopotravin (ze třetích zemích nyní včetně UK) je podmínkou pro udržení statusu bio i v EU.

Aktuální konsolidované znění nařízení ES/1235/2008 zahrnuje v příloze IV následujících šest kontrolních organizací působících v UK;

  • Biodynamic Association Certification (GB-BIO-185), (kategorie zboží A, B, D, F)
  • Organic Farmers & Growers C.I.C., (GB-BIO-189), (A, B (mimo včelařství), D, E, F)
  • Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd. (GB-BIO-190), (A, B (mimo včelařství), D, E, F)
  • Organic Food Federation, (GB-BIO-192), (A, B, D, E, F)
  • Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-BIO-193), (D)
  • Soil Association Certification Limited. (GB-BIO-142), (A, B, C, D, E, F)*

*Klíč ke kategoriím najdete v aktuálním konsolidovaném znění nařízení ES/1235/2008.

Ve zkratce: Dovážíte-li bioprodukty z UK, jejichž dodavatel je certifikován jednou z těchto kontrolních organizací a jedná se o produkty odpovídajících kategorií, od 1. ledna 2021 je možné toto zboží označovat v EU jako bio, pokud zásilky splňují podmínky ověřené certifikátem COI.

Vývoz biopotravin z EU do UK

Podmínky pro vývoz bioprodukce z EU do UK od 1. ledna 2021 ošetřuje též Dohoda o spolupráci a obchodu mezi EU a UK, sekce k bioproduktům začíná na str. 496.

Dohoda spočívá ve vzájemném uznání ekologické legislativy a kontrolních systémů EU a UK pro všechny následující kategorie ekologických produktů (v souladu s platnou legislativou pro ekologické zemědělství).

EKOLOGICKÉ PRODUKTY Z UNIE, U NICHŽ SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ UZNÁVÁ ROVNOCENNOST

Nezpracované rostlinné produkty 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty (zahrnuje med)

Produkty akvakultury a mořské řasy 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

Osivo a sadba 

UK tak recipročně uznává produkty uvedených kategorií certifikované evropskými kontrolními orgány a organizacemi v souladu s aktuálně platnou a účinnou ekologickou legislativou (nařízení ES/834/2007, ES/889/2008 a ES/1235/2008).  UK bude bio z EU uznávat automaticky bez speciálního potvrzení o kontrole (obdoba COI) do 30. června 2021. Od 1. července 2021 má být pro export z EU povinné doložení britského potvrzení o kontrole k zásilkám biopotravin, (což pro ostatní třetí země již platí od začátku tohoto roku). UK k dovozu bioproduktů zveřejnila řadu informací na tomto odkazu. Nebo zde.

Dohoda o ekvivalenci pro obchod s biopotravinami bude přehodnocena a přepracována do konce roku 2023 v souvislosti s implementací nového ekologického nařízení ES/848/2018 (nahrazující nařízení ES/834/2007), které nabyde účinnosti 1. ledna 2022.

!Informace zde popsané se týkají požadavků z hlediska označování bio-produkce! 

Kromě toho je třeba sledovat obecné podmínky pro dovoz a vývoz v souvislosti s Brexitem, například na stránkách eagri.cz

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.